Hoidatko tulevaisuudessa metsä- ja peltomaasi yhden luukun palvelumallilla?

Metsänomistaja kävelee maillaan älypuhelin kädessään. Hän klikkaa puhelimen sovelluksesta alueen puustotiedot näkyville, nappaa maastosta kuvan ja lähettää sen sähköiseen markkinapaikkaan metsäpalveluyrittäjille tarjolle. Paikalliset yrittäjät tekevät tulevasta harvennustyöstä digitaalisen tarjouksen, joista metsänomistaja valikoi parhaan ja hyväksyy sen suoraan puhelimensa näytöltä. Aikaavievää soittelu- ja tarjouskierrosta ei tarvita.

Tämä voi olla totta jo lähitulevaisuudessa. Metsätiedon hankinta ja ylläpito on aina ollut työlästä, mutta kehittyvä tekniikka mahdollistaa yhä ajantasaisemman tiedon käytön metsänhoidon toimenpiteiden suunnittelussa, toteutuksessa ja seurannassa. Sähköiset palvelut eivät enää ole alalla uutta, mutta palveluntarjoajien ja palveluiden käyttäjien välisen tiedonvaihdon monipuolistaminen on.

suomen

maapinta-alasta 75 prosenttia on metsää. Yksityiset henkilöt omistavat määrästä vähän yli puolet. Tästä joukosta yhä harvempi metsänomistajista tekee itse hakkuita ja hoitotöitä omilla maillaan.

Maaseutu 2.0 -hankkeessa etsitään sähköisten tiedonhallintaratkaisujen avulla uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä kustannustehokkaita tietojen hyödyntämistapoja puunhankintaan sekä maatalou­teen. Ajankohta on otollinen, sillä maanomistajilla alkaa olla valmiuksia ja välineitä käyttää metsänhoitopalveluita mobiilisti tietoverkoissa.

- Digitaalisten palvelujen kokoaminen yhteen sovellukseen mahdollistaa maa- ja metsätalouden toimijoille yhtenäisen toimintaprosessin ajantasaisen maastotiedon keruuseen ja päivittämiseen, töiden laadunvalvontaan sekä tarvittavien viranomaisilmoitusten tuottamiseen, metsätietopäällikkö Raito Paananen suomen Metsäkeskuksesta visioi.

– Pilotoimme hankkeessa myös miehittämättömän lennokkiaineiston hyödyntämistä maanparannusaineiden levityksessä ja maatalouden pienvaluma-alueiden sekä nuorten metsien kartoituksissa.

Lähitulevaisuudessa metsissä ja pelloilla pörräävät siis myös pienet kauko-ohjattavat lentokoneet sekä kopterit. Omaisuuttaan voi tarkastella ilmakuvan välityksellä omalta kotikoneeltaan. Onko tämä tulevan sukupolven diginatiivimetsänomistajien tapa hoitaa metsäomaisuuttaan?

Hanketta koordinoi JAMK yhdessä osatoteuttajien Bitcomp Oy:n, Suomen metsäkeskuksen ja MHY Keski-Suomi ry:n kanssa. Rahoittajina toimivat Keski-Suomen ELY-keskus, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020, Metsä Group ja Nordkalk Oy. 

Teksti: Tanja Minkkinen, Kuva: Freeimages

Lisätietoja JAMKissa