JAMKin avoin AMK jatkaa huimaa ennätysputkeaan: liki 50% kasvu vuodessa

JAMKin avoimessa AMK:ssa suoritettiin vuonna 2019 kaikkiaan 23 257 opintopistettä, mikä on jopa 47% enemmän kuin vuonna 2018. Avoin AMK on rikkonut oman ennätyksensä jo seitsemänä vuonna peräkkäin. Ammattikorkeakoulujen keskinäisessä vertailussa JAMK nousi viidenneltä sijalta toiselle.

Eniten opintopisteitä kertyi JAMKissa sosiaali- ja terveysalalla. Tutkintokoulutukseen tähtäävien polkuopintojen lisäksi myös osaamista päivittävät, töiden ohessa tehtävät opinnot ovat kasvattaneet suosiotaan. Suosittuja ovat olleet myös ICT-alan opinnot, joilla on pyritty helpottamaan alan osaajapulaa ja lisäämään työllistymismahdollisuuksia.

Työllistymistä tukeakseen JAMK tarjoaa avoimen AMK:n kaikki opinnot maksutta työttömille (myös lomautetuille) ja turvapaikanhakijoille. Tammikuussa alkanut kokeilu on kerännyt runsaasti kiitosta. Opintojen maksuttomuus jatkuu ainakin vuoden 2020 loppuun asti. Lue lisää: jamk.fi/avoin

Tuoretta luettavaa – ja osa ihan ilmaiseksi

JAMKilaiset kirjoittavat vuosittain satoja tieteellisiä, ammatillisia tai yleistajuisia julkaisuja. JAMKin kirjaston ylläpitämissä julkaisusarjoissa julkaistaan mm. hankejulkaisuja, käytännön oppaita sekä nuottikirjoja.

JAMK Suomen elektronisen urheilun liiton (SEUL) jäseneksi

JAMK on hyväksytty Suomen elektronisen urheilun liiton (SEUL ry) jäsenorganisaatioksi. Liiton jäsenyyttä on edeltänyt JAMKin johdonmukainen ja aktiivinen toiminta e-urheilun kehittämiseksi ja lajin tunnettuuden lisäämiseksi. JAMK on toinen ammattikorkeakoulu, joka on hyväksytty liiton jäsenorganisaatioksi. Aiemmin liiton jäseneksi on hyväksytty Kajaanin ammattikorkeakoulu, joka on järjestänyt e-urheilun liiketoimintaan keskittyvää koulutusta vuodesta 2018 alkaen. Myös JAMKilla on suunnitelmissa e-urheiluun liittyvän koulutuksen monipuolinen ja monialainen tarjonta.

Lue lisää SEULin toiminnasta

JAMK nousi tieteen avoimuuden edistämisessä korkeakoulujen kärkikastiin

JAMKissa tehty avoimien toimintatapojen kehittämistyö näkyy nopeana nousuna avoimuuden eturiviin. JAMK saavutti ylimmän tason opetus- ja kulttuuriministeriön avoimen tieteen kypsyystasoselvityksessä. JAMK onnistui parantamaan tulostaan korkeakouluista eniten edelliseen selvitykseen verrattuna ja nousi edistyneimmäksi ammattikorkeakoululuksi.

JAMK arvioitiin erinomaiseksi esimerkiksi osaamisen kehittämisessä sekä avoimuuden edistämisessä linjaustensa ja toimintaperiaatteidensa avulla. Selvityksen mukaan JAMK huomioi avoimuuden periaatteet erinomaisesti myös TKI-toiminnassaan.

– JAMKin hankkeissa tuotettu avoin tieto edistää asiantuntijatiedon näkyvyyttä, löydettävyyttä ja jatkokäyttöä. Sitä kautta hyötyvät muut tutkijat, hankkeet, yritykset ja yhteiskunta yleisesti, summaa JAMKin tutkimus- ja kehittämispäällikkö Petri Moilanen.

Allekirjoittamalla avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksen 2020–2025 JAMK on sitoutunut:

1.
edistämään tutkimusyhteisön yhdessä määrittelemiä avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisia päämääriä osana omaa strategia- ja ohjaustyötään organisaationsa erityispiirteet huomioiden

2.
Tukemaan ja kannustamaan organisaationsa toimijoiden jokapäiväistä työskentelyä linjausten päämäärien ja tavoitteiden saavuttamiseksi

3.
osallistumaan aktiivisesti yhteistyöhön avoimen tieteen ja tutkimuksen edistämiseksi kansallisella tasolla.

JAMK mukaan kyberturvallisuusalan edunvalvontaorganisaatio FISC ry:n toimintaan

JAMK on valittu Finnish Information Security Cluster (FISC ry) jäsenyritykseksi. FISC ry on kyberturvallisuusalan edunvalvontaorganisaatio ja verkostoitumisalusta. Jäsenistöön kuuluu kansallisesti merkittäviä tieto- ja kyberturvallisuusalan yrityksiä ja organisaatioita.

Jäsenyyden myötä JAMK osallistuu FISC:n osaaminen ja koulutus -työryhmän työskentelyyn. Työryhmässä käsitellään koulutukseen sekä tutkimuksen edistämiseen liittyviä asioita ja pyritään vahvistamaan alan koulutuksen työelämälähtöisyyttä.

Lisätietoa FISC ry:n toiminnasta

Jyväskylän ammattikorkeakoulu tarjoaa yrityksille maksutonta konsultointiapua korona-rahoituksen hakemiseen.

Koronavirustilanteen myötä taloudelliset haasteet koskettavat yhä useampaa maakunnan yrittäjää. Jyväskylän ammattikorkeakoulu haluaa täyttää omaan osansa yhteiskuntavastuusta auttamalla yrittäjiä näinä poikkeuksellisina aikoina.

Millaista rahoitusta poikkeustilanteessa on saatavilla? Miten yrityksen toimintaa voi mukauttaa tai kehittää? Mitkä tahot voivat auttaa edelleen?

JAMKin asiantuntijat tarjoavat veloituksetonta konsultointiapua kaikille Keski-Suomen yrittäjille, muun muassa tukihakemusten laatimiseen ja oman liiketoiminnan kehittämiseen. Jokainen avunpyyntö tarkastellaan ja apu räätälöidään yrityksen tarpeiden mukaan.

Lisätietoja

Martelius-Louniala Tiina

Martelius-Louniala Tiina

Päällikkö TKI, Head of Department R&D
LIKE T&K, Research and Development
Liiketoiminta, School of Business
+358405797668
Näytä lisää