jamk.fi -asiakaslehti 2/2014 - Pääkirjoitus

"Yhteistyö on tuloksellisen TKI-toiminnan edellytys."

Lue lisää

Uusia tilajärjestelyitä JAMKissa

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa tehtiin kesän 2014 aikana useita muuttoja­ ja tilajärjestelyjä.

Mindfulness lisää tyytyväisyyttä ja työssä jaksamista

JAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu on käynnistänyt mindfulness-koulutukset, joissa opetellaan hyväksyvää, tietoista läsnäoloa. Mindfulnessin on tieteellisesti todettu vähentävän stressiä sekä lisäävän mielihyvää, keskittymiskykyä ja työssä jaksamista.

EUR-ACE-akkreditointi englanninkieliselle insinööriohjelmalle

Jyväskylän ammattikorkeakoulun englanninkielinen logistiikan insinöörikoulutus on saanut arvostetun eurooppalaisen EUR-ACE-akkreditoinnin. JAMKin koulutusohjelma on ensimmäinen suomalainen ammattikorkeakoulutasoinen koulutusohjelma, jolle myönnettiin tämä kansainvälinen laatutunnustus.

Sata pyörää löysi uudet omistajat

Syksyn opinnot polkaistiin käyntiin arpomalla aloittaville tutkinto-opiskelijoille 100 kierrätettyä ja kunnostettua polkupyörää syyskuun loppupuolella.

Uutta tutkimustietoa digitaalisesta liiketoiminnasta

JAMK ja Jyväskylän yliopisto ovat hakeneet rahoitusta Digiajan arvomalli -tutkimukseen, jonka tarkoituksena on tuottaa tietoa paitsi verkon roolista ostopäätöksissä myös koko organisaation mahdollisuuksista lisätä digitaalista liiketoimintaa.

JAMK yhteistyöhön maineikkaan Floridan yliopiston kanssa

JAMK aloittaa opiskelijavaihdon Floridan yliopiston kanssa. Keväällä 2015 ensimmäiset JAMKin urheiluliiketoimintaan suuntautuneet trade­nomiopiskelijat voivat hakea vaihtoon Floridaan ja vastaavasti kaksi amerikkalaisopiskelijaa tulee vuosittain opiskelemaan Jyväskylään.

Juureva perinnetila uskoo maaseutumatkailuun

Monipuolisuus, palvelun laatu ja asiakkaan tarpeet ovat meille olennaisia lähtökohtia

Vesien tila ei odottamalla parane

Saarijärven reitin vedet ovat laadultaan Keski-Suomen alakastissa. Yli puolet reitin vesistöistä on luokiteltu tilaltaan ainoastaan tyydyttäviksi. Tavoitteeksi on kuitenkin otettu, että pintaveden ekologinen tila nousisi reitillä hyväksi.

Uusia keinoja metsävaratietojen mittaamiseen ja hyödyntämiseen

Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomen projektiasiantuntija Riitta Pellinen uskoo, että Jokamies-sovellus kannustaa yksityisiä metsänomistajia metsänhoitoon

Reagoinnista pitäisi päästä ennakointiin

Kyberturvallisuuden kehittämisessä halutaan puheiden ja julistusten sijaan toimintaa. Kyberturvallisuusharjoituksessa haetaan mahdollisimman todellisia tilanteita mahdollisimman todellisessa ympäristössä.

Tradenomiksi verkossa

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa voi halutessaan suorittaa tradenomiopinnot kokonaan verkossa syksystä 2015 lähtien. Aikuisille tarjottavissa verkko-opinnoissa on oikeustradenomin sekä taloushallinnon ja johtamisen tradenomin suuntautumisvaihtoehdot.

Laadukas instrumentti antaa intoa opintoihin

Keski-Suomen Osuuspankki pitää yllä pientä soitinpankkia, josta se vuokraa instrumentteja JAMKin musiikin opiskelijoille. Ensimmäiset kolme viulua hankki Nisulan Osuuspankki 1980- ja 1990-lukujen taitteessa. Kokoelmaa täydennettiin vuonna 2007 alttoviululla ja sellolla.

Hyppy hyvinvointiin kantaa pitkälle tulevaisuuteen

JAMK tarjoaa yrityksille erilaisia palvelutuotteita, jotka räätälöidään yritysten tarpeiden mukaan. Työhyvinvointiin on suunnattu kaksi erilaista palvelukokonaisuutta.

Tiivis paketti hankintatoimen kehittämiseen

AMK järjestää syksyllä 2014 kaksi kahden päivän mittaista Onnistuva osto -koulutusta, jotka antavat työkaluja hankinnan hallintaan.

