Lisäksi resurssien viisas käyttö on kaupunkistrategian yksi kolmesta kärjestä. Tätä aihetta käsittelimme laajasti asiakaslehtemme numerossa 1/2017. Jyväskylä on myös Valon kaupunki, joka pyrkii tekemään valaistuksessa turvallisuutta lisääviä, mutta kustannuksia alentavia ratkaisuja. Lisäksi Jyväskylä on vuoden 2016 Pyöräilykaupunki Suomessa ja kaupungissa kannustetaan liikkumaan ekologisesti. Jyväskylä tulee lähivuosina edistämään pyöräilyä yhdeksällä pyöräbaanalla keskustan ja eri kaupunginosien välillä. Tavoitteena on kaksinkertaistaa pyöräilyn määrä vuoteen 2025 mennessä. Fillarointi, jos mikä, on vastuullista matkailua ja matkantekoa.

– Jyväskylä on luonnostaan otollinen kohde kestävälle matkailulle lyhyiden etäisyyksien ja lukuisten liikuntamahdollisuuksien vuoksi, Visit Jyväskylän markkinointipäällikkö Susanne Sarvilinna toteaa.

Kaupungin resurssiviisauden periaatteiden mukaisesti kaikkia Keski-Suomen matkailutoimijoita kannustetaan toimimaan ekologisesti sekä sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävältä pohjalta.

– Monelle matkailutoimijalle kestävyys on jo yksi toimintaa ohjaava tekijä. Ekologisesti kestävävää toimintaa on esimerkiksi se, että yritys lajittelee jätteet ja tuottaa energiaa sähköpaneelilla. Ravintolapuolella hävikkiä minimoidaan tietyissä paikoissa ostamalla kokonaisia eläimen ruhoja ja hyödyntämällä ne mahdollisimman tarkasti ruoan valmistuksessa, kertoo Visit Jyväskylän matkailukoordinaattori Johanna Maasola.

Matkailun taloudellista kestävyyttä seurataan Jyväskylässä tarkasti: Vuonna 2016 teetetyn matkailun tulo- ja työllisyystutkimuksen mukaan matkailijat jättävät Jyväskylän seudun alueelle vuosittain 217 miljoonaa euroa. Saman tutkimuksen mukaan matkailu työllistää Jyväskylän seudulla n. 1 300 henkilötyövuotta sesonkityöntekijät poislukien. Kulttuurinen kestävyys nousee esiin mm. Alvar Aallon arkkitehtuurin suojelussa. Maakuntakaavaan on tulossa kulttuuriympäristön vetovoima-alueet, joissa tärkeät Aallon kohteet ovat mukana. Lisäksi Jyväskylän kaupungin yleiskaavassa on nostettu erikseen esille Alvar Aallon kohteet.

Visit Jyväskylällä on suunnitelmissa tuoda vastuullinen matkailu entistä vahvemmin esille esimerkiksi verkkosivuilla omana kokonaisuutenaan. Tällä hetkellä Jyväskylässä vieraileville löytyy räätälöitynä ”vastuullisen naisen” paketti, jossa tarjoillaan mm. ekologista hemmottelua ja yöpymistä maatilalla.

Visit Jyväskylä

TEKSTI: PAULIINA HIETALAHTI KUVA: PIRJO ALA-HYNNILÄ