Yksi on riippuvainen paikan päälle tulevasta kahvila-asiakkaasta, toisen asiakkaat asuvat Suomen rajojen ulkopuolella ja kolmas yrittäjä työskentelee asiakkaan tiloissa ympäri Suomea. Yhteinen nimittäjä kaikilla on kuitenkin löydettävyys ja liiketoiminnan kehittäminen. Tarpeita digitaaliseen markkinointiin, verkkosivujen kehittämiseen, verkkokauppaan, hakukoneoptimointiin, digitaaliseen viestintään, taloushallinnon työkalujen hyödyntämiseen, pilvipalveluiden käyttöönottoon ja hyödyntämiseen, tietoturvaan sekä asiakkuuksien hallintaan, löytyy kaikilta.

JAMKilla lähdettiin suunnittelemaan hanketta käytännön tarpeisiin. Asiantuntija Maija Haaranen tarttui puhelimeen ja otti yhteyttä Hankasalmen yrittäjien puheenjohtajaan, Simo Aitto-ojaan. Simon yrityksen, Simec Systemsin asiakaskunnasta valtaosa koostuu ulkomaisista asiakkaista. Yrittäjä tarvitsi sekä näkyvyyttä sosiaaliseen mediaan että muita digitaalisia työkaluja arjen työn helpottamiseksi.

Aitto-Oja arveli, että eiköhän ”kylältä” löydy muitakin samojen ongelmien kanssa painivia, joten sovittiin, että Haaranen tulee esittelemään hanke-ajatusta yrittäjien kokoukseen Hankasalmelle.

Siitä se ajatus sitten lähti: Digityökalut pk-yrityksen hyötykäyttöön -yritysryhmähanke käynnistyi vuoden 2017 alussa Hankasalmella. Hankkeen rahoitustuki saatiin Keski-Suomen ELY-keskukselta Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelmasta, jossa julkinen tuki on 75% kuluista. Hankkeeseen lähti mukaan seitsemän yritystä erilaisilta toimialoilta: Melli-Elli -kahvila, Aseman Kirppari, Simec Systems, Rakennuspalvelu Aula, Kärkkäälän kiinteistöpalvelu, T:mi Rinnalla sekä Metalli Hänniset. Hanketta koordinoi JAMKin liiketoimintayksikkö ja projektipäällikkönä hankkeessa toimi JAMKin Upe Nykänen sekä asiantuntijana Maija Haaranen.

Alkuun yrityksille tehtiin kartoitus, jolla selvitettiin yhteisiä sekä yrityskohtaisia tarpeita. Tavoitteena oli, että kukin yritys ottaa haltuunsa yritystoiminnalleen tarpeellisia työkaluja. Tavoitteena oli myös nostaa hankasalmelaisten yritysten yhteistä verkkonäkyvyyttä ideoimalla Hankasalmen yrittäjäbrändin viestintää, linkittämällä yritysten tarjoamaa keskenään ja tehostamalla hakukoneoptimointia verkkosivustoilla. Hankkeessa järjestettiin säännöllisesti koulutusiltoja Hankasalmella erilaisten aihealueiden parissa.

Erään kesäillan kouluttajana toimi Miikka Raulo Flowhouselta. Koulutusillan aikana jaettiin aktiivisesti kokemuksia, kyseltiin ja keskusteltiin aihealueesta. Kuin yhdestä suusta yrittäjät totesivat hankkeen myötä silmien avautuneen digitaalisille mahdollisuuksille, yhteistyöverkoston laajentuneen, vertaistuen lisääntyneen sekä arjen askareiden helpottuneen.

Kirppariyrittäjät Tuija Tuivio ja Maija Nousiainen pitivät muilta yrittäjiltä saamaansa vertaistukea erittäin tärkeänä.

Aseman Kirpparin perheyrittäjät, Tuija Tuivio ja Maija Nousiainen ovat tyytyväisiä siihen, että lähtivät Hankasalmelle tuotuun hankkeeseen mukaan. Molemmat yrittäjät pitävät erittäin tärkeänä verkostojen luontia, vertaistukea muilta yrittäjiltä sekä rohkeuden ja itsevarmuuden kasvamista. Tuivio ja Nousiainen myös miettivät yhteisesti sitä, miten yrittäjän on helppo käpertyä omaan kuoreensa päivittäisen työntekemisen merkeissä, mutta nyt katseet kääntyvät avarammin ympärillä olevaan maailmaan ja digitaalisuuden luomiin liiketoimintamahdollisuuksiin.

Mukana hankkeessa oli myös Salla Joutsen, synnytysvalmentaja ja doula. Joutsen toimii uniikilla alalla, toimialan edustajia ei juuri vielä Suomesta löydy. Joutsen pääsee olemaan mukana lapsiperheen arjessa ennen synnytystä, synnytyksen aikana sekä sen jälkeen ja tukea annetaan koko perheelle. Hankkeen kautta Joutsen halusi päivittää kotisivuja, kehittää verkkokauppaa ja luoda videoblogeja. Myös Joutsen mainitsee isoiksi asioiksi vertaistuen, toisten tsemppauksen, hyvän yhteishengen lisääntymisen sekä verkostoitumisen mukanaan tuomat uudet ideat oman liiketoiminnan kehittämiseen.

Kolmas mukaan lähtenyt yrittäjä on Heidi Oksanen, joka pyörittää Melli-Elli -nimistä kahvilaa Hankasalmella. Kahvila tarjoaa lounas- ja kahvilapalveluja ympäri vuoden. Vuodenaikavaihtelut pienellä kylällä näkyvät toki selvästi ja Oksasella oli selkeä tarve lisätä tunnettuutta myös Hankasalmen ulkopuolella sosiaalisen median keinoin sekä nettisivujen avulla. Aiemmin yrityksen nettisivut päivitettiin ulkopuolisen tahon kautta, jonka Oksanen koki hankalaksi ja hitaaksi arjen keskellä. Oksanen halusi lähteä uudistamaan nettisivuja sekä päivittää itse sivuja, nopeallakin syklillä.

Oksanen mainitsee useita syitä lähteä mukaan hankkeeseen: tiedon lisääntyminen, sopivan mittainen hanke, hyvät kouluttajat ja sisältö, vertaistuki sekä hankkeen jalkautuminen Hankasalmelle. Vaikka yrittäjien aikataulut ovat tiukalla, mahtava ryhmä ja hyvät sisällöt ovat saaneet Oksasen mukaan koulutusiltoihin. Oksanen on jo tsempannut muitakin yrittäjiä lähtemään mukaan hankkeisiin. Vastaavia hankkeita onkin jo suunnitteilla.

TEKSTI MARI HYVÖNEN KUVAT MIKKO VÄHÄNIITTY

Digiajan vinkit pk-yrittäjälle

Huolehdi yrityksesi verkkonäkyvyydestä: verkkosivut, hakukoneet ja -palvelut, some-kanavat, blogi. Opettele itse tekemään perusasiat.

  • Muista tietoturva.
  • Olet oman alasi asiantuntija.
  • Tuo osaamisesi ja yrityksen tarjooma rohkeasti esille.
  • Verkostoidu aina, kun se vain on mahdollista.

Oletko kiinnostunut digityökalujen haltuunottamisesta?

Suunnittelemme uuden Digityökalut pk-yrityksen hyötykäyttöön -hankkeen käynnistämistä maaseutuyrittäjille.

Jaa

Ota yhteyttä

Lehtori Maija Haaranen,
etunimi.sukunimi@jamk.fi
p. 050 373 6929