Projektisuunnittelija Toni Pekkola seuraa fysioterapeuttiopiskelija Niina Latosen kehonkoostumusmittausta. Mittaus antaa tietoa lihas- ja rasvakudoksen määrästä sekä terveyden kannalta erityisen haitallisen sisäelinrasvan eli viskeraalisen rasvan osuudesta.

Työelämässä puhaltavat muutoksen tuulet. Markkinoiden ja työnantajan vaatimukset kasvavat ja teknologia uudistuu. Töissä pitäisi saada yhä enemmän aikaan samoilla tai pienemmillä resursseilla, ja jaksaa nykyistä pidempään.

Mikä siis neuvoksi? Lanseerataanko uusi johtamisjärjestelmä, tehostetaan toiminnanohjausta vai käytetäänkö kenties keppiä ja porkkanaa?

JAMKin projektisuunnittelija Toni Pekkola kannustaa jatkuvan työelämän myllerryksen keskellä panostamaan työntekijään ja työhyvinvointiin.

– Hyvinvoiva työntekijä sopeutuu paremmin muutoksiin ja on valmis opettelemaan uutta. Työhyvinvoinnin ja työkyvyn ongelmat saattavat aiheuttaa suuria kustannuksia työnantajalle, Toni toteaa.

Työhyvinvointiin vaikuttavat monet asiat: työskentelyolosuhteet, työn kuormittavuus ja mielekkyys, työntekijän henkilökohtainen elämäntilanne sekä työkaverit. Kaikki nämä eivät tietenkään ole työnantajan hallittavissa. Työn tekemiselle on kuitenkin tarjottava hyvät lähtökohdat sekä apua ja tukea tarvittaessa - mielellään ennakoivasti.

JAMK TARJOAA työyhteisöille erilaisia palveluja työhyvinvoinnin edistämiseksi. Organisaatiot voivat tilata joko yksittäisiä työhyvinvointipäiviä tai pidempiaikaisia kehittämisprosesseja.

– Toteutamme työhyvinvoinnin starttipäiviä ja laajempia valmennusprosesseja työhyvinvoinnin kehittämiseen. Räätälöimme paketteja ja rakennamme kullekin organisaatiolle sopivan kokonaisuuden. Voimme toteuttaa palvelut joko JAMKin tai asiakkaan tiloissa, Toni kertoo.

Työhyvinvointipäivään sisältyy tyypillisesti rentoutusharjoituksia, perehtymistä ensiaputaitoihin, taukoliikuntaa, elämän ja ajanhallinnan keinoihin tutustumista, ravintoneuvontaa sekä terveyden ja hyvinvoinnin kartoituksia ja mittauksia. Sovitusti voidaan myös järjestää ohjelmallinen illanvietto viininmaisteluineen yhteisen päivän päätteeksi.

Pidemmissä valmennusprosesseissa tehdään ensin erillinen hyvinvointikartoitus, jonka tuloksia hyödynnetään tarkemmassa suunnittelussa ja toiminnan suuntaamisessa. Hyvinvointikartoitus toistetaan valmennuksen lopussa vertailu- ja vaikuttavuustiedon saamiseksi.

Niina Latonen testaa ja harjoittaa istumatasapainoa pelillisellä menetelmällä.

PALVELUPAKETTIIN VALITAAN usein erilaisia mittauksia ja kartoituksia. Työpaikan ergonomia- ja esteettömyyskartoitukset sekä työntekijöiden liikkumisen ja fyysisen toimintakyvyn arvioinnin erilaiset testit ovat olleet kysyttyjä.

– Teemme asiakkaalle esimerkiksi tasapainomittauksia ja kuntotestejä. Levossa tehtävä Polar-kuntotesti sopii kaikille terveille aikuisille. Sen tuloksena saatava OwnIndex-lukema arvioi maksimaalista hapenottokykyä. Paljon liikkuvat suosivat myös rankempaa ja tarkempaa polkupyöräergometritestiä, Toni kertoo.

– Myös kehonkoostumusmittaukset ovat suosittuja. Niiden avulla voidaan motivoida asiakasta elämänmuutokseen ja harjoitteluun, Toni jatkaa.

Firstbeat-mittauksilla voidaan tehdä laajempia hyvinvointianalyysejä. Kolmen päivän mittausjaksolla rekisteröidään sykevälivaihteluja sekä kuormittumisen ja palautumisen jaksoja. Analyysi auttaa työntekijää tunnistamaan henkilökohtaiset työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät ja antaa vinkkejä palautumisen lisäämiseen.

Teksti: Katri Kunelius, Kuvat: Mikko Vähäniitty

Jaa