Risteilyjen aikana kertyvät jätekuormat ovat valtavia. 3 300 matkustajaa kuljettavalla risteilyaluksella sekajätettä kertyy päivittäin 35 000 kiloa, kierrätettävää jätettä lähes 4 000 kiloa ja jätevettä 1 150 kuutiota. Jäte koostuu kiinteästä kuivajätteestä, biojätteestä, jätevesistä sekä laivan huoltoon ja ylläpitoon liittyvistä öljypohjaisista jätteistä.

– Jätteitä ei lasketa mereen eikä ilmakehää pilaavina päästöinä ilmaan. Kansainvälinen merenkulkujärjestö, IMO, kieltää vessavesien ja roskien mereen laskun. Evacissa halutaan panostaa kestävän kehityksen ja kiertotalouden mukaiseen risteilijöiden ympäristötekniseen palveluun. Asiakkaan päästöt hoidetaan näiden periaatteiden mukaisesti ja risteilijävarustamo voi keskittyä risteilijävieraiden palvelemiseen, kertoo Evacin Head of Research Jari Jokela.

Jokaista matkustajaa kohden laivalla kulutetaan vettä noin 150-190 litraa päivässä. Jätevesi koostuu mm. pyykinpesusta, peseytymisestä ja siivoamisesta kertyvästä niin sanotusta harmaasta vedestä sekä wc-jätteitä sisältävästä mustasta vedestä.

– Jäteveden käsittelyyn olemme kehittäneet erityyppisiin aluksiin soveltuvia biologisia ja elektrolyyttisiä käsittelyratkaisuja. Jätevesi puhdistetaan laivalla bioreaktoreiden toimesta. Bioreaktorit suodattavat likavedestä epäpuhtaudet ja desinfioivat sen UV-valolla. Lopuksi vesi tarkistetaan ja lasketaan takaisin mereen jopa puhtaampana kuin alkuperäinen merivesi.

Kiinteät kuivajätteet käsitellään aluksilla lajittelemalla hyödynnettävät uusiomateriaalit. Varastointitilan tarve minimoidaan puristamalla kierrätysmateriaalit pienempään tilaan. Jäljelle jäävä jäte poltetaan laivan polttouunissa. Uusinta tekniikkaa edustavat kaksi vaihtoehtoista kuivajätteiden käsittelylinjaa, joissa käytetään polttouunia ja briketöintiä. Kierrätyskelpoinen jäte toimitetaan maihin jatkokierrätettäväksi ja sekajäte puristetaan pieniksi poltettaviksi briketeiksi.

Evac

Maailman johtava meri-, off shore- ja rakennusalan integroitujen veden- ja jätteenkäsittelyjärjestelmien, sekä korroosionesto-järjestelmien
toimittaja.

25 toimipistettä 14 maassa neljässä maanosassa, edustajia yli 70 maassa. Liikevaihto: 180 MEUR (2019) Omistaja: Bridgepoint

Risteilyaluksia koskevat tiukat ympäristölait.

Evacin asiakkaana toimivat yhtiöt ovat havahtuneet ympäristöystävällisten cleantech-ratkaisujen tarpeeseen. Merien rehevöitymistä ja roskaantumista ehkäiseviä järjestelmiä käytetäänkin kattavasti meriteollisuuden eri alustyypeissä.

– Ilmastonmuutos, energiatehokkuuden tarve ja vähenevät makean veden varannot ajavat Evacin asiakkaat hakemaan ratkaisuja, joiden avulla pystytään saavuttamaan jätteen- ja jätevedenkäsittelyyn liittyvät ympäristönsuojelulliset tavoitteet kaikilla toiminta-alueilla, Jokela toteaa.

Käytännössä tämä tarkoittaa aluksissa mm. vedenkulutuksen vähentämistä alipainekeräysjärjestelmillä, kuiva- ja märkäjätteen käsittelyn ja -kierrätyksen tehostamista, ruokajätteen vastuullista käsittelyä, jäteveden ja painolastiveden entistä ekologisempaa puhdistamista, makean veden tuottamista merivedestä sekä alusten rakenteiden ruosteenestoa.

Evacin tulevaisuuden strategia on selkeä ja kasvu jatkuu voimakkaana tulevinakin vuosina erityisesti elinkaaripalveluihin panostamalla.

TEKSTI TANJA MINKKINEN KUVAT iSTOCK JA TERO TAKALO-ESKOLA

Evac on tehnyt JAMKin Biotalousinstituutin briketöintikontissa risteilijöiden kuivajätteen puristuskokeita.

Tiesitkö tätä?

Evac tekee tuotekehitystä JAMKin Biotalousinstituutissa

Evac on testannut laitteistojaan ja tehnyt tuotekehitystä JAMKin Biotalousinstituutissa Saarijärvellä vuodesta 2011. Yhteistyö käynnistyi VTT:n vinkistä, kun muualta Suomesta ei löytynyt riittävää tehokapasiteettia testilaitokselle.

Biotalousinstituutissa on tehty mm. HTC-teknologiaan perustuvaa ruokajätteiden ja puhdistamolietteiden stabilointia biohiileksi. Märkähiilto (HTC, Hydrothermal Carbonization) menetelmässä jätevesien käsittelyssä syntyvästä biolietteestä tuotetaan polttokelpoista biohiiltä. EVAC on tehnyt myös jätteiden briketöintikokeita risteilijän kuivajätteellä JAMKin briketöintikonttia hyödyntäen.

Biotalousinstituutin tuotekehitys- ja testausympäristössä testataan, mitataan ja tutkitaan energiabiomassojen polttoa, päästöjenhallintaa sekä energiatehokkuutta. Samoissa tiloissa sijaitseva analyysilaboratorio tuottaa tuotekehitysympäristön tarvitsemia fysikaalis-kemikaalisia analyysejä. Ympäristö mahdollistaa myös viralliset EN 303-5 standardin mukaiset kattilatestaukset.

Lisätietoja:

jamk.fi/kattilantestaus