JAMK United for Refugees –projekti käynnistyi syksyllä 2015, kun pakolaiskriisi oli Suomessa pahimmillaan.

Projektissa tuetiin pakolaisten ja maahanmuuttajien koulutusta paikallisesti tarjoamalla heille opiskelupaikkoja JAMKin Cross-cultural Management –opintojaksolla. Tuloksena on nähty hienoja onnistumisia: kaksi turvapaikanhakijoista on myös jatkanut opintojaan avoimen ammattikorkeakoulun YAMK-polulla. Otimme yhteyttä viime keväänä projektissa mukana olleisiin turvapaikanhakijoihin ja kysyimme, mitä heille kuuluu tänään.
 

New Horizons -peli

Kehitettiin JAMK United for Refugees -projektissa. Se auttaa ymmärtämään eri kulttuureja. 

Lataa maksutta