Tämä on Jyväskylän ammattikorkeakoulun saavutettavuusseloste

Saavutettavuusseloste koskee palvelua https://www.jamk.fi/ ja on päivitetty 22.09.2020.

Olemme arvioineet palvelun saavutettavuuden itse. Jamk.fi-sivuston saavutettavuudesta teetettiin ulkopuolinen asiantuntija-arvio joulukuussa 2018 (Annanpura Oy), jonka pohjalta olemme kehittäneet Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) sivuston käytettävyyttä ja ymmärrettävyyttä. Havainnoimme sivuston saavutettavuuteen liittyviä epäkohtia esimerkiksi Siteimprove-ohjelman avulla ja korjaamme jatkuvasti sivustossa ja sen sisällössä havaittuja saavutettavuuspuutteita. 

Jamk.fi-sivusto on julkaistu vuonna 2013. Tämän verkkosivuston tulee noudattaa WCAG 2.1 –kriteeristön AA-tasoa 23.9.2020 mennessä. 

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Verkkopalvelu www.jamk.fi täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain. 

Ei saavutettava sisältö

Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen.

Havaittava: Kuvan tekstivastine

 • Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet: Muutamilla sivuilla on kuvia, joilta puuttuu vaihtoehtoinen teksti tai tekstivastine, kuvan tekstivastine on tiedostonimi tai identtinen linkkitekstin kanssa. 
 • Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty: 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö

Havaittava: Tiedot ja suhteet

 • Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet: Osalla sivuista on käytetty sisällön muotoilemiseen html-koodia (esim. bold-tunniste), lomakkeen tai kentän syöttökentässä ei ole kuvausta tai elementin tunnus ei ole yksilöivä. Muutamilla sivuilla lomake-elementtejä ei ole ryhmitelty, valintaruudussa ei ole selitettä tai paikallista linkin kohdetta ei ole.
 • Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty: 1.3.1 Informaatio ja suhteet

Havaittava: Aikasidonnainen media

 • Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet: Osalla verkkosivuista julkaistuista videoista ei ole vastinetta aikasidonnaiselle medialle tai audiotiedostoa, joka esittää vastaavan tiedon kuin pelkkä videotiedosto.
 • Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty: 1.2.1 Kuvailutulkkaus tai mediavastine (tallennettu)

Havaittava: Aikasidonnainen media

 • Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet: Osalla verkkosivuista julkaistuista videoista ei ole tekstitystä.
 • Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty: 1.2.2 Tekstitys (tallennettu)

Hallittava: Linkit ja linkkitekstit

 • Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet: Osalla verkkosivuista on kuvalinkkejä, joilla ei ole tekstivastinetta. Lisäksi osalla sivuista on linkkitekstejä, jotka eivät yksilöi linkin kohdetta (esim. "Lue lisää").
 • Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty: 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa)

Ymmärrettävä: Valintaruudun selite

 • Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet: Muutamilla sivulla on pudotusvalikko tai valintaruutu, jolla ei ole selitettä.
 • Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty: 3.3.2 Nimilaput tai ohjeet

Toimintavarma: Elementin yksilöivä tunnus

 • Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet: Osalla sivuista on sivuelementti, jonka tunnus on käytössä myös toisessa elementissä samalla sivulla. Tunnuksen tulisi olla yksilöivä.
 • Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty: 4.1.1 Jäsentäminen

Toimintavarma: Selite (valintaruutu, videoupotus)

 • Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet: Osalla sivuista on videoupotuksia, joissa on käytetty iFramea, mutta iFramesta puuttuu selite. Pienellä määrällä sivuja on pudotusvalikko, jossa ei ole näkyvää selitettä valikon merkityksestä.
 • Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty: 4.1.2 Nimi, rooli, arvo

 

PDF-tiedostot

Edellä mainittujen puutteiden lisäksi www.jamk.fi-sivustolla on PDF-tiedostoja, joiden osalta kaikki saavutettavuusvaatimukset eivät täyty. Sivustolla on esimerkiksi muutamia vanhoja skannattuja PDF-tiedostoja, joita ruudunlukijalla ei voi lukea. Teemme parhaamme korjataksemme pdf-tiedostojen saavutettavuuspuutteet mahdollisimman pian.

Lain vaatimusten piirissä ovat ne tiedostot, jotka on julkaistu verkossa 23.9.2018 tai sen jälkeen. Vanhoja, ennen 23.9.2018 verkossa julkaistuja tiedostoja ei tarvitse tehdä takautuvasti saavutettavuusvaatimusten mukaisiksi paitsi jos niitä tarvitaan keskeneräisen asian hoitamiseen tai jos ne ovat asioinnin hoitamiseksi oleellisia.

Videot

Www.jamk.fi-sivustolla on joitakin ennen 23.9.2020 julkaistuja videoita, joissa ei ole tekstitystä tai äänivastinetta. Pyrimme kuitenkin huolehtimaan siitä, että määräajan jälkeen julkaistut videot täyttävät saavutettavuusvaatimukset.

Verkkosivuilla julkaistujen videoiden ja äänilähetysten pitää noudattaa saavutettavuusvaatimuksia 23. syyskuuta 2020 alkaen. Vanhoja ei-saavutettavia videoita ei tarvitse poistaa siirtymäajan jälkeen verkkosivuilta eikä niitä tarvitse tehdä saavutettaviksi takautuvasti.

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme?

Kerro saavutettavuuspuutteesta meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi. Otamme mielellämme vastaan ehdotuksia, huomioita, kysymyksiä ja parannusehdotuksia JAMKin verkkosivustojen  saavutettavuuteen liittyen sähköpostitse osoitteeseen saavutettavuus(a)jamk.fi.

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle sähköpostitse osoitteeseen saavutettavuus(a)jamk.fi. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

(Päivitetty 22.9.2020)