Kansainvälisellä päivittäistavaraketju Lidlillä on myymälöitä 27 maassa. Lidlin kaltaisilla suurilla kauppaketjuilla ostovolyymit ovat valtavia, joten liikkeiden ostopäätöksillä ja valinnoilla on mittava merkitys.
 

JAMKissa liiketalouden ylempää ammattikorkeakoulututkintoa opiskeleva Jussi Nummelin toimii Lidlin aluejohtajana Liettuassa. Laadun ja vastuullisen toiminnan takaamiseksi Lidl noudattaa kaikissa maissa yhteistä vastuullisuusohjelmaa, jossa huomioidaan viisi osatekijää: valikoimaan, ympäristöön, työntekijöihin sekä yhteiskuntaan ja yhteistyökumppaneihin liittyvät vastuullisuusasiat.

– Vastuullisuus ei käytännössä ole johtajien tai jonkun erillisen osaston vastuulla, vaan kuuluu kaikille, aluejohtaja Jussi Nummelin kertoo. 

Tuotteiden eettisyyttä valvotaan erilaisten sertifikaattien avulla. Suosimalla ainoastaan sertifioituja raaka-aineita edistetään globaalisti tuotannon vastuuta. 

– Koko organisaatiomme on sitoutunut toimimaan vastuullisesti ja edellytämme myös tuottajilta vastuullisuutta. Pyrimme varmistamaan, että koko tuottajaketjumme noudattaa hyväksymiämme vastuullisuusperiaatteita. Moni arkinen raaka-aine tuotetaan maissa, joissa ympäristöistä ja työntekijöistä huolehtiminen ei ole itsestäänselvyys, muistuttaa Nummelin. 

– Meillä on esimerkiksi sääntönä, että hedelmissä ja vihanneksissa saa olla torjunta-ainejäämiä yksi kolmasosa lain sallimasta määrästä. 

VASTUULLISUUTEEN liittyvät myös oikeat investoinnit.

–  Uskomme siihen, että investointi ympäristöystävällisiin ja energiatehokkaisiin laitteisiin on pitkällä tähtäimellä kannattavaa. Lisäksi koko henkilöstömme on koulutettu energiatehokkuuteen, Nummelin sanoo.

Lidlin myymälöissä ilmanvaihtoa säädellään asiakasmäärän mukaan. Myymälän sijainnin mukaan energian tarpeessa on eroja: Suomen talvessa joudutaan panostamaan lämmitykseen ja Espanjassa hillitsemään kuumuutta. 

–  Lidlin erottaa Suomen muista toimijoista logistiikka. Lidlin eri tuotemerkkejä edustavat tuotteet kerätään logistiikkakeskuksessa ja kuljetetaan myymälöihin. Tavaraa toimittavat rekat kuljettavat samalla myös myymälöissä syntyvän jätteen kierrätykseen. Tämä on ympäristöystävällisempää kuin se, että jokaiseen yksittäiseen Lidliin jokainen toimittaja kuljettaisi omalla kalustollaan tavaraa.

TASA-ARVOISUUS on yksi Lidlin periaatteista.

– Palkkaus määrittyy tehtävätason ja työ­vuosien mukaan, naisilla ja miehillä on sama palkka. Lisäksi olemme olleet mukana esimerkiksi Dialogi-hankkeessa, jossa paneuduttiin monimuotoiseen johtamiseen ja naisten työurien edistämiseen, kuvaa Nummelin.

Kuluttajat arvostavat kotimaisuutta, ja pääsääntöisesti kotimaisuus viestii vastuullisuudesta. 

– En osaa ajatella kotimaisuutta enää kovin kapeasti, kun oma asuinmaani on viime vuosina vaihdellut. Kansainvälisestä perspektiivistä katsottuna vastuullisuus on paljon muutakin kuin kotimaisuutta,  Nummelin pohtii.

–  Paikallinen lainsäädäntö jonkun verran säätelee tekemistämme, mutta esimerkiksi täällä Liettuassa on samanlainen viimeistä tekniikkaa olevaa logistiikkakeskus kuin Laukaassa. 

–  Hinnoittelu vaihtelee maittain. Kun liettualaisen keskimääräinen kuukausiansio on noin 700 euroa, vaikuttaa se Lidlin hinnoitteluun, kuten myös maakohtaiset arvonlisäverot ja valmisteverot. Hinta vaikuttaa Liettuassa enemmän kuluttajan ostopäätökseen kuin Suomessa. Suomalaisilla on enemmän varaa valita, miettiä tuotemerkkejä, laatua ja vastuullisuutta tuotteiden valinnassa, kuvaa Nummelin.

Vastuullisuus on paljon muutakin kuin kotimaisuutta

LIDL PYRKII kantamaan vastuun työntekijöidensä osaamisen kehittymisestä: Suomessa Lidlillä on omia koulutusohjelmia. 

–  Lidlin oma koulutus hyödyttää työntekijää muuallakin kaupan alalla, ja opiskelupäiviltä henkilö saa palkan.

Myös Jussi Nummelin on tarttunut koulutusmahdollisuuteen ja työskenneltyään muutaman vuoden Lidlissä, hän osallistui kansainväliseen ylemmän johdon koulutukseen. Tämän jälkeen hän päätyi työtehtäviin Saksaan. Suomen ja Saksan jälkeen Liettua on Jussille jo kolmas Lidl-maa.

Vuonna 2016 Liettuaan on avattu useita Lidlejä. Tällä hetkellä myymälöitä on jo 23. Aluejohtajana hän vastaa myynnin ja logistiikan operatiivisesta toiminnasta. 

–  Näen mielettömänä voimavarana ja rikkautena, että omassa organisaatiossa on mahdollisuus siirtyä toiseen maahan ja kulttuuriin, kun vain hoitaa tehtävänsä kunnolla ja osoittaa motivaationsa, iloitsee Nummelin. 

Jussi Nummelin, 38

aluejohtaja opiskelee JAMKissa

Ura Lidlillä 2005-

Aluepäällikkö, projektikoordinaattori, henkilöstöpäällikkö, aluejohtajaharjoittelija Saksassa, aluejohtaja Suomessa ja nykyään Liettuassa.

Koulutuksesi? 

Aloitin liiketalouden YAMK-opinnot JAMKissa 2015, aiemmin olen opiskellut tradenomiksi Haaga-Heliassa.

Työn vastapaino?

Liettuassa vapaa-aika on mennyt maahan tutustuessa. On ollut kiva nähdä eri kaupunkeja tässä maassa ja tutustua myös maan historiaan. Itsenäistymisestä on vasta 26 vuotta, ja tapaankin työssäni henkilöitä, jotka muistavat hyvin itsenäistymisen tapahtumat.

Miksi YAMK?

Aloitin opinnot, koska tuli palo päästä kehittämään itseään ja halusin pysyä ajan hermolla. Töiden ja opintojen yhdistäminen on onnistunut kohtuullisesti, vaikkakin Liettuaan siirtymisen jälkeen uusi työ on niellyt kaiken ajan. 

TEKSTI PAULA PASANEN, KUVAT LIDL