Jääkö digitaalinen perintösi tuuliajolle?

JAMKin projektikoordinaattori Outi Laitinen teki opinnäytetyön digitaalisesta hautauksesta osana liiketalouden oikeustradenomiopintojaan. Yksityisyyden suoja sekä tietoturvakysymykset nousevat esiin työntekijän tai opiskelijan kuolemantapauksessa. Missä tapauksessa ja miten työnantaja voi hakea viestejä työntekijän henkilökohtaisesta sähköpostilaatikosta? Kuka omistaa henkilön sähköiset aineistot?

Mm. näitä kysymyksiä käsitellään opinnäytteessä Digitaalinen hautaus: Kuolleen työntekijän sähköisen perinnön kohtalo.

Tutustu opinnäytteeseen

Korkeakouludiplomikoulutukset jatkuvat

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman pilottihankeen hyvän palautteen myötä Jyväskylän ammattikorkeakoulun korkeakouludiplomikoulutukset saivat jatkoa. Syksyllä 2016 tarjolla ovat toistamiseen hankintaosaajan ja henkilöstö- ja talousosaajan koulutukset ja uusina kokonaisuuksina kiinteistöliiketoiminnan ja ravitsemusjohtamisen koulutukset. Hankintaosaajan koulutukseen voi osallistua myös Oulussa. Kiinnostus ryhmiä kohtaan oli jälleen kovaa ja osa ryhmistä täyttyi nopeasti.

Korkeakouludiplomikoulutukset ovat korkeakoulututkintojen osista muodostettuja osaamiskokonaisuuksia, jotka ovat kaikille avoimia pohjakoulutuksesta ja työkokemuksesta riippumatta. Suuri osa opinnoista suoritetaan verkossa.

– Osaamispaketit vastaavat suoraan työelämän osaamistarpeeseen. Ne sopivat sekä syventävää osaamista työssään tarvitsevalle ammattilaiselle, että uusia työmahdollisuuksia hakevalle, projektipäällikkö Tytti Pintilä avoimesta ammattikorkeakoulusta kertoo.

Arene, Unifi, OKM ja JAMK järjestävät kansallisen korkeakoulupoliittisen työseminaarin Jyväskylässä tiistaina 1.11.2016. Paikkana on suomalaisen musiikkikampuksen Hannikaissali. Seminaarissa rakennetaan korkeakoulujen yhteistä ymmärrystä ja linjausta korkeakouludiplomi- koulutuksien tulevaisuudelle.

Musiikkia

LIED-LUOKAN KONSERTTI
24.11.2016 klo 18:00 Hannikaissali

SIBELIUS-PÄIVÄN KONSERTTI
8.12.2016 klo 18:00 Hannikaissali

MUSKARISTUDION JOULUMATINEA
14.12.2016 klo 17:30 Hannikaissali

Juhani Heinosen perikunnan viuluja lahjakkaille nuorille

Juhani Heinosen perikunta halusi kunnioittaa vuorineuvoksen merkittävää panosta viulunsoiton edistämisessä lahjoittamalla Heinosen viulukokoelman musiikin opetuksessa käytettäväksi. Viulut luovutettiin JAMKille marraskuussa 2015.

Juhani Heinosen perikunnan viulukokoelman jakamisesta päätti JAMKin nimeämä asiantuntijaryhmä. Ensisijalla haussa olivat nuoret lahjakkaat viulistit, jotka valmistautuvat kolmen vuoden päästä pidettävään Juhani Heinosen viulukilpailuun. Viuluista kolme meni ammattiopiston alle 16-vuotiaille oppilaille ja loput kolme JAMKin musiikin opiskelijoille.

Edufutura yhdistää oppilaitokset

JAMK, Jyväskylän yliopisto ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä ovat sopineet yhteistyöstä, joka tulee olemaan aiempaa tavoitteellisempaa ja syvempää, ja eri koulutusasteita koskevana ainutlaatuinen toimintamalli. EduFutura Jyväskylän tarkoituksena on muodostaa tunnustetuilla kärkialoilla Jyväskylään Suomen merkittävin oppimisen, tutkimuksen, kehittämisen sekä kokeilujen ja soveltamisen osaamiskeskittymä. Tavoitteena on mm. rakentaa opiskelijoiden opintopolut tehokkaiksi ja joustaviksi varmistamalla sujuvat siirtymiset sekä hyväksilukemisen menettelyt eri koulutusasteiden välillä, kehittämällä pedagogiikkaa, karsimalla päällekkäistä koulutusta sekä yhteistoteutuksilla. Tulevaisuudessa EduFutura on myös yrityksille aikaisempaa ketterämpi ja helpommin lähestyttävä kumppani.

Keski-Suomeen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä

Lokakuussa käynnistyi Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä, jossa 16 alan keskeistä tahoa laajentaa liikunnan- ja hyvinvoinnin osaamisen entistä vahvemmin terveydenedistämiseen, kuntoutukseen ja sosiaalialaan. Mukana toiminnassa on myös JAMK. Osaamiskeskittymä hyödyntää Jyväskylän kaupunkikehitysalustojen Hippoksen ja Kukkulan yhteydessä syntyviä ekosysteemejä sekä resurssiviisaasti koko Keski-Suomen kehittämisympäristöjä. Kukkulalle nousee niin uusi sairaala kuin kokonainen terveyden ja hyvinvoinnin kampus ympäröivine asuntoineen ja palveluineen. Se palvelee Keski-Suomen ohella koko maata.

Avoimet ovet kätilökoulutuksen juhlavuoden kunniaksi

Suomessa on koulutettu kätilöjä jo 200 vuotta. Vuosi 2016 on samalla Jyväskylän kätilökoulutuksen 40-vuotisjuhlavuosi. Kätilökoulutuksen avoimet ovet tiistaina 1.11.2016 klo 10-13.30 Lutakon kampuksella Dynamon 2. kerroksessa, Piippukatu 2. Tervetuloa!

Fysioterapeuttikoulutusta 50 vuotta Jyväskylässä

Koulutuksen 50-vuotisjuhla järjestetään perjantaina 4.11. klo 9-15 Lutakon kampuksella Dynamossa, Piippukatu 2. Juhlaseminaari ja näyttely ovat kaikille avoimia. Päivä jatkuu Suomen Fysioterapeutit ry:n järjestämällä Kipukiertueella, jonka teema on Kivun ja liikkumisen pelko harjoittelun esteenä.

Koulutuksia

PALVELUKULTTUURIN MUUTOSVALMENNUSTA

Jyväskylän kaupungin kaupunkirakenteen toimiala on käynnistänyt palvelukulttuurin muutosvalmennuksen yhteistyössä JAMKin liiketoimintayksikön kanssa. Toteutus kestää kaksi vuotta, jonka aikana toimintatutkimusta käytetään työmenetelmänä ja henkilöstöä osallistetaan kehittämään uusia asiakaslähtöisiä toimintamalleja. Muutosta seurataan aktiivisesti ja kokeiluun kannustavien interventioiden avulla vaikutetaan organisaation toimintaan synnyttäen ratkaisukeskeistä palvelukulttuuria.

– Tämä johtaa niin asiakkaiden kuin organisaation kannalta resurssiviisaaseen toimintamalliin, projektipäällikkö Petri Liukkonen sanoo. Valmentajina JAMKista toimivat lehtorit Tiina Siitonen, Kimmo Aho ja Niko Kiviaho.

VERKKOKAUPAN PERUSTAMINEN
3.-10.11. (10 tuntia, kolmena iltana) Hinta 250 eur + alv

INDESIGN PERUSTEET
7.-8.11. 490 eur + alv.
Lue lisää