Mitä tapahtuu, kun luovutaan jo kymmeniä vuosia hyvinä pidetyistä käytännöistä ja luodaan kokonaan uudet mallit tehdä työtä ja asioida sairaalassa? Seurauksena lienee ihmetystä, innostusta ja ehkäpä suoranaista muutosvastarintaa.

UUDEN SAIRAALAN suunnittelu- ja rakentamisprojektin yhteydessä näihin herääviin kysymyksiin ja hämmennykseen on alusta asti vastattu ennakoivalla ja suunnitelmallisella viestinnällä. Päävastuussa tiedon jakamisesta on projektia varten koottu viestintäryhmä. Kasvot viestinnälle antavat sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen ja Uusi sairaala -hankkeen projektijohtaja Mikko Jylhä.

– Projektin alkuvaiheessa viestintä oli pitkälti sidoksissa poliittisiin päätöksiin. Järjestimme infotilaisuuksia sairaanhoitopiirin jäsenkunnissa, jotta saimme välitettyä tietoa virkamiehille ja valtuutetuille, projektijohtaja Mikko Jylhä kertoo.

SUUREN HAASTEEN viestinnälle tuo uusien toimintamallien käyttöönotto sairaalan valmistuessa. Potilaiden hoitopolut on mietitty uusiksi ja tilat rakennetaan palvelemaan päivitettyjä prosesseja. Tavoitteena on asiakkaan entistä parempi ja yksilöllisempi hoito sekä tilojen käyttöasteen parantaminen.

– Uusi sairaala on suunniteltu uudenlaisen toiminnan pohjalta. Tämä on opettelemisen paikka paitsi henkilökunnalle, myös asiakkaille. Esimerkiksi lääkärien vastaanottotiloihin ja leikkaushoitoihin liittyvät käytännöt uudistuvat, Jylhä jatkaa.

Uuden sairaalan rakennushanke on herättänyt kiinnostusta Suomen rajojen ulkopuolellakin. Vierailijoita varten työmaan yhteyteen on suunnitteilla showroom, jossa on mahdollista esitellä sairaalan toimintaa ja tiloja. Vastaavanlainen vierailukeskus on käytössä Tukholman uuden Karoliinisen sairaalan rakennushankkeessa.

VIESTINTÄSUUNNITELMASSA on otettu huomioon eri kohderyhmät henkilökunnasta kuntapäättäjiin, median edustajiin ja suuren yleisöön. Kansalaisille hankkeen etenemisestä tiedotetaan pääasiassa www-sivuilla ja median välityksellä. Henkansalaisillat kilökunnalle puolestaan on käytössä omat kanavansa.

– Viestintä on monikanavaista ja suunnitelmat tarkentuvat jatkuvasti. Hyödynnämme monipuolisesti sosiaalista mediaa, uutiskirjeitä ja muita digitaalisia kanavia. Parhaillaan suunnittelemme myös kunnissa järjestettäviä kansalaisiltoja, sairaanhoitopiirin viestintäpäällikkö Tuija Melville kertoo.

– Teemme myös rakennuttajan kanssa yhteistyötä viestintäasioissa. Selkeästi työmaahan liittyvistä asioista tiedottaminen on rakennuttajan vastuulla, ja sairaanhoitopiirin tehtävänä on viestiä esimerkiksi poikkeavista liikennejärjestelyistä. Yhteisesti lanseeraamme uudet kriisiviestintäohjeet ja -käytännöt, Jylhä tarkentaa.

TALON SISÄISESSÄ viestinnässä painottuu uusista toimintaprosesseista tiedottaminen. Kuukausittain toistuvissa henkilöstöinfoissa käydään tilannekatsaus ja esitellään aina joku uudistuva toimintamalli. Henkilöstöinfoa voi seurata myös etänä ja materiaalit löytyvät jälkikäteen Santra- intrasta.

TEKSTI KATRI KUNELIUS, KUVAT KESKI-SUOMEN KESKUSSAIRAALA JA iSTOCK