Virtuaalimaailmassa toistetaan tosimaailman ilmiöitä: tuotetaan havaintoja, aistimuksia ja kokemuksia. VR:n avulla oppija voidaan taloudellisesti ja turvallisesti viedä tiloihin, olosuhteisiin tai tilanteisiin, jotka muutoin olisivat hankalasti saavutettavissa tai vaarallisia.

– Parhaissa VR-koulutusympäristöissä oppiminen on kokonaisvaltaista, elämyksellistä ja uppouttavaa. Aistihavainnot, kokemukset, läsnäolo ja vuorovaikutus ovat hyvin uskottavia, “aitoja” ja merkityksellisiä, toteaa lehtori Markku Rissanen JAMKin ammatillisesta opettajakorkeakoulusta.

– Kokemus on elämyksellinen ja vahva, mikä taas vaikuttaa suoraan oppimistulokseen.

Mahdollisuuksia hyödyntää VR-maailmoja on monia. JAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu ja hyvinvointiyksikkö toteuttivat viime lukuvuonna Keski-Suomen liiton rahoittaman KEHTO – Koulutusta edistävät todellisuudet -hankkeen. Hankkeessa toteutetut kokeilut ovat vahvistaneet ajatusta siitä, että virtuaalitodellisuudella on paikkansa oppimisympäristöjen rakentamisessa.

JAMKissa VR vie leikkaussaliin

Akuutti ja operatiivinen hoitotyö -opintojaksolla JAMKin hyvinvointiyksikössä opiskelevat sairaanhoitajat ovat tulevaisuuden leikkaustiimiläisiä. Leikkaussali toimintaympäristönä vaatii huolellista perehtymistä. Moni asia näyttää paikan päällä erilaiselta kuin opettajan valkokankaalle heijastamissa kuvissa. Paljon tapahtuu yhtä aikaa. Tilanteeseen ensi kertoja tuleva opiskelija miettii, missä uskaltaa olla, ettei olisi tiellä tai mitä voi ja uskaltaa tehdä? Tiimin toiminta hidastuu, kun avustava sairaanhoitaja opettaa opiskelijaa samalla kun itse osallistuu toimintaan.

– On tarpeen opettaa asioita, joita opiskelijat eivät ole vielä koskaan nähneet tai kokeneet, kertovat hoitotyön lehtorit Pirkko Ratinen ja Leena Seriola.

– Leikkaussali on toimintaympäristönä täysin erilainen kuin mikään, missä opiskelijat ovat aikaisemmin vierailleet, tai missä he ovat olleet harjoittelussa. Se on täynnä tekniikkaa ja välineistöä, joita ei hinnan tai turvallisuustekijöiden vuoksi voida oppilaitokseen hankkia. Jos opiskelija on vieraillut leikkaussalissa aiemmin, on kokemus ollut varsin eri näkökulmasta kuin mihin nyt tullaan.

Ratkaisuksi tilanteeseen tuli VR. Aitoa leikkausta ei toki voitu kuvata, mutta KEHTO-hankkeen toimijat lavastivat leikkauksen alusta loppuun autenttisessa ympäristössä simulaationuken avulla. Kuvaukset tehtiin Keski-Suomen keskussairaalassa. Tapauksena oli sappileikkaus, jossa toimittiin niin aidosti kuin nuken kanssa voitiin. Kuvamateriaali taltioitiin kahdella 360-kameralla.

Hoitotyön opiskelijat pääsivät katsomaan kuvattua VR-materiaalia koulussa VR-laseilla. Yhdessä kouluttajien kanssa tutkittiin sekä leikkaussalia että itse toimenpidettä. Palaute oli poikkeuksetta erittäin positiivista. Teoriatiedon soveltaminen käytäntöön virtuaalimaailman keinoin tuntui opiskelijoista ”mielettömälle” ja ”ehdottoman hyvälle”, sen yhdistäminen juuri tähän opintojaksoon koettiin erityisen osuvaksi – leikkaussaliin kun ei noin vain mennä tutustumiskäynnille.

Todentuntuisen VR-kokemuksen avulla opiskelija muistaa varmasti, miltä leikkaussalissa näytti ja mitä siellä tapahtui. Opetuksen tarve ei VR-laseilla vähene, vaan muuttaa muotoaan. Opettaja tarvitaan selittämään ja auttamaan tilanteen ymmärtämisessä.

TEKSTI KEHTO-HANKKEEN TOIMIJAT JA KATI POIKONEN KUVAT MARKKU RISSANEN JA iSTOCK

Jaa