Valmetilla Jyväskylän Rautpohjassa 33 -vuotisen työuran tehnyt hankintajohtaja, Vice President Olli Hyvärinen tietää mistä puhuu. Juuret ovat syvällä tuotannossa, ja neljä vuotta vierähti Kiinan Xianin yksikössä tuotantojohtajan tehtävissä. Hankintatoimen tärkeyttä hän ei voi korostaa liikaa.

– 60 - 70 % Valmet-konsernin kustannusrakenteesta muodostuu hankinnoista. Vuositasolla se tarkoittaa noin 1,7 miljardia euroa. Esimerkiksi paperikoneen kokonaiskustannuksista 70 - 80 % muodostuu talon ulkopuolisesta toiminnasta. Lopulta vain 20 - 30 % tuotteesta valmistetaan omassa tuotannossa, mikä käytännössä tarkoittaa paperikoneen kokoonpanoa ja avainkomponenttien valmistusta.

Valmetin hankintajohtaja Olli Hyvärinen tietää, että hankinnoissa ratkaisee muukin kuin hinta.

VALMETILLA HANKINTOJEN parissa työskentelee nelisensataa henkilöä koko konsernin tasolla, sisältäen logistiikan toiminnot.

– Hankinnoissa pelkkä tuotteen hinta ei ole merkityksellinen vaan hankintaan vaikuttaa myös tuotteen laatu, logistiikka, toimitusketju, missä loppukokoonpano tullaan tekemään ja mikä on tuotteen rakenne, Hyvärinen toteaa.

HANKINTOJEN JOHTAMISEN tulee keskittyä yrityksissä kolmeen asiaan: lisäarvon tuottamiseen asiakkaalle, kustannustehokkuuteen sekä riskienhallintaan. Laadunvarmistus on tärkeää; materiaalien on oltava oikeanlaisia ja tuotteiden toimitus oikea-aikaista. Hyvin luodut strategiat, toiminnan systemaattinen suunnittelu, hankinnan toimintamallit ja kategoriajohtaminen ovat myös keskeisiä asioita hankintojen onnistumisessa.

NYKYTRENDINÄ MAAILMALLA on ollut toimittajayhteistyön systematisointi. Yhdessä tekemisen kautta suurimmat kustannussäästöt voivat olla jopa 40 %. Toimittajasuhteiden valinnalla ja käytänteillä on iso merkitys: kuinka hyvin pystytään ennakoimaan tulevaa, millaiset prosessit alihankkijan kanssa on luotu ja onko laadunhallinta kunnossa. Yritysten on kyettävä johtamaan myös ulkoisia resursseja ja alihankkijoiden koulutus on yksi keino varmistaa tuotteen oikeanlainen laatu. E-learning on otettu tältä osin käyttöön jo useissa yrityksissä.

– Valmet valitsee kumppaninsa toimittajanvalintaprosessilla globaalisti. Toimimme 40 eri maassa 2200 eri partnerin kanssa. Selvitettäväksi tulee mm. toimiiko alihankkija aidosti kestävän kehityksen periaatteella. Ulkoisten resurssien hallinta laajan partneriverkoston kanssa on varsin haasteellista.

Hyvä hankinta - parempi bisnes

Edelläkävijäyrityksissä hankintojen johtaminen on tärkeä osa liiketoiminnan strategista johtamista ja kehittämistä. Keskimäärin hankintojen osuus liikevaihdosta on 50 %. - yliopettaja Sanna Nieminen, JAMK.

JAMKin hankintojen asiantuntija TkT, DI Sanna Nieminen ennustaa tulevaisuudessa hankintojen painopisteen siirtyvän kustannusten säästämisestä lisäarvon tuottamiseen ja kokonaisvaltaisempaan liiketoiminnan tukemiseen ja vahvistamiseen.

– Jos ennen kiinnosti, mitä maksoi ja paljonko säästettiin, tulevaisuudessa kiinnostaa enemmän, mitä rahalla ja yhteistyöllä saa.

Niemisellä on pitkä ja monipuolinen kokemus hankintatoimen kansainvälisistä tehtävistä sekä alan koulutus- ja kehittämistehtävistä.

Keväällä 2016 teknologiayksikön yliopettajalta ilmestyi Talentum Pro:n julkaisema teos "Hyvä hankinta – parempi bisnes". Liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta kirjoitettu kirja sopii niin ammattilaisille kuin oppikirjaksi. 

TEKSTI TANJA MINKKINEN, KUVAT iSTOCK JA VALMET