JAMKin hyvinvointiyksikkö otti  käyttöön kaikkia uusia opiskelijoita koskevan tiimiopiimiseen perustuvan oppimismenetelmän. Vastaavaa ei ole aikaisemmin sosiaali- ja terveysalalla nähty.

ÄlykotiSyksyllä 2013 JAMKissa käynnistyneissä sosiaali- ja terveysalan nuorten koulutuksissa  otettiin käyttöön tiimioppimisen malli. Se on täysin uudenlainen lähestymistapa sosiaali- ja terveysalan AMK-opintoihin. Opiskelijoista muodostettiin lukukauden alussa tiimejä, jotka toimivat itseohjautuvasti erilaisissa oppimistilanteissa. Myös opettajien rooli muuttui valmentajiksi.

Opiskelut suoritetaan moniammatillisissa ja oman koulutusammatin tiimeissä.

– Vuorovaikutustaitojen ja ongelmanratkaisukyvyn merkitys työelämässä on  kasvanut. Työ sosiaali- ja terveysalalla edellyttää kykyä moniammatillisuuteen, tiimityöhön, ryhmädynamiikan ymmärtämiseen sekä dialogiin,  päävalmentaja Carita Kuhanen JAMKin hyvinvointiyksiköstä kertoo.

Opinnoissa keskeisessä roolissa ovat dialogitreenit, erilaiset oppimistehtävät, ammattitaitoa edistävä harjoittelu sekä työelämän hankkeet.

– Perinteisiä asiantuntijaluentojakin on toki edelleen jonkin verran, Kuhanen muistuttaa.

Tiimissä toimiminen ja projekteista vastaaminen opettavat oma-aloitteisuutta, vuorovaikutteisuutta ja yhteisvastuuta. Tiimeissä opiskelijat pääsevät kokeilemaan niitäkin rooleja, jotka eivät ole itselle niitä luontaisimpia.