Uusi, tulevaisuuden sairaala Nova panostaa kuntoutukseen nostamalla kuntouksen omaksi osaamiskeskuksekseen. Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä KeHon toiminnassa korostuvat kuntoutus ja siihen liittyvä hanketoiminta ja innovaatiot. JAMK on veturiorganisaatio valtakunnallisessa kuntoutusalan osaamiskeskittymässä, joka muodostuu yhteistyössä Metropolia ammattikorkeakoulun kanssa. Ei siis ihme, että monialainen kuntoutus on yksi JAMKin vahvuusaloista.

Pitkä matka on kuljettu siitä, kun kuntoutus nähtiin palveluna, joka tarjottiin iäkkäälle, usein veteraanille, jonka toimintakyky oli heikentynyt, tai henkilölle, joka oli jo niin uupunut työssään, että kuntoutusjaksolle lähteminen oli viimeinen vaihtoehto.

Nykypäivänä kuntoutus on suuressa määrin ennaltaehkäisevää toimintaa ja koskee koko elämänkaarta. Ennakoidaan pitkin matkaa, lapsuudesta vanhuuteen: pyritään siihen, että yksilö voi hyvin ja on toimintakykyinen omassa toimintaympäristössään kaikissa elämän vaiheissa, säilyy pitkään työkykyisenä rikasta arkea eläen, ja saa asua kotona mahdollisimman kauan. Ja koska kuntoutus on uudistunut, haastaa se myös tekijät. Uudistuva toimintakenttä vaatii uusia innovaatioita, joista JAMKilla on jo useita näyttöjä. Puhutaan etäkuntoutuksesta, digitaalisista menetelmistä, seuranta- ja mittausvälineistä ja terveysteknologiasta. Kuntoutusteknologian käytöstä on saatu hyviä tuloksia, kun mm. robotiikkaa on yhdistetty perinteiseen kuntoutukseen.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan määrä kasvaakin kohisten, ja nousee vahvaksi toiminnaksi perinteisesti jo tunnistetun koulutustoiminnan rinnalle.

Osaamispaletti on laaja ja vaikuttava.

JAMK teki lokakuussa uudenalaisen avauksen palkkaamalla JAMKin historian ensimmäisen johtavan tutkijan, ja nyt Merja Rantakokko vetää huippuosaajien ryhmää hyvinvointiyksikössä.

Rantakokon taustalta löytyy vahvaa gerontologista osaamista, erityisesti häntä kiinnostaa aktiivisena vanheneminen, osallisuus ja elinpiiritutkimus. Vanhempi tutkija Katariina Korniloff, varsin uusi tulokas hänkin, on tutkinut mm. fyysisen aktiivisuuden merkitystä masennusoireisiin ja metaboliseen oireyhtymään. Ryhmään kuuluvat myös JAMKin pitkän linjan asiantuntija Kaisa Malinen, jota kiinnostaa erityisesti perheiden ja lasten hyvinvointi sekä erikoissuunnittelija Jaana Paltamaa, jonka vahvaa osaamisaluetta on toimintakyvyn arviointi ja osallisuus. Hän on ollut mukana lukuisissa menestyksellisissä hankkeissa, mm. viimeisimpänä Kukoistava kotihoito-hankkeessa.

– Siinä kehitimme toimintamalleja ikääntyneiden kotihoitoon ja siihen, kuinka asiakaslähtöisesti kotikuntoutuksen keinoin voidaan tukea ikääntyneiden kotona asumista, Paltamaa kertoo.

Osaamispaletti on laaja ja vaikuttava, tekijöiden taustoista löytyy mm. psykologian opintoja, aivotutkimusta, gerontologiaa, fysioterapiaa ja mielenterveyttä, monialaisuutta siis parhaimmillaan.

JAMKin

monipuolisen koulutustoiminnan rinnalla vahvistetaan tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Tätä toimintaa tukee juuri perustettu, soveltavan tutkimuksen ryhmä.

Tällä hetkellä ryhmän toiminta muotoutuu ja hakee paikkaansa, mutta kärkiteemat, joiden alla liikutaan, ovat työ- ja toimintakyky, osallistava ja toimiva arki sekä liikunnallinen kuntoutus. Lisäksi toimintaan kutsutaan tarpeen mukaan asiantuntijoita omasta yksiköstä tai muilta aloilta, mikä mahdollistaa tutkimuksen myös eri alojen yhdyspinnoilla synnyttäen samalla innovaatiota, uutta liiketoimintaa ja kasvua. Ryhmä painottaa olevansa kaikille avoin.

– Monialainen soveltava tutkimustoiminta mahdollistaa yhteistyön sekä talon sisällä, että ulkopuolella, Korniloff muistuttaa.

Ryhmäläisiin voi olla rohkeasti yhteydessä, kun tarve yhteiselle hankkeelle herää tai tietty teema mietityttää. Tietoa tuotetaan suoraan yritysten ja muiden työelämäkumppaneiden tarpeisiin. Samalla syntyy myös uutta, opetuksessa hyödynnettävää ainesta.

– Me voimme olla se toimija, joka vie teorian käytäntöön. Olemme palikka käyttöönoton ja tiedon välissä. Selvitämme, toimiiko joku menetelmä oikeasti työelämässä, ja onko toiminta vaikuttavaa, Rantakokko pohtii.

Ole rohkeasti yhteydessä monialaisen kuntoutuksen toimijoihin, kun tarve yhteiselle hankkeelle herää. 

TEKSTI PAULIINA HIETALAHTI KUVA MIKKO VÄHÄNIITTY

Lisätietoja: jamk.fi/monialainenkuntoutus

Jaa