JAMK rakentaa Keski-Suomeen e-urheilun keskusta

JAMK rakentaa Keski-Suomeen e-urheiluvalmennuksen ja -toiminnan keskusta, jonka ympärille luodaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Keskus suunnitellaan osaksi vuonna 2020 avattavaa Digi & Game Centeriä.

E-urheilun keskus on konkreettisin osa JAMKin E-urheilulla yhteisöllisyyttä ja liiketoimintaa (eLämää) –hanketta, jota toteutetaan yhdessä Jyväskylän yliopiston, Humanistisen ammattikorkeakoulun ja koulutuskuntayhtymä Gradian kanssa. Hankkeen yhteisbudjetti on 175 000 euroa. Keski-Suomen liitto rahoittaa hanketta 77 500 eurolla (Keski-Suomen Kehittämisrahasto).

Hankkeessa on tarkoitus kehittää laajasti e-urheiluyhteisöä, uutta osaamista, joukkue- ja seuratoimintaa, koulutus- ja urheilijapolkuja sekä alan liiketoimintaa esimerkiksi uusien e-urheilutapahtumien myötä.

Tuoretta luettavaa – ja osa ihan ilmaiseksi

JAMKilaiset kirjoittavat vuosittain satoja tieteellisiä, ammatillisia tai yleistajuisia julkaisuja. JAMKin kirjaston ylläpitämissä julkaisusarjoissa julkaistaan mm. hankejulkaisuja, käytännön oppaita sekä nuottikirjoja.

”Olipa kerran Heikki, joka oli hyvin lahjakas ja rohkea ja joka uskoi musiikkiin. Hän uskoi musiikkiin niin paljon, että voisi sanoa hänen kokeneen elämän musiikkina. Hänellä oli kutsumus säveltämiseen, nuoruuden eloisaa vapautta sekä luovaa rohkeutta. Tuo lapsi oli Heikki Suolahti ja hän oli aivan oikeasti olemassa. Hän oli 15-vuotias hahmotellessaan Uponneen kaupungin sävellystä. Kun hän oli 16-vuotias, hän kuoli, ja Uponneen kaupungin sävellys unohtui ja upposi aikaan…” (Sari Maanhalla)

Heikki Suolahden 1935 sävelletyn Uponnut kaupunki -teoksen alkuperäinen partituurikäsikirjoitus löytyi vuonna 2017 Suomalaisen musiikkikampuksen kirjaston arkistoista. Vuonna 2020 teos tuodaan päivänvaloon kunnioittaen Suolahden syntymän 100-vuotisjuhlaa. Projekti huipentuu teoksen maailmanensi-iltaan keväällä 2021 uudessa Musiikkikampuksen talossa.

Projekti osallistaa satoja opiskelijoita, taiteiden harrastajia ja ammattilaisia sekä jopa tuhansia alakoululaisia. Uponnut kaupunki toteutuu Suomalaisen musiikkikampuksen ja Keski-Suomen edistämissäätiön yhteishankkeena, kumppaneina toimivat Jyväskylä Sinfonia, Kulttuuriaitta, EduFutura sekä oppilaitokset Gradia, JAMK ja Jyväskylän yliopisto.

Hae JAMKin ammatilliseen opettajakorkeakouluun 2.-23.1.2020!

Pätevöidy opetusalalle tai tule hankkimaan työelämässä tarpeellisia ohjauksen taitoja! Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa voit opiskella ammatilliseksi opettajaksi, ammatilliseksi erityisopettajaksi ja opinto-ohjaajaksi.
60 opintopisteen laajuiset koulutukset on tarkoitettu aikuisille, pedagogisen osaamisen kehittämisestä kiinnostuneille oman alansa ammattilaisille.
Opiskelu kestää noin 1–2 vuotta ja sopii työn oheen.

Lue lisää: jamk.fi/aokk

JAMKin räjähdeinnovaatio ratkaisi turvatyynyvalmistajan miljardiongelman

Japanilainen turvalaitevalmistaja Takata ajautui konkurssiin, kun sen valmistamissa laitteissa oleva, turvatyynyn laukaiseva kaasunkehitin­yksikkö saattoi räjähtää lämpötilavaihteluiden vuoksi. Ongelman aiheutti turvatyynyjen kaasuntuottamiseen käytetyn ammoniumnitraatin räjähdysvoiman muutos säilytysolosuhteista johtuen.

JAMKin toteuttamassa ANST-hankkeessa patentoitiin ratkaisu turvatyynyjen kaasuntuottamiseen käytetyn ammoniumnitraatin valmistamiseksi niin, että räjähdysvoima pysyy vakiona ja se on ennustettavissa lämpötilanvaihteluista riippumatta. Patentin haltijana on Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja keksijänä teknologiayksikön projekti-insinööri FT Mauno Harju.

Perinteisesti käytössä oleviin ja markkinoille nouseviin aineisiin verrattuna ANST™ on myrkytön, helppo kierrättää, halpa ja helposti saatavissa. JAMK etsii nyt teollisia kumppaneita hyödyntämään keksintöä.

JAMKissa uskalletaan uudistua

– auditointi toi kiitosta laatujärjestelmästä ja vahvasta kokeilukulttuurista

JAMK läpäisi kolmannen kansallisen laatuarvioinnin ensimmäisenä suomenkielisenä korkeakouluna toukokuussa 2019. Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) toteuttamassa korkeakoulujen kolmannen kierroksen laatuauditoinnissa JAMKin vahvuuksiksi nostettiin erityisesti opiskelijakeskeisyys, rohkea kokeilukulttuuri ja monipuoliset oppimisympäristöt.

– Olimme erityisen vaikuttuneita, miten laatutyössä on onnistuttu luomaan innovatiivisia menettelyitä sekä työssä onnistumisen ja yhteiskehittämisen kulttuuria. Oli hienoa huomata, että opiskelijat ja sidosryhmät ovat myös vahvasti mukana laatutyössä. Lisäksi korkeakoulun johto hakee aktiivisesti uusia ideoita kehittämiseen ulkoisten arviointien kautta, kertoo auditointiryhmän puheenjohtaja, rehtori Riitta Rissanen Lapin ammattikorkeakoulusta.

JAMK sai auditoinnin tuloksena laatuleiman, joka on voimassa kuusi vuotta. Laatuleima on tunnustus JAMKin pitkäaikaisesta ja määrätietoisesta työstä laadun kehittämisessä ja samalla osoitus JAMKin edellytyksistä toimia osana eurooppalaista korkeakoulutusaluetta.

Lue lisää: jamk.fi/Laatu

JAMKille Suomen Olympiakomitean kunniamaininta

JAMK sai syyskuussa Olympiakomitean kunniamaininnan työstään urheilijoiden kaksoisuran mahdollistamiseksi. JAMK tarjoaa urheilijoille henkilökohtaista opintojen suunnittelua ja joustavia opintojen toteuttamistapoja, kun kontaktiopetus ei kiireiseen kisa- ja treenikalenteriin mahdu.

JAMKissa on toteutettu myös 15 opintopisteen urheiluakatemiaopinnot, joiden tavoitteena on yhdistää sekä opinnoissa että urheilu-uralla saatua tietotaitoa ja hyödyntää sitä työelämässä.

– Kokonaisuus on kehitetty yhdessä Jyväskylän Urheiluakatemian kanssa ja sitä tarjotaan avoimina AMK-opintoina kaikille urheiluakatemia-statuksen omaaville. Periaatteessa niitä voi opiskella kaikissa suomalaisissa korkeakouluissa, kertoo lehtori Aila Ahonen JAMKista.

Lue lisää urheiluakatemiaopinnoista