Jussi Halttunen, rehtori

Osaaminen kilpailukyvyksi

Rehtori Jussi Halttunen

"Tavoitteenamme on olla kansainvälisesti tunnustettu oppimisen uudistaja ja kilpailukyvyn kehittäjä."

JAMKin uuden strategian nimenä on ”Osaaminen kilpailukyvyksi”. Tämä tarkoittaa sekä opiskelijoidemme että asiakkaidemme kilpailukyvyn parantamista osaamisen avulla. Kilpailukyvyn parantaminen onkin uuden strategian johtoajatus.

Ammattikorkeakoulun toimintaympäristössä on tapahtumassa merkittäviä muutoksia. Tärkeimmiksi näistä olemme tunnistaneet oppimisen muutoksen, digitalisaation, yrittäjyyden kasvavan roolin, uudet liiketoimintamallit, kansainvälisyyden sekä korkeakoulurakenteiden muutoksen. Tämän ohella Keski-Suomessa toteutetaan lähivuosina useita suuria investointeja, kuten Äänekosken biotuotetehdas, Uusi sairaala, Kankaan alue, Hippos ja Himoksen matkailualue. Nämä tarjoavat aivan uudenlaisia kehitysalustoja JAMKin toiminnalle.

Samaan aikaan talouden hidas kasvu ja tästä johtuva rahoituksen niukkeneminen asettaa korkeakoulun uudenlaisten haasteiden eteen. Korkeakoulun on muutettava rakenteitaan ja toimintamallejaan, jotta korkealaatuinen koulutus, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta (TKI) sekä palvelut voidaan turvata. Strategian keskeinen osa onkin rakenteiden ja toimintamallien uudistaminen, mikä samalla uudistaa koko korkeakoulun. Olemme valinneet tälle muutokselle nimen ”Uuden sukupolven korkeakoulu".

 

Jaa

Takaisin