9.10.2014

PK-yritykset tarvitsevat lisää tietoa brändäyksestä

Heidi Neuvonen: Brändistrategian omaksuminen – pienten ja keskisuurten huipputeknologiayritysten johtajien käsitysten mukaan. Understanding brand strategy adoption by high tech SME managers. Väitöskirja. Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu, markkinointi. 2014.

Kuva Mika Karhulahti

Brändit ovat yrityksille strategisesti tärkeätä ja immateriaalista arvokasta omaisuutta. Korkean teknologian pk-yritykset eivät silti osaa vielä hyödyntää brändejä niin hyvin kuin mahdollista.

Heidi Neuvonen kartoitti väitöstutkimuksessaan suomalaisten ja yhdysvaltalaisten high tech -yritysten brändistrategioiden rakentumista: mitkä asiat edistävät ja mitkä hidastavat prosessia. Neuvosen mukaan yritysjohtajat tarvitsevat lisää tietoa brändien merkityksestä ja siitä, miten luodaan brändistrategia.

”Brändien rakentaminen tulee nähdä osana strategista johtamista. Julkisilla toimijoilla, kuten korkeakouluilla, rahoittajilla ja kehittämisyhtiöillä, on tässä tärkeä rooli tiedonvälittäjänä.”

Neuvosen mukaan asiantuntijatieto auttaa yrityksiä tekemään brändäystä hallitusti niin, että brändi kantaa pitkälle.

”Brändi on pääomaa, joka elää, vaikka omistajuudet taustalla vaihtuvat. Kasvaville high tech -yrityksille brändäys on erityisen tärkeää, koska markkinoilla on vasta vähän vahvoja brändejä.”

Neuvonen toteaa, että paine brändien luomiseen on ollut suurempi kuluttajapuolella toimivilla yrityksillä, mutta on viime aikoina lisääntynyt myös B2B-yrityksillä.

”Kilpailu kiristyy ja on mietittävä, miten yrityksestä ja tuotteista viestitään. Samalla korostuu syvällisen asiakasymmärryksen merkitys.”

Takaisin