Kun uuden oppiminen onkin hauskaa viihdettä

Nuorille suunnattu pelikurssi oli kesän 2014 pilotti JAMKissa. 24 koululaista, ikähaarukassa 9−16 vuotta, viettivät ammattikorkeakoulussa kolme kesäkuun päivää tietojenkäsittelyn koulutusohjelman järjestämällä kurssilla, jossa käytiin läpi pelien suunnittelun periaatteita, suunniteltiin animoitu pelihahmo ja rakennettiin nettiin itse peli.

Palvelukseen halutaan miljoonia päteviä opettajia

Yli 20 vuoden kokemus työskentelystä eri kulttuureissa on antanut JAMKin ammatillisen opettajakorkeakoulun asiantuntijoille vankan näkemyksen ammatillisen opettajankoulutuksen kehittämistarpeista.

60 vuotta sairaanhoitajakoulutusta Jyväskylässä. Vuodet vaihtuvat, osaajatarve ei

JAMKistakin valmistuvat sairaanhoitajat siirtyvät siis työmarkkinoille, joille heitä todella odotetaan. Heillä on edessään jotain samaa kuin 1960- ja 70-lukujen sairaanhoitajilla, mutta myös paljon uutta.

Tuplayrittäjä kehittää hyvinvointiteknologiaa

Kasvuyrityksen kehitysvaiheiden seuraaminen on opettavainen prosessi

Rakennemuutos vaatii myös asennemuutosta

Runsaat viisi prosenttia JAMKista valmistuneista aloittaa työuransa yrittäjänä. Tavoitteena on kasvattaa heti valmistumisensa jälkeen yrittäjänä aloittavien osuus yli kymmeneen prosenttiin.

Pienetkin hyötyvät jättiläisestä

Uuden sukupolven biotuotetehdas avaa keskisuomalaisillekin pk-yrityksille huimia näkymiä. Metsä Fibren keskittyessä omiin vahvuuksiinsa arvoketjussa on tilaa kumppaniyrityksille metsästä maantielle.

Sparraamalla yritys kasvuun

Biotalousalan yrityksille tarjotaan mahdollisuus sparrata liiketoimintaansa ulkopuolisten osaajien avulla. Biotalouden Kasvupolku on maksuton kisa ja sparrausprosessi kasvuhaluisille yrityksille.

Omalla tavalla matkailualalla

Revontuli ja Savutuvan Apaja ovat pitkään omaa tietään kulkeneita keskisuomalaisia matkailualan perheyrityksiä, jotka tunnetaan koko maassa. Molemmat ovat myös JAMKin kumppanuusyrityksiä.

Konsultatiivisuus tekee asiakkaasta päähenkilön

Konsultti ja konsultointi ovat sanoja, jotka herättävät kuulijassa monia mielikuvia. Joillakin kokemukset liittyvät asiantuntijaan, joka tulee avuksi tarkasti valmistautuneena ja tiedoillansa pistää asiat tehokkaasti järjestykseen. Toisilla taas mieleen tulee arkipäivästä vieraantunut ”diipadaapaa” jauhava pukumies, jolla puhe jatkuu vaikka ajatus katkeaa.

Annukka Akselin aloitti henkilöstöpäällikkönä

Kun työpäivän jälkeen laulaa kolme tuntia, tulee ihan uutena ihmisenä kotiin.

Koulutuksen osaajat kohtaavat Jyväskylässä

AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät järjestetään tänä vuonna Jyväskylässä 6.–7. marraskuuta. Tutkimuspäivät on suunnattu kaikille ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulutuksen kehittämisestä kiinnostuneille.

Opinnäytetyöt

Tekstit Pia Tervoja

9.10.2014

PK-yritykset tarvitsevat lisää tietoa brändäyksestä

Heidi Neuvonen: Brändistrategian omaksuminen – pienten ja keskisuurten huipputeknologiayritysten johtajien käsitysten mukaan. Understanding brand strategy adoption by high tech SME managers. Väitöskirja. Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu, markkinointi. 2014.

9.10.2014

Myös miesjohtajat korostavat yhdessä tekemistä ja sosiaalisia taitoja

Marianne Ekonen: Keskijohdossa toimivien naisten ja miesten tarinat uristaan korkean teknologian alalla. Väitöskirja. Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu, johtaminen. 2014.

9.10.2014

Vuorovaikutustaidot ovat hyvän johtajuuden perusta

Joonas Jokinen: Parempi johtaa hyvin. Hyvä johtajuus Keski-Suomen johtajien kokemana. Opinnäytetyö. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, liiketalouden koulutusohjelma. 2014.