8.10.2014

Kun uuden oppiminen onkin hauskaa viihdettä

Nuorille suunnattu pelikurssi oli kesän 2014 pilotti JAMKissa. 24 koululaista, ikähaarukassa 9−16 vuotta, viettivät ammattikorkeakoulussa kolme kesäkuun päivää tietojenkäsittelyn koulutusohjelman järjestämällä kurssilla, jossa käytiin läpi pelien suunnittelun periaatteita, suunniteltiin animoitu pelihahmo ja rakennettiin nettiin itse peli.

Teksti ja kuvat Tommi Salo

Luokassa on valtava innostus päällä, kun yli 20 koululaista odottaa oman nettipelinsä julkistamista ja testaamista. JAMKin lehtori Tommi Tuikka kokeilee peli peliltä, mitä nuoret ovat tiiviin pelikurssin aikana ehtineet tehdä. Hahmot saavat kyytiä ja pisteitä kertyy.

Pelikurssin aikana nuoret tekivät parisenkymmentä uutta peliä, muun muassa tämän (kuvassa ylhäällä näkyvän, toim. huom.) Pomppula-pelin. Nuoret oppivat nettipelin suunnittelussa ja tekemisessä loogista ajattelukykyä ja ongelmanratkaisu­taitoja. Jos kiinnostuneita löytyy, pelejä pääsevät tulevaisuudessa suunnittelemaan kursseille muutkin kuin tutkinto-opiskelijat.

”Pelejä oli hauska tehdä porukalla. Itse tein pelin, jossa seikkaillaan pupulla ja ammutaan hirviöitä”, 14-vuotias Kasimir Hänninen kertoo.

”Yhdistelin ideoita eri peleistä ja tein pelin, jossa pompitaan sienien päällä”, 13-vuotias Helmiina Liukkonen avaa omaa peli-ideaansa.

”Kuudessa tunnissa nuoret rakensivat todella hienoja pelejä. Halusimme selvittää, ovatko lapset ja nuoret kiinnostuneita pelien tekemisestä ja onko tällaiselle kurssille markkinoita”, Tuikka taustoittaa.

Pelikurssista syntyisi parhaimmillaan JAMKiin uusi palvelutuote. Tuikan mukaan kursseja voisi järjestää kaksi kertaa vuodessa nuorille ja kiinnostuksen mukaan myös varttuneemmille pelisuunnittelijoille.

Looginen ajattelukyky kehittyy kuin itsestään
Kurssipalautteen mukaan lapset ja nuoret pitivät pelien tekemisen haasteesta. Haaste johtaa sanana harhaan, sillä pelisuunnittelu meni enemmän hauskuuden piikkiin.

”Kurssi oli itse asiassa ongelmanratkaisutaitojen ja loogisen ajattelukyvyn kehittämistä. Tällaisten taitojen opetus puuttuu peruskoulusta. Nuoret kokivat oppimisen hauskana viihteenä”, Tuikka näkee.

Kurssista voisi hänen mukaansa syntyä lisäituja myös ammattikorkeakoulun ja yliopiston väliselle yhteistyölle.

”Tämä voisi olla tutkimuskohde kasvatustieteilijöille: miten lasten looginen päättelykyky ja kärsivällisyys kehittyvät pelien tekemisessä.”

Mitä sanovat nuoret itse pelin tekemisen vaikeudesta ja hauskuudesta?

”Pelin tekeminen oli helppoa. Vaikeinta oli miettiä pelin idea. Teen joskus lisää pelejä”, Helmiina Liukkonen miettii.

Opintojen aikana voi jo suunnitella peliä
Nuorten suuresta kiinnostuksesta pelialaa kohtaan todistaa myös viimeisin haku tietojenkäsittelyn koulutusohjelmaan. Koulutusohjelmaan pyrki Tuikan mukaan historian suurin hakijamäärä.

”Moni hakijoista oli kiinnostunut pelialasta. Osalla heistä näkyi yrittäjämäistä asennetta, mikä sopii pelialan opiskeluun erinomaisesti.”

JAMKissa on nykyisin mahdollista keskittyä opinnoissa pelialaan ja oman pelialan yrityksen toiminnan käynnistämiseen. Toisesta opiskeluvuodesta lähtien opiskelijat voivat suuntautua pelituotteen suunnitteluun. Opinnot voi sen jälkeen tehdä suoraan oman yrityksen hyödyksi.

”Meiltä on jo syntynyt uusi pelialan yritys Jyväskylään. Laajemmin pelillistäminen antaa toisaalta mahdollisuuden hyödyntää näitä samoja oppeja paljon muuallakin kuin vain peleissä”, Tuikka muistuttaa.

Käy pelaamassa nuorten pelikurssilaisten pelejä osoitteessa:
tinyurl.com/tikogamerspelit

Kasimir Hännisen ja Helmiina Liukkosen mukaan pelin tekeminen oli kurssilla melko helppoa, kun vain keksi pelille hyvän idean.

Takaisin