Monimuoto-opetus on tuonut striimaamisen osaksi oppilaitoksen arkea. Opetustilanteiden ohella Jyväskylän ammattikorkeakoulussa striimataan monenlaisia tapahtumia. Niistä suurimmat ponnistukset ovat lukuvuoden avajaiset elokuussa ja JAMK tutuksi -päivä marraskuussa. Avajaisten verkkolähetys on suunnattu henkilöstölle, kun taas JAMK tutuksi -päivän striimauksilla palvellaan niitä lukiolaisia, ammattikoululaisia, opoja ja muita kiinnostuneita, jotka eivät pääse tapahtumaan paikan päälle. Palettia pyörittää AV-palvelut eli Jari Järvinen ja Jani Pyykkönen.

– Meillä on siitä hyvä tilanne, että tiloissamme on jo hyvät tekniset valmiudet ja esiintyjän lisäksi verkkoon saadaan kätevästi kaapattua myös esitysmateriaalit, kertoo Järvinen.

Mitä asioita striimausta järjestettäessä pitää ottaa huomioon?

– Etukäteen on hyvä käydä läpi tapahtuman kulku. Jos puhujia on useita, vaikuttaa se varattavien mikrofonien määrään. Jos yleisölle annetaan mahdollisuus kysyä ja kommentoida, tarvitaan myös kiertävä mik­rofoni. Esiintyjien käyttämästä materiaalista olisi hyvä olla tietoa etukäteen, jotta se saadaan mukaan verkkolähetykseen tavalla tai toisella. Kuvaajan työtä helpottamaan voi tulostaa tapahtuman minuuttiaikataulun, summaa Pyykkönen.

Jari Järvinen ja Jani Pyykkönen vastaavat JAMKin videotuotannosta.

Striimauksen yhteydessä syntyy helposti myös tallenne, jonka avulla yleisöä voi tavoittaa tapahtuman jälkeenkin. On kuitenkin muistettava, että siihen tarvitaan erillinen lupa.

– Lupa-asiat ovat olennaisia, kun puhutaan striimaamisesta. Reaaliaikaiseen lähettämiseen verkossa tarvitaan esiintyjän lupa, samoin tallentamiseen ja tallenteen käyttöön. Näistä täytyy sopia etukäteen. Jos yleisöäkin kuvataan, on siitä ilmoitettava tilaisuudessa, kertoo Järvinen.

Yksinkertaisimmillaan striimaus on siis kuvan ja äänen lähettämistä, mutta verkko mahdollistaa myös yleisön osallistamisen. Verkkokatsoja voi olla arvokas palautteenantaja, netin kautta kynnys kommentoida on usein matalampi kuin kasvokkain tapahtumapaikalla. Oikein valjastettuna verkko tarjoaa tapahtumasta myös kovaa dataa – analytiikasta voi päästä näkemään vaikkapa sen, milloin lähetyksestä poistuttiin tai milloin katsojia oli eniten. Tiedon ja palautteen avulla on helpompi rakentaa seuraavasta tapahtumasta entistä parempi.

Kun suunnittelet tapahtuman toteuttamista verkkoon

  • Mieti, taittuuko tekniikka, löytyykö välineitä – vai etsikö avuksi
  • ammattilaisen?
  • Suunnittele: huomioi mm. puhujanvaihdokset, esitysmateriaalit ja yleisömikki.
  • Varaa tilat käyttöön riittävän ajoissa testaamista varten.
  • Varmista verkkoyhteydet.
  • Hoida lupa-asiat kuntoon etukäteen.
Pitäisikö tapahtuma lähettää suorana verkkoon? Haluatko tallentaa esityksen?

JAMKin videokuvauspalveluiden kautta saat tallenteen tilaisuudesta tai voit järjestää suoran lähetyksen. Käytössämme on myös studio, jossa voimme kuvata esim. haastatteluja. Videokuvauspalvelu sisältää kuvaajan, kaluston ja editoinnin. Kysy lisää: jamk.fi/av-palvelut

TEKSTI KATI POIKONEN, KUVAT MARIANNA MÄKELÄ, TIIA KOLU