Jyväskylän uimahalliväki kokoontuu yhteisille koulutuspäiville joka elokuu. Kalentereista varataan kaksi päivää yhteisille asioille, keskustelulle ja yhdessä oppimiselle, teemoja vaihdellen. Liikaa aikaa porukalla tekemiselle ei vuorotyöläisillä ole, uimahallit kun ovat auki "lähes aina". Siksi elokuun päivistä on kova tahto pitää kiinni ja ottaa kaikki irti. Tänä vuonna koulutuksen teemaksi valikoitui asiakaspalvelu ja toteuttajiksi Jyväskylän ammattikorkeakoulun asiantuntijat, yliopettaja Juha Timonen ja lehtori Kimmo Aho.

VUODESTA 2013 Jyväskylän uimahalleja, Vesiliikuntakeskus AaltoAlvaria ja Vaajakosken Wellamoa, luotsannut palveluesimies Esa Naukkarinen kertoo tulleensa tehtävään hetkellä, jolloin uimahalliväki eli suurta muutosta. Kuntaliitoksen toteuduttua oli aika yhdistää Jyväskylän kaupungin ja entisen maalaiskunnan uimahallitoiminta. Koulutuksella on Naukkarisen mukaan ollut merkittävä rooli toimintatapojen yhtenäistämisessä ja henkilöstön yhteisöllisyyden lisäämisessä.

– On tärkeää, että kokoonnutaan ja päästään juttelemaan - kyllä meillä nähdään arvona jo se, että saadaan olla yhdessä, Naukkarinen toteaa.

– Siksi koulutukseen osallistuvat kaikki: kassanhoitajat, uimavalvojat, laitosmiehet, liikunnanohjaajat - jokainen saa omaan työhönsä jotakin, vähintään uutta näkökulmaa.

 

Esa Naukkarinen ja Piitu Viinikainen näkevät asiakaspalvelukoulutuksen tärkeänä yhteisenä juttuna myös työyhteisön kannalta.

ASIAKASPALVELU on olennainen osa uimahallityön arkea – nykypäivänä ei enää riitä, että halli on paikoillaan ja vedet puhtaat. Jyväskylässä palveltavia riittää: Aalto- Alvarissa käy vuosittain lähes puoli miljoonaa asiakasta, joka tarkoittaa, että aulan kautta kulkee lähes 2000 henkilöä joka päivä.

– Kuntalaisia vartenhan täällä ollaan, se on työmme merkitys, jota porukalla kirkastettiin koulutuksessa, Naukkarinen toteaa.

YKSI KOULUTUKSEEN osallistuneista on Piitu Viinikainen, joka työskentelee AaltoAlvarissa kassa- ja toimistotyöntekijänä.

– Asiakaspalvelukoulutus oli onnistunut kokonaisuus. Etenkin iltapäivän ryhmätyö tuntui hyödylliseltä. Kouluttaja sai meidät aidosti pohtimaan omaa työtämme. Varmasti moni sai eväitä omaan arkeensa, Viinikainen sanoo.

Pitkäjänteinen panostaminen koulutukseen ja yhteisön kehittämiseen sai tunnustusta elokuun lopulla, kun Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto (SUH) valitsi AaltoAlvarin vuoden uimahalliksi. Valinnassa korostettiin erityisesti toiminnan monipuolisuutta, hyvää yhteistyötä ja pitkäjänteistä kehittämisotetta. JAMK onnittelee uimahalliväkeä hienosta saavutuksesta! 

TEKSTI KATI POIKONEN, KUVAT JOUNI KALLIO JA KATI POIKONEN

Johtaminen, muutos, työyhteisö

Valmennamme mm. johtajia ja esimiehiä yrityksen muutostilanteissa ja kasvun eri vaiheissa. Tavoitteena voi olla esimerkiksi esimiestiimin valmentaminen tukemaan yrityksen kasvua ja viemään kasvun mukanaan tuomat muutokset koko henkilöstön tasolle. Valmennusta järjestetään myös koko henkilöstölle, jolloin käytämme aktivoivia ja osallistavia valmennusmenetelmiä. Tarjoamme lisäksi henkilökohtaista valmennusta sekä työkaluja oman johtamistyylin tunnistamiseen ja kehittämiseen. 

Yhteyshenkilö: Marianne Ekonen

Ekonen Marianne

Ekonen Marianne

Yliopettaja, Principal Lecturer
Matkailu ja palvelut sekä YAMK, Tourism and Service Business and Master´s Degrees
Liiketoiminta, School of Business
+358504098352
Näytä lisää
Asiakaslupaus:
​Voin auttaa erityisesti seuraavissa aihealueissa: johtaminen ja johtajuus, henkilöstöjohtaminen, työhyvinvointi, esimiesvalmennukset, tutkimus- ja kehitystyö, amk- ja yamk-opinnäytetöiden ohjaaminen, uudistumiskyvykkyys, uratutkimus, projektisuunnittelu- ja johtaminen. Katso lisää: LinkedIn http://bit.ly/2mEAlxT​