Kalliokiipeilijät rannalla

JAMK hakee kumppaneita monialaisen kuntoutuksen palvelukokonaisuuden kehittämiseen

JAMK ja Suomen Yrityskehitys Oy ovat aloittaneet yhteistyön, jonka tarkoituksena on muodostaa uusi monialaiseen kuntoutukseen keskittyvä palvelukokonaisuus. Yhteistyö on osa Jyväskylän kaupungin, Jyväskylän yliopiston, JAMKin ja Yrityskehityksen toteuttamaa Kasvukiihdyttämö-ohjelmaa. Tavoitteena on luoda uusia, helposti lähestyttäviä ja käyttöönotettavia kuntoutusalan tuotteita tai palveluja, jotka kaupallistetaan kotimaan lisäksi kansainvälisille markkinoille.

– Kehitettävät palvelut ja teknologiat voivat liittyä esim. työperäisten tuki- ja liikuntaelinvaivojen havaitsemiseen, ennaltaehkäisemiseen sekä niistä kuntoutumiseen, eri ikäisten kotona asumiseen tai vaikkapa liikkujan vammoista kuntoutumiseen, monialaisen kuntoutuksen päällikkö Mirja Immonen kertoo.

Monialainen kuntoutus -projekti toimii osana Yrityskehityksen Wealth & Health ja Smart Digital Home -kehittämisohjelmia. Toimintaa käynnistellään ensi keväänä.

– Mukaan voi hakea vaikka heti. Erityisesti haemme kuntoutuspalveluita tuottavia yrityksiä ja toimijoita, kuntoutuksen kenttään soveltuvia tai sovellettavissa olevia äly- ja digiteknologiaa tarjoavia yrityksiä sekä monialaisia liikunta- ja hyvinvointipalvelua tuottavia toimijoita, Immonen kertoo.

Lisätietoja:

Mirja Immonen, päällikkö,
monialainen kuntoutus,
040 547 8949

Harri Turunen, Senior Advisor,
040 566 8928,
Suomen Yrityskehitys Oy

JAMKissa kehitettyä teknologiaa viedään Kroatiaan

– tavoitteena koko maan kattava liikennemerkkijärjestelmä

JAMKissa kehitettyä ja testattua, liikennemerkkeihin liitettävää teknologiaa on otettu käyttöön Kroatiassa osana Zagrebin yliopiston ja JAMKin yhteistä projektia. Kansainvälisen tieliiton (IRF) palkitsemassa projektissa on JAMKin toimesta luotu automaattinen syöttöjärjestelmä tietokantaan, johon on lopulta tarkoituksena liittää Kroatian kaikki liikennemerkit RFID-tagilla.

– Tässä käytetään samaa passiivista lähilukuun tarkoitettua RFID-tekniikkaa kuin luottokorteissa, mutta vahvistettuna. Liikennemerkkien metalli vahvistaa signaalia niin, että se on luettavissa jopa 30 metrin päästä, kertoo idean isä, logistiikan lehtori Mikko Keskinen.

Tekniikka mahdollistaa sen, että lähettimellä varustettu auto lukee liikennemerkkien ohi ajaessaan, mikä merkki on kyseessä, milloin se on asennettu ja milloin se tulisi vaihtaa. Järjestelmä huomaa myös puuttuvat liikennemerkit.

JAMK on vastannut järjestelmän suunnittelusta ja projektin koordinoinnista. Laitteiston ja ohjelmiston on toteuttanut etätunnistamiseen keskittyvä Aksulit Oy.

JAMK, Aksulit Oy ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia ovat testanneet teknologiaa vuoden 2017 alusta lähtien. Testien perusteella järjestelmä olisi toteutettavissa myös Suomessa. Keskisen mukaan jo nyt on ollut alustavia puheita teknologian viemisestä Itävaltaan ja Sveitsiin.

 

Tuoretta luettavaa – ja osa ihan ilmaiseksi!

JAMKilaiset kirjoittavat vuosittain satoja tieteellisiä, ammatillisia tai yleistajuisia julkaisuja. JAMKin kirjaston ylläpitämissä julkaisusarjoissa julkaistaan mm. hankejulkaisuja, käytännön oppaita sekä nuottikirjoja.

JAMK solmi aiesopimuksen Dubain kanssa

JAMKin asiantuntemus ravitsemukseen keskittyvän soveltavan tutkimuksen saralla on poikinut aiesopimuksen (Memorandum of Understanding) Dubain kanssa. Sopimuksen fokuksessa ovat ruokaturvallisuuden parantaminen, ravitsemusosaamisen kehittäminen sekä kestävä kehitys.

