Vuoden 2013 aikana keskiössä olivat strategian uudet linjaukset, kuten painoalojen terävöittäminen, suotuisat näkymät kansainvälisesti niin koulutusviennissä kuin liikkuvuudessakin ja yrittäjyyden vahva nousu. Uusia opiskelumenetelmiä  ja oppimisen tiloja otettiin käyttöön hyvin tuloksin. Tervetuloa luomaan katsaus JAMKin vuoteen 2013!