Aloittaessani opettajanopinnot hybridiopiskelu oli minulle uutta, sanoo Tatiana Juuso, ammatillisen opettajakorkeakoulun kansainvälisen ryhmän opiskelija.
Digitaalisia ratkaisuja hyödyntävä opiskelumalli tuli pian tutuksi.

Opettajankoulutusryhmän polku kohti ammatillisen opettajan pätevyyttä käynnistyi yhteisillä orientaatiopäivillä Jyväskylässä kesällä 2019. Tämän jälkeen opiskelijat ovat saaneet itse valita, ovatko mukana ohjauspäivillä paikan päällä vai osallistuvatko omasta ympäristöstään käsin, hybridisti. Ryhmää vetävät ammatillisen opettajakorkeakoulun lehtorit Eila Burns ja Tuulia Kiilavuori.

Ohjauspäivien aikana luokasta kuuluu aktiivinen keskustelu. Tilassa on läsnä parikymmentä opiskelijaa joko pöydän ääressä tai kasvoina luokan valkokankaalla, oman nettikameransa välityksellä. Osallisuutta ei määritä se, miten on mukana. Vuorovaikutukseen osallistuvat kaikki.

– Parhaita puolia on vapaus valita itselle paras tapa tilanteen mukaan. Myös verkon välityksellä tuntee olevansa mukana, vaikkei kokemus tietenkään ole täysin sama kuin paikalla ollen, kertoo Tatiana Juuso.

Tatiana Juuso on opinnoissaan innostunut hybridin tarjoamista mahdollisuuksista.

– Eila ja Tuulia ovat pitäneet huolen siitä, että sisällöt toimivat sekä luokassa että linjoilla ja valinneet hybriditilanteeseen sopivat työskentelytavat.

Kuulostaako tekniseltä ja vaativalta? Oikein toteutettuna hybridi suunnitellaan oppimisen tavoitteet ja pedagogiikka edellä – digivälineet ja teknologia valitaan niitä palvelemaan. Opiskelijalta vaaditaan riittävä nettiyhteys, toimiva tietokone kameroineen ja headset. Kun on päästy alkuun, jää teknologia sivurooliin. Ainakin jos kaikki sujuu.

– Tulevaisuuden opettajana olen kiinnostunut siitä, miten hybridiopetusta toteutetaan laadukkaasti. Täytyy muistaa, ettei hybridiä tehdä vain hybridin vuoksi vaan opiskelumuoto valitaan tavoitteiden mukaan. Suunnittelu on tärkeässä roolissa – hybridiä varten täytyy huomioida erilaisia asioita kuin luokassa tapahtuvaan tai verkko-opetukseen. Teknisiä pulmia voi ehkäistä testaamalla, eikä teknologiaa pidä pelätä, Juuso sanoo.

JAMKin eri kampuksilla on hybridiopetusta ajatellen varustettuja luokkia, joiden tekniset ratkaisut ja kalustus mahdollistavat onnistuneet pedagogiset ratkaisut.

Muutos näkyy ja kuuluu luokassa.

Hybridi on käsitteenä uusi - mitä se oikeastaan tarkoittaa, miten hybridiopetusta järjestetään, mitä sillä tavoitellaan ja miten se saadaan toimivaksi menetelmäksi? Vaikutusta opettajuuteen ja oppimiseen tutki JAMKin eri yksiköistä koostunut ryhmä. Tutkimuksessa tehdyn opiskelijakyselyn mukaan keskeistä opiskelun kannalta on varata rauhallinen ympäristö ja parhaina puolina nähtiin verkko-osallistumisessa säästyvä oma aika ja raha. Eikä pidä unohtaa ilmastoystävällisyyttä, kun matkustaminen opiskelupaikkakunnalle jää pois.

Hybridimalli vaatii uusien taitojen omaksumista ja mukavuusalueelta pois hyppäämistä sekä opiskelijoilta että opettajilta. Kokemus tekee molemmista usein rohkeampia ja osaavampia verkon hyödyntäjiä omissa työympäristöissään.

TEKSTI KATI POIKONEN KUVAT MARI VARONEN JA KATI POIKONEN

Lue lisää hybridistä