Sitra ja Jyväskylän kaupunki toteuttivat vuosina 2013–2015 yhteistyössä Kohti resurssiviisautta –hankkeen, jonka toimenpiteillä edistettiin resurssien viisaampaa käyttöä ja vähennettiin ympäristöhaittoja yhteistyössä paikallisten asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen kanssa.  Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että asukkaat elävät ekologisesti kestävää elämää ja voivat kehittää asuinkuntaansa resurssiviisaita toimintatapoja. Yritykset menestyvät kestävällä tavalla ja kasvattavat kilpailukykyä yritysten välisten synergioiden kautta. Energiatehokkuus paranee, päästöt vähenevät, paikallistalous kohenee ja omavaraisuus kasvaa.

Hankkeen päätyttyä perustettiin Finnish Sustainable Communities (FISU) eli edelläkävijäkuntien verkosto. Verkosto tavoittelee hiilineutraaliutta, jätteettömyyttä ja globaalisti kestävää kulutusta vuoteen 2050 mennessä. 
 

Mustankorkean biokaasulaitoksen tuotanto alkaa suunnitelmien mukaan elokuussa

Biokaasulaitoksen valmistuminen jätekeskus Mustankorkealle on edennyt vauhdilla. Harjannostajaisia vietettiin tammikuussa ja laitoksen prosessia käynnistellään keväällä. Tuotannon on tarkoitus olla täydessä vauhdissa elokuussa. Mustankorkealle tulee liikennebiokaasun tankkauspiste ja Jyväskylän kaupunkialueelle on suunnitteilla tällä hetkellä kaksi muutakin biokaasutankkauspistettä. 

Biokaasulaitos on Mustankorkean kaikkien aikojen suurin investointi: kustannusarvio on kahdeksan miljoonaa euroa. Valmistuessaan biokaasulaitos tuottaa keskisuomalaisista biojätteistä ja jäteveden- puhdistamon lietteistä päästötöntä, kotimaista liikennepolttoainetta, biometaania. Tuotannossa jäljelle jäävä humus ja ravinteet hyödynnetään Mustankorkean omissa kompostimultatuotteissa.

Tällä hetkellä vielä kompostoitavat biojätteet käsitellään tulevaisuudessa biokaasulaitoksessa ja tuotetaan polttoainetta noin 1100-1300 henkilöautolle tai yli 50:lle bussille. Määrällä pystytään korvaamaan kaksi miljoonaa litraa fossiilisia tuontipolttoaineita ja vähentämään hiilidioksidipäästöjä 5000 tonnia. 

Jyväskylän kaupungin tutkimus- ja kehittämispäällikkö Pirkko Melville

Mustankorkean biokaasulaitoksen myötä kaupunki pyrkii lisäämään biokaasuautoja ja -liikennettä. Jyväskylän kaupungin tutkimus- ja kehittämispäällikkö Pirkko Melvillen mukaan Jyväskylän kaupungin kaikissa kuljetuspalveluhankinnoissa tarkastellaan jatkossa ensisijaisesti biokaasun soveltuvuutta. Ensimmäisenä kaupungissa aloittavat liikennöinnin biokaasulla toimivat jätekuljetusautot. Tehtyjen selvitysten mukaan näyttää siltä, että biokaasukäyttöiset henkilöautot ovat kokonaiskustannuksiltaan noin 25% halvempia kuin vastaavat bensa- ja dieselkäyttöiset. Joukkoliikenteen osalta tehdään erillisselvitys. Jo tällä hetkellä kaupunkirakenteen toimialan käytössä on yksi biokaasuauto. Myös kaupunginjohtajan seuraava edustusauto lienee biokaasukäyttöinen.

Jyväskyläläiset kutsutaan ideoimaan kiertotaloutta

Projektipäällikkö Tanja Oksa

Jyväskylän kaupunki osallistuu Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) hallinnoimaan CIRCWASTE - Kohti kiertotaloutta hankkeeseen vuosina 2016 - 2023. Yhtenä toimenpiteistä, Jyväskylän Kankaan uudelle asuinalueelle kaavaillaan uudenlaista jätehuoltoa.  Alueen jätteet kerätään tulevaisuudessa lukittaviin syväkeräyspisteisiin, jotka mahdollistavat jätepisteiden käytön seurannan huoneistokohtaisesti. Näin asukkaita motivoidaan seuraamaan omaa jätekertymäänsä.

– Myöhemmin voitaisiin miettiä laskutusta tuotetun jätemäärän mukaan, projektipäällikkö Tanja Oksa pohtii. Asuntokohtaisen mittauksen lisäksi järjestelmä mittaa myös jätepisteiden tyhjennystarpeen.

Hankkeessa myös osallistetaan kaupunkilaisia.

 –  Nyt toivomme käyttäjiltä ideoita liittyen esimerkiksi jätteen synnyn ehkäisyyn ja määrän vähentämiseen, lajittelun edistämiseen sekä uudelleen käyttöön. Järjestämme ideahaun kolmesti, aina kahden vuoden välein. Saaduista ideoista valitaan kullakin kierroksella viisi toteutettaviksi ja niille on varattu rahoitus hankkeelta. Yhteensä voimme siis toteuttaa 15 erilaista kokeilua, Pirkko Melville toteaa. 

Asiantuntijaraati valitsee saaduista ideoista toteutettavat kokeilut maaliskuun aikana. Ensimmäiset kokeilut pyritään käynnistämään mahdollisimman pian. CIRCWASTE rahoitetaan EU:n LIFE+ -ohjelmasta. Koko hankkeen budjetti on lähes 19 miljoonaa euroa. Jyväskylän kaupungin osuus hankkeessa on yli 800 000 euroa, josta EU-rahoituksella katetaan 60%. Jyväskylän hankkeen rahoitukseen osallistuu myös Sitra.

TEKSTI HELI TOIVOLA, KUVAT MIKKO VÄHÄNIITTY, JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄHTEET JYVÄSKYLÄ.FI, BIOGTS.FI JA YLE UUTISARKISTO