Uudesta työstään innostunut tulevaisuuden visionääri haluaa olla aktiivisesti viemässä Biotalousinstituuttia maailmalle. Uudet mahdollisuudet ja avaukset, ennakointi ja aito edelläkävijyys ovat avainasemassa vision toteuttamisessa.

– Pidän erityisen tärkeänä nostaa Biotalousinstituuttia entistä vahvempaan asemaan kansainvälisesti tunnettuna ja arvostettuna, monitieteellisenä, käytännönläheisenä ja elinkeinoelämää eteenpäin vievänä voimana. Nämä ovat haasteita, joihin tartun mielelläni, tuore johtaja Minna Lappalainen sanoo.

Ajatus siintää tulevaisuuteen ja vuoteen 2025.

– Näen, että vuonna 2025 meillä on elinvoimainen Biotalouskampus Saarijärven Tarvaalassa, jonne on sijoittunut maailmalla tunnettuja yrityksiä. Olemme ainutlaatuinen yhteinen alusta JAMKin ja yritysten TKI-toiminnalle. Viemme yhdessä toimialaa eteenpäin hakemalla uusia globaalisti kilpailukykyisiä tuotteita, joista saadaan osaamista niin seutukunnalle kuin koko Suomeen, visioi Lappalainen.

Koulutus ja henkilöstön osaamisen kehittäminen ovat Biotalousinstituutin keskiössä.

– Maailma muuttuu koko ajan ja se on täydellisen varmaa. Meidän pitää luoda edellytyksiä henkilöstön jatkuvaan kehittymiseen. Koulutusten sisältöjen ja opettamisen tapojen pitää muuttua yhteiskunnan mukana.

Minna Lappalainen on reissunainen ja maanviljelijä

Yhtenä tavoitteista Lappalainen mainitsee tulevaisuuden ennakoinnin. Hän näkee Biotalousinstituutin olevan aktiivisesti mukana luomassa uusia avauksia luoville mahdollisuuksille. Esimerkiksi koulutusvienti potkaistaan käyntiin tänä vuonna.

– Meiltä löytyy valmiiksi mm. vesiosaamista. Jätevesien hallintaan on maailmalla kasvava kysyntä. Suomessa meillä on hyvä maine puhtaana maana. Uskottavuutta meiltä ei puutu, sillä infrastruktuuri tähän on todistetusti olemassa ja se toimii. Miksi emme veisi osaamista maailmalle?

Lappalainen on kokenut reissaaja. Vuosien saatossa mm. Brasilia, Euroopan maat ja Kaukoitä ovat tulleet tutuiksi. Mitä matkustelu on hänelle opettanut?

– Maailmalle kannattaa lähteä oikealla asenteella. Jokaiselta reissulta jää jotain taskuun ja aina oppii uutta. Maailma on loppujen lopuksi aika pieni. Esimerkiksi Saarijärvellä on hyvä sijainti, lentokenttä on lähellä ja digitalisaation myötä maailma lähenee entisestään.

Kotonaan Kannonkoskella Lappalainen viljelee kauraa ja ohraa omalla viljatilalla, ”haarakonttori” sijaitsee Korpilahdella. Viljelyn lisäksi tämä energinen nainen kertoo naurahtaen harrastavansa myös yritystoimintaa.

– Yritystoiminnan eteenpäin vieminen vie aikaa, mutta silti ehdin liikkua luonnossa lenkkeillen, hiihtäen, sienestäen ja marjastaen. Vanhan talon ylläpito ja puutarhanhoito ovat hyvää hermolepoa.

Lappalainen on työskennellyt aiemmin Fixteri Oy:n toimitusjohtajana, Jyväskylän yliopiston tutkijana, Lahden ammattikorkeakoulun markkinoinnin ja yrittäjyyden tuntiopettajana sekä metsäteollisuuden markkinoinnin tehtävissä. Lappalaisella on vahva biotalouden osaamisen tausta ja hän on toiminut vuosina 2012-2017 Suomen metsäkeskuksen johtokunnan jäsenenä.

Biotalousinstituutti
  • Sijaitsee Saarijärven Tarvaalassa
  • Osa kehittyvää Biotalouskampusta
  • Maan johtava kattilatestauslaboratorio
  • Valtakunnallista vesiosaamista
  • Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa
  • Agrologi AMK- ja YAMK- koulutusta

Tutustu JAMKin biotalousalaan

TEKSTI: TANJA MINKKINEN KUVA: MIKKO VÄHÄNIITTY