Opetusalalle

JAMKin ammatillisessa opettajakorkeakoulussa aikuisopiskelijat pätevöityvät opetusalalle ja hankkivat ohjaustaitoja työelämään. Hakuaika ammatillisen opettajan, erityisopettajan ja opinto-ohjaajan opintoihin on 10.-30. tammikuuta 2018. Ammatillinen opettajankoulutus on tarkoitettu eri alojen aikuisille ammattilaisille. Hakijoilta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa sekä työkokemusta. Koulutus kestää n. 1–2 vuotta.

Opettajaopinnot suoritettuaan voi opiskelua jatkaa ammatilliseksi erityisopettajaksi tai opinto-ohjaajaksi. Ammatillinen erityisopettajankoulutus antaa kelpoisuuden ammatillisiin oppilaitoksiin ja opinto-ohjaajankoulutus kaikille kouluasteille. Lue lisää: www.jamk.fi/aokk

Ammattikorkeakoulut rakentavat yhteistä digitaalista opintotarjontaa

Ammattikorkeakoulujen asiantuntijat, opiskelijat ja työelämän sidosryhmät yhdistävät voimansa ja uudistavat toimintatapoja sekä oppimista. AMKien yhteinen digitaalinen opintotarjonta aukeaa vuoteen 2020 mennessä.

Opintotarjonta mahdollistaa opiskelijoille avoimen ympärivuotisen opiskelun, entistä joustavammat ristiinopiskelumahdollisuudet sekä työn uudenlaisen yhteensovittamisen opiskeluaikojen lyhentämiseksi, opintopolkujen monipuolistamiseksi ja paremman työllistyvyyden turvaamiseksi.

Opiskelijoille näkyvän muutoksen taustalla toteutetaan uudistuksia tietojärjestelmätukeen ja kehitetään oppimisanalytiikkaa hyödyntävää digiohjausta. Lisäksi toteutetaan valmennusohjelma, jotta ammattikorkeakoulujen henkilöstön digipedagoginen osaaminen vastaa uudistuvaa toimintakulttuuria. Yhteistyö käynnistyi JAMKin vetämänä syksyllä 2016 koko ammattikorkeakoulusektorin ja ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen kanssa. Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa eAMK-hankkeen toteutusta vuosina 2017-2020.

JAMK mukaan varainhankintaan

Huhtikuussa voimaan tullut rahankeräyslain muutos antoi ammattikorkeakouluille oikeuden varainhankintaan. Tämä tarkoittaa sitä, että ammattikorkeakoulut, kuten yliopistotkin, saavat lain mukaan kerätä rahaa ammattikorkeakoululaissa mainituista tehtävistään huolehtimiseen. Valtio pääomittaa ammattikorkeakouluja 24 miljoonan euron vastinrahoituksella, joka jaetaan AMKien kesken suhteessa näiden keräämään yksityiseen pääomaan. Yksittäisen ammattikorkeakoulun vastinrahoituksen määrä on enintään 4 miljoonaa euroa. Varojen kerääminen mahdollistaa työelämää entistä paremmin palvelevan korkeakoulun rakentamisen. Nyt odotellaan keräyslupaa:

– JAMK käynnistää varainhankinnan heti, kun lupa saadaan, JAMKin hallintojohtaja Mikko R. Salminen sanoo. Keräys käynnistyy todennäköisesti ensi vuoden puolella.

JAMKissa varainhankinnan ydintiimin muodostavat vahvuusalojen vetäjät yhdessä johtoryhmän kanssa.

– Onnistuneen varainhankinnan avulla pystymme ottamaan vahvoja uusia askeleita parempana osaamisen tuottajana ja kehittämiskumppanina, Salminen toteaa. Lahjoittajina voivat toimia säätiöt, yritykset ja yksityiset henkilöt.

Valmennuksia ammattilaisille

21.11. Myyntipsykologiaa myynnin ammattilaisille, kesto 1 päivä.
Lue lisää: jamk.fi/myyntipsykologiaa

30.11. Taloushallinnon ketterä raportointi, kesto 3 päivää.
Lue lisää: jamk.fi/taloushallinnon- raportointi

Tammikuussa 2018. Itsensä HUIPPUjohtajaksi esimiestyössä - valmennusohjelma nuorille esimiehille ja esimiestehtäviin siirtyville henkilöille.
Lisätietoa: maija.haaranen@jamk.fi

Tuoretta luettavaa – ja osa ihan ilmaiseksi!

Tiesitkö, että jamkilaiset kirjoittavat vuosittain noin kolmesataa tieteellistä, ammatillista tai yleistajuista artikkelia tai kirjaa? JAMKin kirjaston ylläpitämissä julkaisusarjoissa julkaistiin vuonna 2016 mm. hankejulkaisuja, käytännön oppaita sekä nuottikirjoja.