Vastuullisten valintojen mahdollisuus seuraa meitä kaikkialle. Ammattilaisena työssämme, kuluttajina arjessa, isänä ja äitinä perheissämme. Vastuullisuus on nosteessa, eikä ole enää reunailmiö, vaan valtavirtaa.

Kun haluamme tehdä vastuullisia valintoja, koemme usein, että emme saa riittävästi palvelua tai ylipäätään tietoa päätöksemme tueksi. On tutkittu, että markkinoilla olisi tilaa huomattavasti suuremmalle määrälle vastuullisia tuotteita ja palveluja.

Vastuullisten kuluttajien tiedonjano ja tiedonpuute lisäävät kaikenlaisen informaation kuluttamista. Hankimme entistä herkemmin tietoa yritysten päämääristä, toimintavoista ja yhteiskunnallisesta roolista. Klikkiotsikoihin nousee helposti yritysten epäeettinen toiminta ja kysyntä voi heilahdella tämän perusteella voimakkaasti ja nopeasti.
 

Vastuullinen kuluttaminen ei ole helppoa

Vastuulliset kuluttajat reagoivat suoramarkkinointiin muita herkemmin, mutta myös erottavat informaation puhtaasta mainonnasta. Viestin läpimenossa ei ratkaise kuitenkaan viestivälineen luotettavuus, vaan sisällön laatu. Vastuullinen kuluttaminen ei ole helppoa. Valintojen taustalla voi olla keskenään ristiriidassa olevia näkökohtia. Valitako kaukana tuotettu Reilun kaupan tuote, joka takaa oikeudenmukaisen korvauksen kehitysmaiden viljelijöille vai suosia lähiruokaa hiilijalanjäljen pienentämiseksi?

Vastuulliset valinnat voivat tarkoittaa myös korkeampaa hintaa. Kansainvälisen vaatekaupan vapautumisen jälkeen vuonna 2005 vaateteollisuuden työolot ja palkat ovat huonontuneet. Tässä lehdessä Samujin suunnittelija Samu-Jussi Koski toteaa: "Jos paidan hinta on 4,90 euroa, niin jokainen ymmärtää, että jossain tuotannon kohdassa joltain riistetään".

Jyväskylässä kaupungin kehitys resurssiviisauden polulla on hyvässä vauhdissa ja vastuullisesti toimivien yritysten määrä on laaja-alainen, kuten jutuistamme voit lukea! Kuluttajat ja asiakkaat kiittävät.

Heli Toivola, markkinointipäällikkö

Mitä ajatuksia jutut herättivät?

twiittaa #jamk #vastuullisuus