Teknologiayksikkö tarjoaa tehoja teknologiaan. Koulutamme ja tuotamme palveluita yrityksille ja julkiselle sektorille ICT:n, tekniikan ja luonnonvara-alalla. Toimimme Jyväskylässä Lutakon kampuksella ja Pääkampuksella sekä Saarijärvellä Biotalouskampuksella. Laboratoriomme ovat ainutlaatuinen oppimisympäristö, jossa opiskelijat, asiantuntijat ja yritysten edustajat kohtaavat. Tutustu ja ota rohkeasti yhteyttä.

 

 

ICT-ala

Koulutamme ICT-alan AMK- ja YAMK-insinöörejä. Tieto- ja viestintätekniikan AMK-koulutuksessa voi suuntautua kyberturvallisuuteen, mediatekniikkaan, ohjelmointiin tai tietoverkkoihin. Cyber security on ylempi AMK -ohjelma, joka tähtää kyberturvallisuuden asiantuntijuuteen. Tarjoamme täydennyskoulutusta sekä räätälöimme tilauksesta palveluja yrityksille. Hankkeissamme kehitetään mm. kyberturvallisuutta.

Lue lisää ICT-alasta

Tekniikan ala

Tekniikan alalta löytyy yli 10 insinööri AMK- ja ylempään AMK-tutkintoon johtavaa koulutusta! Tutkintokoulutuksen lisäksi järjestämme täydennyskoulutusta ja erilaisia koulutukseen ja kehittämiseen sekä testaukseen ja analysointiin liittyviä palveluita.

Lue lisää tekniikan alasta

Luonnonvara-alan tutkinto-ohjelmistamme valmistuu agrologi (AMK)- ja ylempi AMK -nimikkeellä. Alan opinnot tähtäävät biotalouden asiantuntijuuteen. Tutkintokoulutuksen lisäksi järjestämme täydennyskoulutusta sekä erilaisia koulutukseen ja kehittämiseen sekä testaukseen ja analysointiin liittyviä palveluita. 

Lue lisää luonnonvara-alasta

2 700
opiskelijaa

Teknologiayksikössä opiskelee 2 700 opiskelijaa. Vuosittain meille saapuu noin 120 vaihto-opiskelijaa lukuisista eri maista.

170
työntekijää

Teknologiayksikössä työskentelee asiantunteva joukko tekniikan huippuosaajia koulutuksen, TKI-toiminnan sekä laboratoriopalveluiden parissa.

580
aloituspaikkaa

Vuoden 2017 yhteishaussa on useita amk-tutkintoon ja yamk-tutkintoon johtavia tekniikan ja luonnonvara-alan koulutuksia - kaiken kaikkiaan 580 aloituspaikkaa!

 

Luomme yrityksille menestymisen mahdollisuuksia

Toimimme aktiivisena kehittäjänä yhdessä keskisuomalaisten, kansallisten ja globaalien yritysten ja organisaatioiden kanssa. Teknologiayksikkö tarjoaa käyttöönne ammattitaitoisia osaajia, luotettavaa asiantuntijuutta sekä koulutusta yrityksenne kehityksen tueksi. Autamme parantamaan yrityksenne kilpailukykyä ja luomaan parhaat mahdolliset edellytykset menestymiselle!

 

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyö (TKI)

Teknologiayksikkö on aktiivinen ICT-alan, tekniikan alan ja luonnonvara-alan kehittäjä. Tutustu ajankohtaisiin TKI-hankkeisiimme!

Aito maaseutu

Tietoa keskisuomalaisesta ruokaketjusta, ruokakulttuurista, maataloudesta, maaseutumatkailusta ja muusta maaseutuyrittäjyydestä sekä niiden kehittämisestä.

BiKa-hanke

Biokaasuliiketoimintaa ja -verkostoja Keski-Suomeen

JYVSECTEC Center

JYVSECTEC Center -hankkeen tarkoituksena on kehittää JYVSECTEC:stä Suomen johtava puolueeton kyberturvallisuuden tutkimus -, kehitys- ja koulutuskeskus, joka lisää yritysten ja muiden toimijoiden häiriönsietokykyä, mahdollisuuksia havaita oman toimintansa ja järjestelmiensä haavoittuvuuksia, kykyä havaita ja torjua kyberuhkia sekä kehittää henkilöstön osaamista.

JYVSECTEC Center RGCE

JYVSECTEC Center RGCE -hankkeen tavoitteena on toteuttaa ja käyttöönottaa ne tarvittavat kone-, laite- ja palveluinvestoinnit, jotka mahdollistavat JYVSECTEC:in kehittämisen Suomen johtavaksi puolueettomaksi kyberturvallisuuden tutkimus-, kehitys- ja koulutuskeskukseksi, joka lisää yritysten ja muiden toimijoiden häiriönsietokykyä, mahdollisuuksia havaita oman toimintansa ja järjestelmiensä haavoittuvuuksia, kykyä havaita ja torjua kyberuhkia sekä kehittää henkilöstön osaamista.

MEKA-hanke

Hankkeen tavoitteena on tukea maatalousyrittäjien ammattilista osaamista ja hyvinvointia monimuotoisella koulutuksella ja yrittäjien tarpeisiin vastaten. Hanketta toteuttavat Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutti ja ProAgria Keski-Suomi ry.

Huipputeknologian osaajia työelämään

Kehitämme koulutusta yhteistyössä työelämän kanssa. Opiskelijamme suorittavat harjoittelun, opinnäytetyön ja useita eri kehittämisprojekteja eri yrityksille ja muille organisaatioille. Yritysten asiantuntijat vierailevat usein yksikössämme esimerkiksi luennoitsijoina. Asiantuntijamme kouluttavat myös yritysasiakkaita ja kehittävät maakuntamme yritysten ja organisaatioiden toimintaa.

Neuvottelukunta toiminnan kehittäjänä

Teknologiayksikön neuvottelukuntiin kuuluu eri yritysten ja muiden organisaatioiden edustajia. Neuvottelukunnissa käsitellään tutkintoon johtavaa koulutusta, TKI-työtä, täydennyskoulutuksen kehittämisestä sekä muita ajankohtaisia asioita. Neuvottelukunnan jäsenet osallistuvat koulutuksen laadun arviointiin ja kehittämiseen.

 

Teknologiayksikkö toimii kolmella kampuksella

Tekniikan alan osaajista, opiskelijoista ja laboratorioista suurin osa keskittyy pääkampukselle ja ICT-alan taas Lutakon kampukselle. Nämä molemmat sijaitsevat Jyväskylän keskustan tuntumassa. Saarijärven Tarvaalassa Biotalouskampuksella löytyy JAMKin Biotalousinstituutti, jolta löytyvät niin biotalousalan asiantuntijat, opiskelijat kuin laboratoriot.

Rajakadun kampus illalla

Pääkampus: Rajakatu

Pääkampus on toimintojemme keskipiste. Pääkampus kattaa sekä Rajakadun että Puistokadun toiminnot.

Biotalousinstituutti

Biotalousinstituutti sijaitsee Saarijärvellä keskellä luonnonkaunista ympäristöä.

Lutakon kampus

Lutakon kampus sijaitsee Piippukadulla.

 
Raiskinmäki Pasi

Raiskinmäki Pasi

Yksikönjohtaja, Director
Teknologia hallinto, Administration
Teknologia, School of Technology
+358503095359