Yrittäjyysunelmia kaupungilla

DreamUp valtaa Jyväskylän ydinkeskustan 20.4.2016 klo 12–17. Tapahtuma innostaa opiskelijoita toteuttamaan unelmiaan ja pohtimaan yrittäjyyttä yhtenä työllistymisvaihtoehtona. Pääosassa ovat opiskelijat ja opiskelijayrittäjät, jotka myyvät omia tuotteitaan ja palveluitaan pop up-torilla sekä kilvoittelevat keskenään pitchauskilpailuissa. Opiskelijat ovat vahvasti mukana myös tapahtuman toteuttamisessa. DreamUp -tähtiesiintyjinä ovat matkailuohjelma Madventuresin Riku ja Tunna. Mukana järjestelyissä ovat JAMK, Jyväskylän yliopisto ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä.

Henkilöstölle taitoja verkkotyöskentelyyn

Verkkotyöskentelytapojen kehittyminen voi vaatia uutta osaamista henkilöstöltä. Tuki ja ideat sujuvoittavat uusien työtapojen käyttöönottoa. JAMK tarjoaakin tilauskoulutuksia verkko-ohjauksen ja -vuorovaikutuksen teemoista, organisaation tarpeiden mukaisesti. Lisätietoja: aokk (at) jamk.fi

SOME-koulutuksia yrityksille

JAMKissa on tarjottu kevään ajan sosiaalisen median koulutuksia, joiden sisällöt räätälöidään tilaajan mukaan. Koulutuksen laajuus on neljä tuntia ja se toteutetaan kahdessa pätkässä. Koulutus voi koostua esimerkiksi somestrategian pohdinnasta, oikean somekanavan valitsemisesta, yrityssivun perustamisesta, netiketistä ja kävijätietojen analysoinnista.

Lisätietoja: tuomas.rauhansalo (at) jamk.fi

Uuden oppimisen tila Entre soveltuu moneen

Lutakon kampuskirjaston uudistetut tilat soveltuvat oppimiseen, ohjaukseen ja oleiluun aiempaa joustavammin. Monipuolista käyttöä on tehostettu erilaisilla sermi- ja akustiikkaratkaisuilla. Tilat soveltuvat hiljaiseen työskentelyyn sekä tiimi- ja projektioppimiseen. Tiloja voi käyttää tarpeiden mukaan luentoihin, tapahtumiin tai ryhmätöihin ja niitä vuokrataan myös ulkopuolisille.

Lisätietoja: pirjo.pohjolainen (at) jamk.fi

Musiikkia

Better than Anything
JAMKin pop/jazz –opettajien konsertti 22.4.2016 klo 20:00 Siltasali

Lied-luokan konsertti
28.4.2016 klo 18:00 Hannikaissali

Cantinovum esiintyy
17.5.2016 klo 19:00 Hannikaissali

Nonstop-laboratoriopalvelut yrityksille

JAMKin insinööriopiskelijat pystyvät entistä ketterämmin vastaamaan yritysten projektiluontoisiin toimeksiantoihin uudella Laboratoriopalveluprojektit-opintojaksolla.

Toimeksiantoina voivat olla esimerkiksi T&K-projektit, laadunvarmistusmittaukset tai testaukset. Opintojakso toteutetaan Nonstop-periaatteella ja projektit ajoitetaan toimeksiantojen aikataulun mukaisesti. Projekteissa keskitytään käytännön työn tekemiseen. Opiskelijat toteuttavat projektit itsenäisesti henkilökunnan osaamisen tuella. Lisätietoja: marko.laurikainen (at) jamk.fi

Hae JAMKiin!

Suomenkielisten amk- ja yamk-tutkinto-ohjelmien hakuaika on 16.3.–6.4.2016. Sivuiltamme löydät tietopaketin eri tutkinto-ohjelmien sisällöstä, valintaperusteista ja hakemisesta. 

