Maahanmuuttajan kotoutumisen prosessi selkeytyi, kun Kotopaikka-hanke koulutti toimijoita ja tuki verkoston kehittämistä Äänekoskella.

Kotoutumisen palvelut koskevat kaikkia kunnan maahanmuuttajia. Äänekoskella monikulttuurisuus näkyy monin tavoin. Hankkeen tarjoama pienen kunnan tarpeet huomioiva täsmätuki osui aitoon tarpeeseen ja hyvään aikaan. Tuloksena on toimiva kotoutumispalvelujen tuottajien verkosto, joka auttaa arjessa.

- Suositut koulutukset vahvistivat monikulttuurisuusosaamista ja loivat yhteistä ymmärrystä kotoutumisesta, kertoo projektipäällikkö Johanna Pitkänen. Sosiaalityön johtaja Outi Markkasen mukaan maahanmuuttajat kaipaavat palvelua samoissa asioissa kuin muutkin kuntalaiset.

- Ammattilaisilla on osaamista kaikkien asiakkaiden palvelemiseen, mutta on hyvä pohtia, mitä kotouttaminen omassa työssä tarkoittaa. Tätä teimme Kotopaikan tapahtumissa ja koulutuksissa.

Kotouttamista koordinoinut palveluohjaaja Noora Dal Maso iloitsee tietoisuuden lisääntymisestä ja verkoston hyödyistä. Se tarkoittaa uusia yhteydenottoja asiakkailta sekä ammatillista keskustelua toimijoiden kesken. Sen sijaan, että maahanmuuttaja ohjattaisiin aina suoraan esimerkiksi sosiaalitoimen huolehdittavaksi, nyt kysytään neuvoja omaan työhön ja asiakkaan kanssa hänen asioidensa hoitamiseen.

- Uusi tieto-taito näkyy jo asiakkaille, Dal Maso ja Markkanen summaavat.

Toimivaksi huomattu kuntien välinen vertaismentorointi jäi elämään, myös paikallinen Koto-työryhmä jatkaa kehittämistä.

JAMK ammatillisen opettajakorkeakoulun koordinoima ESR-hanke toteutettiin yhdessä Kristillisen opiston, Jyväskylän palvelualan opiston, Suomen Humanistisen Ammattikorkeakoulun ja Gradian kanssa. Kohteena oli 7 Keski-Suomen kuntaa ja Perusturvaliikelaitos Saarikka.

TEKSTI ANNA-KAISA TIIHONEN KUVA HANNA-KAISA HÄMÄLÄINEN

Lue lisää