Loppusyksystä Pori Jazzin turvallisuuspäälliköllä Lotta Lehmus-Västilällä on vuoden rauhallisin hetki. Edellisen kesän tapahtumapalautteet on tutkittu, raportointi loppusuoralla ja seuraavan kesän valmistelut eivät ole vielä kuumimmillaan. 

Viime kesän Pori Jazzeilla oli yhteensä 346 000 käyntikertaa, mikä tekee tapahtumasta Suomen suurimman festivaalin. Tapahtuman turvallisuudesta vastaa iso joukko ammattilaisia. Ison tapahtuman turvallisuus on monipuolinen kokonaisuus, ja siihen liittyy aina yhteistyö poliisi-, ensihoito- ja pelastusviranomaisten kanssa.

– Pori Jazzin kokoinen tapahtuma koskettaa koko kaupunkia, kuvailee Lehmus-Västilä.

Turvatarkastukset ovat yksi näkyvä osa turvallisuudesta, mutta suurin riski tapahtumissa ei ole yleisö, vaan esimerkiksi tapahtumien tilapäisrakenteet ja sääilmiöt. Vaatimukset tapahtumarakenteille ovat kiristyneet viime vuosina, samalla kun myös yllättävät myrskyt ovat Suomessa ja maailmalla lisääntyneet.

Pori Jazz on säästynyt luonnonoikuilta, mutta myrsky keskeytti Porissa Sonisphere -tapahtuman vuonna 2010 lavan pettäessä, ja viime elokuussa Helsingissä Flow-festivaalin ulkoilmakonsertit jouduttiin hetkeksi keskeyttämään Kiira-myrskyn takia.

Pori Jazzin festivaalialueelle pystytetään lukuisia lava- ja telttarakenteita esityksiä sekä oheispalveluja varten ja rakenteiden turvallisuuteen kiinnitetään erityishuomiota.

– Tapahtuma-alueen rakenteet ovat kaikki yhteistyökumppanimme tuottamia, näin pystymme takaamaan niiden laadun. On tärkeää, että tiedämme mitä rakenteet kestävät, millainen on niiden paloturvallisuus, tuulirajat ja muu säänkestävyys, toteaa Lehmus-Västilä.

On tärkeää kiinnittää huomiota väliaikaisten lava- ja telttarakenteiden turvallisuuteen, Lotta Lehmus-Västilä sanoo.

Suuri osa turvallisuuden eteen tehtävästä työstä ei näy yleisölle. Näkyvä muutos viime vuosina on ollut tapahtumiin lisätyt ajoesteet.

– Sijoittelu on mietittävä huolella, sillä niiden tehtävä on estää tarpeeton ajaminen, mutta kuitenkin mahdollistaa huolto- ja hälytysajot, kertoo Lehmus-Västilä. Pori Jazzeilla kävijät eivät ole tapahtumalle turvallisuusriski.

– Tietooni ei ole tullut, että joku olisi varta vasten varustautunut Pori Jazzeille vahingoittaakseen jotakuta. Turvatarkastuksissa poistetut tarvikkeet liittyvä lähinnä piknikkulttuuriin: asiakkaalla saattaa olla mukanaan lasiesineitä tai teräviä veitsiä, ja niitä emme voi päästää tapahtuma-alueelle. Myös alkoholia ja joskus vähäisiä määriä huumausaineita löytyy turvatarkastuksissa, tietää Lehmus-Västilä.

Järjestyksenvalvojia kymmenpäiväisillä Pori Jazzeilla on noin 250. He ovat kaikki järjestyksenvalvonnan ammattilaisia.

– Vilkkaimpina päivinä voi samaan aikaan töissä olla jopa 200 järjestyksenvalvojaa. Valvonnan lisäksi heidän tehtävänään on neuvoa ja opastaa yleisöä, jotta tapahtuma sujuu parhaalla mahdollisella tavalla, Lehmus-Västilä sanoo.

Kaikista tapahtumista tulee laatia pelastussuunnitelma. Västilä tietää sen olevan kaikkine liitteineen hyvin työläs, mutta kannattava prosessi.

– Pelastus- ja turvallisuussuunnitelma tulee tehdä juuri kyseiseen tapahtumaan. Netissä on saatavissa ns. valmiita pelastussuunnitelmapohjia, mutta jos sitä ei ole käyty läpi juuri oman tapahtuman näkökulmasta, siitä ei ole juurikaan tarkoitettua hyötyä. Jos kriisi tulee, ei silloin pelastussuunnitelma hyllyssä pelasta, vaan on kyettävä toimimaan. Tämä onnistuu, kun pelastussuunnitelman asiat on konkreettisesti mietitty juuri oman tapahtuman raamien mukaan, sekä perehdytetty huolellisesti koko tapahtuman henkilökunnalle, toteaa Lehmus-Västilä.

Materiaalipankki tapahtumajärjestäjälle

vinkkejä mm. pelastus- ja ensiapu-suunnitteluun sekä pyrotekniikan käyttöön: pelastuslaitokset.fi/Kumppanuusverkosto-367

TEKSTI PAULA PASANEN, KUVAT PORI JAZZ: PETRI ANTTILA JA TOMI VASTAMÄKI