9.10.2014

Myös miesjohtajat korostavat yhdessä tekemistä ja sosiaalisia taitoja

Marianne Ekonen: Keskijohdossa toimivien naisten ja miesten tarinat uristaan korkean teknologian alalla. Väitöskirja. Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu, johtaminen. 2014.

Kuva Iida Liimatainen

Organisaatioiden keskijohtoa ei ole juurikaan tutkittu Suomessa eikä maailmalla. Marianne Ekosen väitöskirja tarjoaa uuden näkökulman keskijohdossa toimivien naisten ja miesten johtamisuriin. Se tuo näkyville sen, millaisia merkityksiä eri sukupuolet antavat urakehitykselleen. Väitöskirjassa myös avataan tämän päivän johtajuuden ulottuvuuksia.

”Aikaisemmassa uratutkimuksessa sukupuolet eivät ole olleet näkyvillä vaan miesjohtajan on ajateltu olevan normi. Tutkimuksessani keskijohdon johtamisurat näyttäytyivät moninaisina ja molemmat sukupuolet antoivat samankaltaisia merkityksiä uralleen. Keskijohto vaikutti myös tyytyväisemmältä työhönsä kuin usein ajatellaan”, Ekonen kertoo.

Sukupuolten ajattelun erot tulevat esiin työn ja perheen yhteensovittamisessa. Miehet kokivat, että perhe-elämä pelasti heidät liialta työnteolta. Naiset puolestaan ajattelivat, että perheen tuki mahdollisti heidän urakehityksensä.

Molemmat sukupuolet korostivat ihmissuhteiden ja sosiaalisten taitojen merkitystä työssään ja siinä menestymisessä.

”Onnistuminen työssä tulee yhdessä tekemisen kautta. Tutkittavat kokivat olevansa palveluammatissa, jossa he näyttivät alaisilleen suuntaa ja tukivat heitä tarvittaessa.”

Ekonen uskoo, että johtaminen muuttuu lähitulevaisuudessa entistäkin yhteisöllisemmäksi ja ihmisläheisemmäksi. Johtamisurat saattavat muuttua myös aikaisempaa projektiluonteisemmiksi, mikä vaatii epävarmuuden ja muutoksen sietämistä.

Takaisin