Tarjontaa on rakennettu alueellisen koulutustarpeen pohjalta yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa Äänekoskella, Keuruulla ja Jämsässä. JAMKin kumppanina maakunnissa on Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto.

– Äänekoskelta otettiin aikoinaan yhteyttä JAMKiin. Tavoitteena oli nostaa kuntalaisten koulutustasoa ja osaavan työvoiman saatavuutta, mutta myös lisätä alueen houkuttelevuutta, avoimen ammattikorkeakoulun suunnittelija Maarit Korva muistelee.

Toiveet koulutusten sisällöistä lähtevät nimenomaan kuntalaisten tarpeista ja niitä on selvitetty vuosien aikana perusteellisesti. Parin viime vuoden aikana JAMKin tarjoamiin opintoihin on Äänekoskella osallistunut 118 henkilöä.

Äänekoskella on ensimmäisessä vaiheessa järjestetty liiketalouden opintoja. Syksyllä 2019 tarjonta on laajentunut sosiaali- ja terveysalan sekä kielten opintoihin. Uutena avauksena tammikuussa käynnistyvät sähkö- ja automaatiotekniikan sekä logistiikan AMK-insinöörin polkuopinnot avoimen AMK:n kautta. Polkuopintojen jälkeen opiskelijalla on mahdollisuus päästä tutkinto-opiskelijaksi ilman valintakoetta.

Äänekosken kaupunki tukee opiskelua niin, että ensimmäiset 10 opintopistettä ovat paikkakuntalaisille ilmaisia.

– Sisällöt toteutetaan siten, että opintoja voi tehdä työn tai muiden opintojen ohella. Osa opiskelusta tapahtuu verkossa. Opinnoissa tarjotaan lähiopetusta Äänekoskella, mikäli ryhmät ovat riittävän kokoisia. Opetuksessa hyödynnetään sekä JAMKin opettajia että Äänekosken alueen asiantuntijoita, Korva kertoo.

Opiskelijoilla on näin ollen erinomaiset mahdollisuudet tehdä yhteistyötä alueen yritysten kanssa jo opiskelun aikana ja myös työllistyä kotipaikkakunnalle.

Jämsässä opinnot toteutetaan yhteistyössä Jämsän kristillisen opiston kanssa. Opintopaletissa on mm. taloushallintoa, kirjanpitoa ja markkinointia. Keuruulla syksyn 2019 opintotarjottimella on yksittäisiä opintojaksoja JAMKin tarjonnasta sekä Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston järjestämät teemaillat sosiaalityöstä ja erityispedagogiikasta.

Myös maakunnissa opiskeleva ”avoimen väki” saa oikeuden käyttää korkeakoulujen oppimateriaaleja, tietojärjestelmiä ja ohjelmistoja. Myös kirjastopalvelut, mukaan luettuna elektroniset aineistot ovat opiskelijoiden käytössä.

TEKSTI PAULIINA HIETALAHTI KUVAT REETTA MIKKOLA, iSTOCK