Center for Applied Materials Science eli CAMS-keskus on JAMKin sovelletun tutkimuksen kokonaisuus, johon on yhdistetty kone- ja materiaalitekniikan huippuosaaminen. Keskuksessa toteutetaan yrityslähtöisiä tutkimusprojekteja, joiden tavoitteena on tuottaa uutta tietoa ja auttaa uuden liiketoiminnan syntymisessä.

– Keskuksen toiminta perustuu yritysten tarpeisiin ja se mahdollistaa mm. nopeat huipputeknologian kokeilut. Toiminnassa hyödynnetään JAMKin jo olemassa olevaa laitekantaa, mutta investointeja tehdään myös uusiin laitteisiin, kertoo JAMKin teollisuustekniikan päällikkö Matti Kurki.

– Tavoitteenamme on tulevaisuudessa olla Suomen johtava kone- ja materiaalitekniikan soveltavan tutkimuksen ammattikorkeakoulu.

CAMS-keskus muodostuu kolmesta osa-alueesta:

Gear Academy keskittyy kuormitustestaukseen arktisissa ja kuumissa olosuhteissa, uuden sukupolven hammaspyöräratkaisuihin ja tutkimukselliseen liiketoimintaan.

Additive manufacturing -kokonaisuudessa tehdään tiivistä yhteistyötä yritysten ja yliopistojen kanssa mm. toteuttamalla konetekniikan virtuaaliopintoja yritysten tarpeisiin. Hankesuunnittelussa keskitytään muodon optimointiin 3D- ja 4D-tulostuksessa ja suunnittelussa. Myös suunnittelumetodologiat ovat keskeinen osa tätä aluetta.

Surface Technology soveltaa olemassa olevia pintateknologioita tutkimus- ja kehitystyössä. Kokonaisuudessa otetaan käyttöön ALD-teknologia ja kehitetään sen eri sovelluskohteita. Aiheeseen liittyen tehdään tiivistä yhteistyötä Jyväskylän yliopiston fysiikanlaitoksen ja nanotiedekeskuksen kanssa. Kaikkia osa-alueita yhdistää soveltava tutkimus, nopeat kokeilut osana yritysyhteistyötä sekä ajasta ja paikasta riippumaton koulutus.

Uuden tyyppisen palvelun tarpeesta kertoo mm. Moventas Gears Oy:n ja JAMKin sopima tuotekehitykseen keskittyvä kaksivuotinen yhteistyösopimus. Tarkoituksena on kehittää entistä parempia vaihteistokomponentteja tuulivoimaloihin.

– Sopimus on merkittävä päänavaus konetekniikan sovelletun tutkimuksen alueella. Sopimuksen myötä pääsemme testaamaan teknologiaa JAMKille täysin uudella tavalla. Alueellisen vaikuttavuuden lisäksi pystymme hyödyntämään tutkimusta suoraan opetukseen, Kurki toteaa.

TEKSTI TANJA MINKKINEN KUVA MIKKO VÄHÄNIITTY

Jaa