Jäljennös konsernitilinpäätöksestä on saatavissa osoitteesta:

Jyväskylän kaupunki,
Talouskeskus liikelaitos,
Heikinkatu 3 B, 40100 Jyväskylä.

Emoyhtiön hallitus kokoontui toimintavuoden aikana yhdeksän kertaa. Sen tärkeimpiä päätöksiä olivat sääntömääräisten budjetti- ja tilinpäätösasiat sekä tavoite- ja tulossopimusesitykset.

Toimitusjohtajana on toiminut Jussi Halttunen sekä tilintarkastajina BDO Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Ulla-Maija Tuomela, KHT, JHTT

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen jäsenet 1.1. –  31.12.2013:                                

Aila Paloniemi, puheenjohtaja
Luukkonen Paavo Partanen Pauli 
Ekman Reijo Pirttiaho Tuuli-Kirsikka 
Halttunen Simo Tuohimaa Eila
Kurkela Jouni Valkeinen Uljas

sekä Jyväskylän kaupungin controllerina toimi Risto Kortelainen koko tilikauden ajan. 

Hallituksen pysyvinä asiantuntijoina ovat toimineet hallintojohtaja Pekka Jääskö 1.1. – 30.8.2013, hallintojohtajan sijaisena Mikko R. Salminen 1.9. – 31.12.2013 ja vararehtori Heikki Malinen. Hallituksen sihteerinä ja toimitusjohtajan sijaisena on toiminut hallintojohtaja. 

Yhtiökokous kokoontui kevätyhtiökokoukseen 11.2.2013, jota jatkettiin 11.4.2013 ja syysyhtiökokoukseen 22.11.2013.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu -konserni on Jyväskylän kaupunkikonsernin alakonserni. Kaupunkikonsernin kotipaikka on Jyväskylän kaupunki.

JAMKin johtoryhmä

JAMKin johtoryhmä avustaa rehtoria/toimitusjohtajaa ammattikorkeakoulun johtamisessa ja kehittämisessä. Johtoryhmän muodostavat rehtori, hallintojohtaja, vararehtori sekä yksikönjohtajat. Johtoryhmään kuuluvat: 

  • Jussi Halttunen, rehtori/ toimitusjohtaja
  • Heikki Malinen, vararehtori
  • Mikko R. Salminen, hallintojohtaja
  • Pekka Jääskö, liiketoimintajohtaja
  • Ulla Mutka, johtaja, ammatillinen opettajakorkeakoulu
  • Eila Latvala, yksikönjohtaja, hyvinvointiyksikkö
  • Pasi Raiskinmäki, yksikönjohtaja, teknologiayksikkö
  • Asta Wahlgrén, yksikönjohtaja, liiketoiminta ja palvelut -yksikkö