Uusille biotuotteille on kasvava tilaus, kun yritykset ja kuluttajat ovat havahtuneet miettimään hiilijalanjäljen pienentämistä. Sellussa ja muissa erilaisissa biotuotteissa yhdistyvät kestävällä tavalla uusiutuvan puuraaka-aineen tarjoamat mahdollisuudet ja kuluttajien tarpeet.

– Pystymme jo tällä hetkellä hyödyntämään suurimman osan biotuotetehtaan tuotannon sivuvirroista erilaisina sivutuotteina ja energiana. Emme käytä esimerkiksi fossiilisia polttoaineita lainkaan selluntuotannossamme. Tavoitteenamme on, että kaatopaikalle meneviä jätteitä ei tulevaisuudessa synny tuotannostamme, kertoo Äänekosken biotuotetehtaan johtaja Ilkka Poikolainen.

JAMKin KBB-projekti on keskittynyt selvittämään hiilijalanjäljen pienentämistä betoniteollisuudessa. Sementin valmistus on ympäristölle haitallista ja se tuottaa ihmisen vapauttamista hiilidioksidipäästöistä globaalisti 5-10 %. Hankkeen avulla pyritään löytämään resurssiviisas tapa hyödyntää metsäteollisuuden sivuvirtoja sementin korvaajana. Tutustu tuloksiin videolta!

Bioenergian ohella selluntuotannon sivuvirroista saatavia biotuotteita ovat mäntyöljy, tärpätti, tuotekaasu ja rikkihappo.

– Erityisesti rikkihapon tuottaminen tehtaan hajukaasuista sekä tuotekaasun valmistaminen puun kuoresta ovat menetelmiä, jotka parantavat tehtaan resurssitehokkuutta merkittävästi. Rikkihappolaitoksen ansiosta sulfaattipäästöt vesistöihin voidaan minimoida ja kemikaalikuljetusten tarve vähenee.

Biotuotetehtaan ekosysteemissä tuotannon sivuvirtoja hyödynnetään mm. mullan ja pihaturpeen valmistukseen ja osa ravinteista palautetaan takaisin kiertoon käyttämällä lentotuhkaa metsien tuhkalannoitukseen. Jätevedenpuhdistamon lietteistä tehdään biopellettejä ja tulevaisuudessa myös biokaasua. Mäntyöljy ja tärpätti toimitetaan jatkojalostettavaksi ja bioenergiatuotteilla, kuten biosähköllä ja prosessihöyryllä, lämpiää esimerkiksi Äänekosken Valion tehdas. Lisäksi biosähköä myydään valtakunnan verkkoon.

Uusille biotuotteille on alati kasvava tilaus, sillä yritykset ja kuluttajat ovat heränneet miettimään, kuinka voivat pienentää hiilijalanjälkeään.

Biotuotetehtaan sivuvirroista syntyvää tärpättiä

Tuotevalikoima laajenee tulevaisuudessa uusilla, entistä korkeamman lisäarvon biotuotteilla, kuten sellupohjaisilla tekstiilikuiduilla. Muita mahdollisia tulevaisuuden biotuotteita ovat esimerkiksi biokomposiitit.

– Tulevaisuuden innovaatiot syntyvät entistä vahvemmin yhteistyökumppaneiden, kuten korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja eri alojen yritysten kanssa yhdessä tekemällä. Suomessa tehdään korkealaatuista tutkimustyötä biotalouden saralla.

TEKSTI TANJA MINKKINEN KUVAT METSÄ GROUP

Pää- ja sivuvirtojen hyödyntäminen

JAMK Tutkii: Metsäteollisuuden sivuvirroista sementin korvaaja?

Biotuote- ja sellutehtaat tuottavat vuosittain merkittäviä määriä jätteeksi luokiteltavaa ja suurelta osin hyödyntämätöntä soodasakkaa ja biotuhkaa eli bioresiduaaleja. JAMKin Kestävä bioresiduaalibetoni (KBB) -hankkeessa tutkitaan ja pilotoidaan betonissa käytettävän sementin osittaista korvaamista soodasakalla sekä biotuhkalla. Sementin valmistus on ympäristölle haitallista ja se tuottaa ihmisen vapauttamista hiilidioksidipäästöistä globaalisti 5-10 %. Hankkeen avulla luodaan resurssiviisas tapa hyödyntää metsäteollisuuden sivumateriaalivirtaa. Hanke on haastanut moninaisuudellaan. Sakan koostumus vaihtelee tehtaittain ja sementistä poikkeava tiheys tuo omat polkunsa betonin reseptiikkaan. Testeissä on kokeiltu myös fillerin korvaamista soodasakalla. Tulokset ovat olleet lupaavia ja niistä kuullaan lisää syksyllä 2020. Hankkeessa ovat mukana merkittävät suomalaiset metsäteollisuustoimijat Metsä Group, UPM ja Stora Enso sekä useita betoniteollisuusalan yrityksiä. Hanketta rahoittaa Euroopan Unionin aluekehitysrahasto.