9.10.2014

Vuorovaikutustaidot ovat hyvän johtajuuden perusta

Joonas Jokinen: Parempi johtaa hyvin. Hyvä johtajuus Keski-Suomen johtajien kokemana. Opinnäytetyö. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, liiketalouden koulutusohjelma. 2014.

Kuva Pia Tervoja

”Haastatteluun osallistuneista johtajista peräti 73 prosenttia nosti esille vuorovaikutustaidot johtajan yhtenä tärkeimmistä ominaisuuksista”, kertoo Joonas Jokinen.

Johtajan rooli on muuttunut autoritäärisestä vallankäyttäjästä joukkuepelaajaksi, joka kykenee jakamaan johtamisvastuuta myös muille työntekijöille. Yhä nopeammin muuttuva toimintaympäristö ja esimerkiksi teknologinen kehitys tuovat paineita johtamisajatusten päivittämiselle ja arkipäivän johtajuudelle.

Tradenomi Joonas Jokinen tutki opinnäytetyössään, miten keskisuomalaiset johtajat mieltävät hyvän johtajuuden. Tutkimus perustui sanomalehti Keskisuomalaisessa ilmestyneeseen artikkelisarjaan, joka oli osa Keski-Suomen kauppakamarin Parempi johtaa hyvin -kampanjaa. Juttusarjan oli toimittanut toimittaja Pia Tervoja.

Tutkimuksessa oli mukana 44 johtajan haastattelut. Johtajissa oli sekä pienten että keskisuurten yritysten ja yhteisöjen johtajia. Johtajista osa oli ollut tehtävässään pitkään, osa oli vasta tullut tehtäväänsä.

”Tutkimuksen mukaan valtaosa johtajista piti vuorovaikutustaitoja eli suhdeosaamista ja viestinnällisiä taitoja yhtenä hyvän johtajan tärkeimmistä ominaisuuksista. Suhdeosaaminen on tärkeää paitsi oman työyhteisön sisällä myös verkostoissa. Yhä useampi yritys toimii myös kansainvälisissä verkostoissa”, Jokinen toteaa.

Hyvän johtajan ominaisuuksiin lukeutuu niin ikään kyky toimia nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

”Hyvä johtaja tuntee oman alansa hyvin ja osaa ennakoida uudet tilanteet sekä toimia niiden edellyttämällä tavalla.”

Kolmantena hyvän johtajan ominaisuutena Jokinen nostaa esiin esimerkillä johtamisen.

”Johtajan on toimittava niin kuin odottaa myös alaistensa toimivan. Teot, käyttäytyminen ja intohimo työtä kohtaan ovat ominaisuuksia, joilla ansaitaan alaisten kunnioitus. Johtajan on toimittava aatteidensa mukaisesti niin, että teot ja puheet kulkevat käsi kädessä", hän toteaa.

Jokinen arvioi, että ihmislähtöinen johtaminen on kaiken kaikkiaan helpompaa pienissä ja tiiviissä työyhteisöissä, koska johtajat tuntevat alaisensa ja heidän vahvuutensa paremmin.

Takaisin