Lue lisää

Keskisuomalaisten yritysten ja korkeakoulujen yhteistyön nykytila ja tulevaisuuden mahdollisuudet

Tekijä: Jorma Kananen

Julkaisu käsittelee tutkimusta, jossa kartoitetaan keskisuomalaisten pk-yritysten näkemyksiä yritysten ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun sekä Jyväskylän yliopiston välisen yhteistyön nykytilasta ja tulevaisuuden mahdollisuuksista. Tutkimus on osa hanketta, jossa Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK), Savonia-ammattikorkeakoulu (Savonia) ja Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) sitoutuvat kokonaisvaltaisesti kehittämään opetuksen ja TKI-toiminnan työelämäyhteyttä paremmaksi.

Lue lisää

Moninaisuus on hyvän työyhteisön ominaisuus

Tekijät: Liisa Timonen, Jaana Mäkelä & Anne-Mari Raivio (toim.)

Muuttuvassa yhteiskunnassamme moninaisuus ja sen johtaminen työyhteisöissä on ajankohtainen johtajuutta koskettava asia. Osaamisalueena moninaisuus on vielä melko vieras – se on vasta viime vuosina noussut osaksi työyhteisöjen ja johtamisen kehittämisen kenttää. Tässä julkaisussa tarjotaan muutamia erilaisia näkökulmia moninaisuuden käsittelyn ja ymmärryksen tueksi. Julkaisun tavoitteena on saada lukija pohtimaan moninaisuutta, ymmärtämään sitä osana omaa työtään.

Lue lisää

Näkökulmia hyvinvointi­palveluyritysten kansainvälistymiseen

Tekijät: Tapio Mäkelä, Toni Pekkola & Sirpa Tuomi

Hyvinvointiyrittäjyydellä tarkoitetaan yritystoimintaa, joka kattaa koko sosiaali- ja terveydenhuoltoalan. Hyvinvointialan liiketoiminta on kasvanut voimakkaasti 2000-luvulla. Kuluvan vuosikymmenen alussa 6600 yksityistä toimijaa työllisti 50 000 työntekijää. 

Kun nopeimman kotimaisen kasvun ja laajenemisen aikakausi on ohi, niin kansainvälistymisestä on muodostunut varteenotettava ja vaihtoehtoinen liiketoiminnan laajenemisen muoto. Tässä raportissa tarkastellaan Keski-Suomen maakunnan PK- ja mikro hyvinvointipalveluyritysten kansainvälistymisen tahtotilaa sekä vaihtoehtoisia kansainvälistymispolkuja. Selvityksen merkittävä anti oli havainto, että yritykset kokevat kansainvälistymisen hyvin yksilöllisesti.

Kirja on hyvinvointiyrittäjyyden kansainvälistymisen peruskartoitus ja sopii erinomaisesti tausta-aineistoksi kansainvälistymisestä kiinnostuneille yrittäjille sekä korkeakoulujen hyvinvointialan opettajille ja oppilaille.

Lue lisää

Osaaminen kilpailukyvyksi –JAMKin uusi strategia

JAMKin uuden strategian missio - Osaaminen kilpailukyvyksi - tarkoittaa sekä opiskelijoiden että asiakkaiden kilpailukyvyn parantamista osaamisen avulla.

Toimintaympäristössä tapahtuvista merkittävimmistä muutoksista JAMKin strategiaan vaikuttivat mm. oppimisen muutos, digitalisaatio ja yrittäjyyden kasvu. Keski-Suomen investointihankkeet ja toisaalta talouden hidas kasvu sekä siitä johtuva rahoituksen niukkeneminen asettavat korkeakoulumme uudenlaisten haasteiden eteen.

JAMKin strategisena tavoitteena on uudistaa korkeakoulun rakenteet, toimintatapa, työkulttuuri ja johtaminen. Tätä muutosta kuvataan strategiassa nimellä "uuden sukupolven korkeakoulu". Samassa yhteydessä selvitetään mahdollisuutta rakentaa uusi kampus.

JAMK toimii jatkossakin vahvana ja itsenäisenä ammattikorkeakouluna omistajanaan Jyväskylän kaupunki. Strategia on tehty yhteistyössä korkeakoulun opiskelijoiden, henkilöstön, ulkoisten sidosryhmien, johdon ja hallituksen kesken.

Lue lisää