Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuonna juhlimme myös JAMKin 20-vuotista taivalta vakinaisena ammattikorkeakouluna. Toiminta käynnistettiin Jyväskylässä jo elokuussa 1992 Palvelualojen väliaikaisen ammattikorkeakoulun nimissä. Siinä kokeilussa, jota myös ”akkojen akatemiaksi” alussa kutsuttiin, olivat mukana Jyväskylän kauppaoppilaitos, Keski-Suomen kotitalousopettajaopisto, Jyväskylän hotelli- ja ravintolaoppilaitos sekä Jyväskylän ammattioppilaitos.

Kokeilu laajeni syksyllä 1996, jolloin siihen liittyivät insinöörikoulutusta järjestänyt Jyväskylän teknillinen oppilaitos sekä Keski-Suomen terveydenhuolto-oppilaitos ja Jyväskylän sosiaalialan oppilaitos. Saimme vakinaisen toimiluvan 1.8.1997 ja siitä alkanutta 20-vuoden merkkipaalua juhlimme tänä vuonna JAMKissa.

Ammattikorkeakoulutoiminnan tavoitteena oli yhdistää varsin hajanaiset ja pienet ammatillisen opisto- ja korkea-asteen oppilaitokset sekä parantaa niiden laatua ja vaikuttavuutta. Jyväskylässä perustettiin osakeyhtiömuotoinen ammattikorkeakoulu vuonna 1994. Ammattikorkeakoulun omistajiksi tulivat alusta saakka Jyväskylän kaupunki sekä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä. Myöhemmin Jyväskylän kaupungista tuli AMK-yhtiön selkeä pääomistaja ja siihen tulivat osakkaiksi myös Äänekosken ja Jämsän koulutuskuntayhtymät, kun AMK-toiminta laajeni niille paikkakunnille vuonna 1999. JAMKin toiminta on tuonut Keski-Suomeen paljon uutta osaamista. Laskelmieni mukaan JAMKissa on 20 vuoden aikana tehty vähintään 20 000 eri alojen amk-tutkintoa. Monet ovat työllistyneet Keski-Suomeen. 

Tänä päivänä JAMK on yli 700 henkilön asiantuntijayhteisö, jossa on yli 8500 opiskelijaa. JAMK on myös vahva kansainvälinen toimija ja yli 10 % opiskelijoista on ulkomaalaisia. Lisäksi erilaista koulutus- ja kehittämistoimintaa järjestetään aktiivisesti ulkomailla mm. Kazakstanissa, Kiinassa, Vietnamissa, Etiopiassa ja Argentiinassa.

Ammattikorkeakoulun käynnistäminen Jyväskylässä oli viisas teko. Hajanainen pienten oppilaitosten joukko ei olisi pystynyt niihin tuloksiin, joita JAMK on saavuttanut 20 vuoden kuluessa. Se lukeutuu vetovoimaisuutensa ja tulostensa perusteella Suomen ammattikorkeakoulujen kärkikastiin ja on merkittävä tekijä Keski-Suomen menestyksen ja hyvinvoinnin osalta. JAMKin toiminta-ajatus on kiteytetty kahteen sanaan ”Osaaminen kilpailukyvyksi”.

Jussi Halttunen, rehtori, opetusneuvos