”Insinööri on mukana luomassa tekniikkaa, joka koituu luonnon ja ihmisen hyväksi. Insinööri on kaikessa toiminnoissaan suojelemassa kasvien, eläinten ja ihmisen elämää. Insinööri välttää epärehellisyyttä ja epäsopua ja pyrkii kehittymään taitavammaksi ongelmien ratkaisijaksi. Insinööri miettii kehityksen suuntalinjoja ja välttää vahingollisten tavoitteiden toteutumista.”

Digitaalinen toimintaympäristö, jossa nykyisin suurelta osin elämme, on pitkälti insinöörien tekemä. Miten edellä mainittu Arkhimedeen eettinen ohjenuora insinööreille ilmentyy nykypäivän työelämässä ja työelämän arvoissa? Tulisiko meidän useammin arjessamme pysähtyä pohtimaan kenelle teemme työtämme, kuka hyödyntää työmme tuloksia ja onko digitaalinen ympäristö kaikille käytettävyydeltään mahdollinen.

Arkhimedes nostaa eettiseen ohjenuoraansa myös vastuun luonnosta. Tultaessa 2020- luvulle ympäristökysymykset ovat ihmiskunnalle ehkä keskeisimpiä ratkaistavaksi. Kuinka huolehdimme ympäristöstämme niin, että jätämme lapsillemme perinnöksi planeetan, joka on elinkelpoinen? Jokainen meistä tekee arjessaan päivittäin päätöksiä, joilla valitsemme suuntaa näille suurille kysymyksille. Pieniä päätöksiä, joilla on suuria vaikutuksia. Digitaalinen aikakausi mahdollistaa uusia matkustamiseen, luonnonvarojen käyttöön, työn tekemiseen ja kommunikointiin liittyviä innovaatioita, jotka todennäköisesti tulevat osaltaan helpottamaan näiden suurten kysymysten ratkaisemista. Opetamme päivittäin tietoja ja taitoja, jotka mahdollistavat digitaalisen toimintaympäristön toimimisen ja kehityksen.

Haastan meitä kaikkia pysähtymään arjessa ja pohtimaan omaan ammattiimme liittyvien eettisten kysymysten kautta, miten me voimme varmistaa, että kaikilla on mahdollisuus olla mukana tässä hurjaa vauhtia digitalisoituvassa maailmassa. Toivon kaikille menestyksekästä tulevaa vuotta ja useita Arkhimedeen lanseeraamia ”Heureka!” -kokemuksia.

Mika Karjalainen, johtaja, IT-instituutti

Jaa