– Olemme saaneet päänavauksen vaativalla markkina-alueella. Tämä kertoo hyvin siitä, että JAMK on tunnustettu osaaja ja haluttu yhteistyökumppani, toteaa JAMKin koulutuspäällikkö Minna-Maaria Hiekkataipale.

Solmittu kumppanuus on molemminpuolista osaamisen jakamista johtaen uusien innovaatioiden syntymiseen kansainväliselle kentälle.

– Dubai on panostanut paljon teknisiin sovelluksiin tällä saralla. Opimme heiltä paljon esimerkiksi datan hyödyntämisestä ruokaturvallisuudessa, Hiekkataipale kertoo.

Aiesopimus allekirjoitettiin Dubain kansainvälisessä ruokaturvallisuuden konferenssissa (DIFSC) 30.10.2018.

Onnellisuuden teema on ollut yhteistyötä solmittaessa vahvasti mukana, ja osaltaan Suomen maine maailman onnellisimpana maana on toiminut kipinänä yhteistyön aloittamiselle. JAMKin koulutusvientipäällikkö Timo Juntunen näkee, että Suomi-brändin rakentamisessa on onnistuttu.

– Olemme kiitollisia, että Business Finland, Education Finland ja useat yritykset ovat toiminnallaan maabrändiä rakentaneet. Vastapalveluksena haluamme tehdä yhteistyötä sellaisten suomalaisten toimijoiden kanssa, jotka tuovat asiakkaallemme lisäarvoa. Uskomme yhteistyön voimaan, Juntunen toteaa.

Mysliä ja jugurttia lautasella

Liiketoiminta-ideoita ikäihmisten ruokapalveluihin

Ikäihmisten ruokapalvelut muuttuvassa toimintaympäristössä (IKÄRUOKA) -hankkeen tavoitteena on tuottaa kattava kuva ikääntyneiden ruokapalveluiden nykytilasta sekä esityksiä ruokapalvelun kehittämiseksi tukemaan ikääntyneiden kotona asumista. Mitä pidempään ihmiset pystyvät huolehtimaan itse itsestään ja omasta syömisestään, sen parempana elämänlaatu pysyy.

JAMKin tehtävänä hankkeessa oli muiden maiden palvelujen bench­markkaaminen ja uusien liiketoimintaideoiden esiinnostaminen. Runsaasti ideoita saatiin hankeseminaareissa, joita pidettiin kolme: Jyväskylässä, Mikkelissä ja Lahdessa.

Hanke kuuluu valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaan, hallinnoijana Helsingin yliopisto ja mukana JAMK, THL, Gery Ry, AMKO ry ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. 1.3.2017 alkanut hanke päättyy vuoden 2018 lopussa. Hankkeen tulokset menevät ravitsemussuositusten päivittämisen taustatiedoksi.

Laatuauditointi 2019

JAMK osallistuu keväällä 2019 jo kolmanteen laatuauditointiinsa. Korkeakoulut auditoidaan kuuden vuoden välein. Auditoinnissa keskitytään mm. osaamiseen, vaikuttavuuteen ja hyvinvointiin.

Auditointivierailu JAMKiin toteutuu 12.–14.3.2019. Silloin haastatellaan myös JAMKin asiakkaita ja ulkoisia sidosryhmiä. Vastaathan myöntävästi, jos haastattelukutsu osuu kohdallesi!

JAMK on auditoitu aiemmin, vuosina 2006 ja 2013. Lisäksi JAMK on hakenut tutkinto-ohjelmilleen kansainvälisiä
akkreditointeja.

Opetus- ja ohjausalalle!

JAMKin ammatillisessa opettajakorkeakoulussa aikuisopiskelijat pätevöityvät opetusalalle ja hankkivat ohjaustaitoja työelämään. Hakuaika ammatillisen opettajan, ammatillisen erityisopettajan ja opinto-ohjaajan opintoihin on 8.-29. tammikuuta 2019.

Ammatillinen opettajankoulutus on tarkoitettu eri alojen ammattilaisille. Hakijoilta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa sekä työkokemusta. Koulutus kestää yleensä 1–2 vuotta. Opettajaopinnot suoritettuaan voi opiskelua jatkaa ammatilliseksi erityisopettajaksi tai opinto-ohjaajaksi. Ammatillinen erityisopettajankoulutus antaa kelpoisuuden ammatillisiin oppilaitoksiin ja opinto-ohjaajankoulutus kaikille kouluasteille.

Lue lisää: www.jamk.fi/aokk

Tekoja

Suomalaisen musiikkikampuksen lukuisat tapahtumat on koottu neljä kertaa vuodessa ilmestyväksi TEKOJA-tapahtumasarjaksi. Katso joulun ajan ohjelmisto!