Työvoimakoulutukset ovat nykyään lisä- ja täydennyskoulutuksia tai keskiasteen ammatillista koulutusta. Täsmä- ja rekrykoulutuksesta puhutaan, kun yritys tarvitsee vaikkapa jonkin tietyn alan tai osaamisen lisäämistä yrityksessä. Kapasiteettikoulutuksella parannetaan puolestaan yksittäisten työnhakijoiden osaamista. Työvoimakoulutukset kilpailutetaan pääsääntöisesti avoimella ELY-keskuksen hankintamenettelyllä.

Vastuuopettaja Erica Svärd JAMKista kertoo, että JAMK haluaa olla mukana varmistamassa osaavan työvoiman riittävyyden Keski-Suomessa.

– JAMK osallistuu aktiivisesti koulutusten kilpailutuksiin ja olemme saaneetkin vuosien mittaan järjestettäväksi erilaisia työvoimakoulutuksia. Myös työelämäyhteydet ja alueen tuntemus ovat JAMKissa hyvät. Meidän toteuttamissa kapasiteettikoulutuksissa kohderyhmänä on usein korkeakoulutetut työnhakijat.

Kapasiteettikoulutus on kankeasta nimestään huolimatta yrityksille merkittävä ja joustava työkalu osaavan työvoiman löytämiseen. Samalla korkeakoulutetut työnhakijat pääsevät työssäoppimisjaksolla näyttämään osaamisensa.

– Työnantajalla on mahdollisuus löytää korkeasti koulutettu työntekijä, jonka aiempi osaaminen on syystä tai toisesta ollut vajaakäytössä. Koulutusten sisällöt ovat tiukasti ajassa kiinni ja TE-toimisto hankkii koulutuksiin sopivat opiskelijat työnhakijoista, kertoo asiantuntija, työvoimapalvelujen suunnittelija Eero Janhonen Keski-Suomen TE-palveluista.

Kaikkien eri alueiden työttömyyden rakenne on erilainen, siksi paikallisen koulutustarjonnan ja työmarkkinarakenteiden erityispiirteiden huomioiminen on eduksi, kun suunnitellaan koulutuksia juuri Keski-Suomen tarpeisiin. Suunnittelussa hyödynnetään henkilöasiakkaiden, yritysten, oppilaitosten ja asiantuntijoiden tietoa sekä ennakointitietoa esimerkiksi tulevaisuuden työvoimapula-aloista tai digitalisaation vaikutuksista.

Suunnittelu ja seuranta tärkeää – vaikuttavuutta haetaan.

Asiakkaat hyötyvät työvoimakoulutuksista joko työllistymällä, valmistumalla tutkintoon tai osatutkintoon, täydentämällä omaa osaamista tai esimerkiksi ohjautumalla eteenpäin uudelle urapolulle. Yrityksille ja muille työnantajille työvoimakoulutuksilla pyritään tarjoamaan osaavaa työvoimaa ja tukemaan työnantajia erilaisissa muutos- ja uudistamistilanteissa.

– Vuositasolla työvoimakoulutukseen on käytetty Keski-Suomessa määrärahaa reilut 10 miljoonaa euroa/vuosi, kertoo koulutusasiantuntija Marianna Raivio Keski-Suomen ELY-keskuksesta.

Työvoimakoulutusten vaikuttavuutta seurataan valtakunnallisesti, esimerkiksi miten opiskelijat ovat työllistyneet 3 kk:n työvoimakoulutuksen jälkeen.

Työvoimakoulutusten laatu on opiskelijapalautteen perusteella varsin korkeaa, esim. viime vuonna yli 80% vastanneista antoi koulutukselle arvosanaksi hyvän tai erinomaisen.

TEKSTI VIRPI HEIKKINEN KUVA HANNA-KAISA HÄMÄLÄINEN