Koulutusten tarve ei ainakaan vähene tulevaisuudessa, siitä pitää huolen uusi sairaala Nova ja sen myötä tulevat toimintaprosessien ja -mallien uudistukset.

– Meillä on iso rooli olla mukana alusta asti kehittämässä uutta toimintaa sairaala Novassa ja varmistaa oikea-aikaisen osaamisen kehittämisen toteutuminen, opetusylihoitaja Carita Lepikonmäki kertoo.

Yhteistyö JAMKin kanssa on jatkunut jo useita vuosia koostuen mm. hyvinvointiyksikön täydennyskoulutuksista ja ammattilisen opettajakorkeakoulun tarjonnasta. JAMKin asiantuntijat kouluttavat sairaanhoitopiirin henkilöstöä, ja päinvastoin. Usein myös JAMKin sosiaali- ja terveysalan opiskelijat voivat osallistua esimerkiksi verkon kautta toteutettaviin sairaanhoitopiirin järjestämiin koulutuksiin.

Isoja 30 opintopisteen kokonaisuuksia järjestetään vuosittain muutamia.

– Tarjonnassa on ollut yhteistyössä JAMKin ja KSSHP:n kanssa toteutettuja koulutuksia liittyen mm. keuhko-osaamisen vahvistamiseen, hoitotyöhön, reumahoitotyöhön ja palliatiivisen hoitoon. Monet ammattilaisemme suorittavat lisäksi YAMK-tutkintoja työn ohessa ja kehittävät työyksikön toimintaa, Lepikonmäki summaa.

Kaikki koulutukset suunnitellaan aina todelliseen tarpeeseen ja toteutetaan henkilöstön ja esimiesten toiveita kunnioittaen. Tärkeimpänä lähtökohtana on henkilöstön kliinisen osaamisen varmistaminen – se hoitajan työn näkyvin osa.

Opetusylihoitaja Carita Lepikonmäki ja koulutuspäällikkö Minna Ruoranen tekevät tiivistä yhteistyötä henkilöstön kanssa – koulutukset syntyvät aina todellisista tarpeista.

Hoitotyöhön liittyy yhä enenevissä määrin teknologia ja laitteet, sekä niiden tuottaman tiedon hyödyntäminen. Yhdeksi laitteiden käytön osaamisen varmistamisen välineeksi on noussut laiteajokortti. Siinä työntekijä antaa käytännön näytön osaamisestaan tietyn, etukäteen laaditun pohjan mukaan. Laite voi olla yhtä hyvin kuumemittari kuin älylääkekaappi. Näyttö tehdään oman työn ohessa.

– Yhtenäisten laiteajokorttien laatimisessa ja osaamisen varmistamisessa olemme tehneet kliinisten erikoisalojen kanssa hyvää kehitystyötä, jota ollaan parhaillaan tuotteistamassa, KSSHP:n koulutuspäällikkö Minna Ruoranen toteaa.

Digitaalisuus tulee hoitotyöhön.

Digitaaliset sovellukset ja erilaiset ohjelmat ovat lisääntymässä myös uuden sairaalan myötä ja niiden käyttöönotto vaatii perehtymistä ja aikaa.

KSSHP:n koulutuspalveluihin kuuluva Tietotaitokeskus tarjoaa sekä pedagogista tukea että monipuolisesti erilaisia simulaattoreita ja harjoitteluvälineitä käytännön harjoitteisiin. Todellisuutta jäljittelevillä simulaattoreilla ja laitteilla voi harjoitella mm. vatsanalueen tähystystoimenpiteitä, sydämen ja vatsanalueen ultraäänitutkimuksia, elvytystaitoja ja jopa synnytyksiä.

Moniammatillisia simulaatiokoulutuksia on myös hyödynnetty ja hyödynnetään Sairaala Novaan liittyvien uusien toimintamallien suunnittelussa ja opetuksessa. Koko sairaalan muutto uusiin tiloihin on iso haaste terveydenhuollon henkilöstölle. Paikoin uusiin tiloihin muutto tarkoittaa uusien toimintamallien käyttöönottoa. Jatkossa töitä tehdään muun muassa moniammatillisissa tiimeissä entistä enemmän.

TEKSTI PAULIINA HIETALAHTI KUVAT MIKKO VÄHÄNIITTY