Saattaa olla, että emme kykene enää pysäyttämään ilmastonmuutoksen etenemistä, mutta voimme etsiä ratkaisuja siihen sopeutumiseen. Kestävä kehitys on jo nyt kuluttajille tärkeä periaate syömisessä, asumisessa, liikkumisessa ja arjessa. Se mahdollistaa myös yrityksille uudenlaista kasvuliiketoimintaa.

Merja Rehn toimii projektipäällikkönä JAMKin Biotalouden yrityskiihdyttämö -hankkeessa

Bio- ja kiertotalouden tavoite on vähentää riippuvuutta fossiilisista luonnonvaroista, ehkäistä ekosysteemien köyhtymistä sekä edistää talouskehitystä ja luoda uusia työpaikkoja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Niillä on myös merkittävä vaikutus Suomen kilpailukykyyn.

Sitran tekemän selvityksen mukaan resurssien kierron tehostaminen tarjoaa Suomen kansantaloudelle jopa 1,5 – 2,5 miljardin euron vuotuisen kasvupotentiaalin vuoteen 2030 mennessä. Luonnonvarakeskuksen mukaan vuonna 2018 biotalouden tuotos oli 73 miljardia euroa ja se työllisti reilut 300 000 henkeä. Tavoitteena on, että vuoteen 2025 mennessä biotalouden tuotos nousee sataan miljardiin euroon ja työpaikkojen määrä lisääntyy 100 000:lla.

Kiertotalous on vastaus ilmastoystävällisempään yritystoimintaan. Valitettavasti kiertotalous mielletään yhä lähinnä tavaroiden ja materiaalien kierrättämiseksi, vaikka se on paljon muutakin. Kiertotaloudessa tuotanto ja käyttö suunnitellaan siten, että materiaalit ja niiden arvo säilyvät kierrossa mahdollisimman pitkään. Kiertotalous kannustaa yrityksiä etsimään vaihtoehtoisia materiaaleja, hyödyntämään sivuvirtoja tai kierrättämään jo käytettyjä raaka-aineita. Kiertotaloudessa kulutus perustuu omistamisen sijaan palveluiden käyttämiseen, jakamiseen ja vuokraamiseen – usein digitaalisten ratkaisujen avulla.

Jo nyt voidaan nähdä, että yrityspuolella kiertotalouden mukaisesta toiminnasta syntyy aidosti uutta ja kannattavaa liiketoimintaa. Tämä avaa aivan uusia mahdollisuuksia yrityksille. Näihin mahdollisuuksiin myös Saarijärvellä toimiva biotalouden yrityskiihdyttämö BioPaavo satsaa.

BioPaavon tehtävänä on tuottaa ja kaupallistaa globaalisti merkittäviä ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi bio- ja kiertotalouden toimintaympäristössä sekä synnyttää biotalouteen ja vähähiilisyyteen perustuvaa yritys- ja TKI-toiminnan kasvua Saarijärven-Viitasaaren seutukunnalle, Keski-Suomeen ja koko Suomeen.

TEKSTI JA KUVA MERJA REHN