7.10.2014

Uutta tutkimustietoa digitaalisesta liiketoiminnasta

JAMK ja Jyväskylän yliopisto ovat hakeneet rahoitusta Digiajan arvomalli -tutkimukseen, jonka tarkoituksena on tuottaa tietoa paitsi verkon roolista ostopäätöksissä myös koko organisaation mahdollisuuksista lisätä digitaalista liiketoimintaa.

Teksti Pia Tervoja

Asiakkaat hyödyntävät B2B-markkinoilla yhä enemmän verkkoa etsiessään, vertaillessaan ja ostaessaan tuotteita ja palveluita. Tästä huolimatta yritysten välisessä bisneksessä ei ole riittävästi panostettu digitaaliseen liiketoimintaan.

”B2B-yritykset eivät ole reagoineet muutokseen samalla lailla kuin kuluttajia palvelevat yritykset. Lähivuosien aikana tilanne tulee muuttumaan ja yritykset tarvitsevat lisää tietoa”, sanoo projektipäällikkö Liinamaaria Hakola Jyväskylän ammattikorkeakoulusta.

”Sisällöntuotanto on liian usein vain markkinointi-ihmisten harteilla, kun koko organisaation pitäisi osallistua verkkoläsnäolon kehittämiseen. Tässä johdon esimerkillä on tärkeä merkitys”, Hakola muistuttaa.
Monitieteisessä hankkeessa hyödynnetään muun muassa JAMKin digitaalisen liiketoiminnan osaamista sekä Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun ja aivotutkimuskeskuksen asiantuntemusta ja menetelmiä. Hankkeeseen osallistuvat yritykset saavat yrityskohtaista tietoa siitä, miten ne voivat lisätä digitaalista läsnäoloa ja näkyvyyttä.

”Laajasti katsottuna tutkimushankkeessa ollaan kehittämässä suomalaisten yritysten osaamista digitaalisessa liiketoiminnassa”, Hakola kertoo.

Lisätietoja:
Liinamaaria Hakola, 050 340 6046

Takaisin