Opintoja läpi työelämän

Käytännön ja teorian yhdistämistä. Nostetta uralle. Uusia käytänteitä. Lainsäädännön muutoksia. Alanvaihto. Osaamisen täydentämistä ja täsmätietoa.

Työvoimakoulutusta yritysten tarpeisiin ja työnhakijoille

JAMK on mukana järjestämässä työvoimapoliittista koulutusta yhdessä ELY-keskuksen ja TE-palveluiden kanssa. Koulutusten tavoitteena on sovittaa yhteen työttömien, yritysten sekä yhteiskunnasta ja tulevaisuudesta nousevat tarpeet. Suunnittelussa hyödynnetään tietoa työmarkkinatilanteista ja suuremmista trendeistä työmarkkinoilla.

Luova mutta kurinalainen

Monipuolisen ja laajan bisnestaustan omaava Yritystehtaan johtaja, JAMKin alumni, Kati Rauhaniemi uskoo, että luovuus vaatii kurinalaisuutta.

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri kouluttaa vuosittain tuhansia hoitajia ja lääkäreitä

Harva jyväskyläläinen varmaan arvaa, kuinka merkittävä kouluttaja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin (KSSHP) koulutuspalvelut ovat Keski-Suomessa JAMKin, Jyväskylän yliopiston ja GRADIAn rinnalla. Vuosittain järjestetään liki 500 koulutusta, joihin osallistuu yli 8000 sairaanhoitopiirissä ja maakunnan sote-sektorilla työskentelevää ammattilaista. Osansa opeista saavat myös JAMKin sosiaali- ja terveysalan opiskelijat.

JAMK Future Factory: Mikroleväinnovaatiosta opintopisteitä

Työelämän muutosvauhdissa menestyäkseen yritykset tarvitsevat osaavaa työvoimaa. Työntekijöiden on kyettävä vastaamaan toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin ja omaksumaan uutta koko työuransa ajan. JAMK Future Factoryssä opiskelijoiden osaaminen voidaan opinnollistaa ja valjastaa sekä yrityksen että opiskelijan hyödyksi.

Digipalveluita kaikille tasapuolisesti

Onko teksti ruudulla liian pientä pränttiä? Tuntuuko verkkosivun sisältö sekavalta? Haluaisitko katsoa luentovideon junassa, mutta kuulokkeet jäivät kotiin eikä videota ole tekstitetty?

Opettajatkin tubettaa

JAMKin tuore digikeskus on luonteva osa uuden sukupolven korkeakoulua, jossa digitaidot kuuluvat perusosaamiseen.

Kynnys opiskeluun madaltuu maakunnissa

Avoimen ammattikorkeakoulun ideologiaan kuuluu, että opinnot ovat nimensä mukaisesti avoimia kaikille, ja osallistumiskynnys on mahdollisimman matala. Parin vuoden ajan opetusta on Jyväskylän lisäksi viety myös maakuntiin.

Kaikki mukana

Maahanmuuttajan kotoutumisen prosessi selkeytyi, kun Kotopaikka-hanke koulutti toimijoita ja tuki verkoston kehittämistä Äänekoskella.

ISSN-L 1799-7917 Päätoimittaja: Heli Toivola Toimituskunta: Jaana Alila, Virpi Heikkinen, Pauliina Hietalahti, Tanja Minkkinen, Kati Poikonen, Esko Pulliainen, Anna-Kaisa Tiihonen Ulkoasu: Marianna Mäkelä Yhteystiedot: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä, etunimi.sukunimi@jamk.fi, www.jamk.fi Palaute ja osoitteenmuutokset: viestinta@jamk.fi Painotyö: Grano Oy Painosmäärä: 4600