Verkko-oppimisympäristöt ilmestyivät osaksi ammattikorkeakouluopintoja jo 90-luvun lopulla. Vuosien varrella sähköisistä palautuslaatikoista on edetty digitaaliseen yhdessä tekemiseen ja joustavampaan opiskeluun.

Verkko-opiskelu mielletään turhan usein yksinäiseksi etätyöskentelyksi, vaikka nykyään kyse on paljon muustakin. Digitaalisen kehityskulun myötä vuorovaikutuksen rooli verkossa on lisääntynyt myös koulutuksessa.

Opiskelijoille halutaan tarjota joustavia ja yksilöllisiä opiskelumahdollisuuksia unohtamatta kuitenkaan yhteisen tekemisen merkitystä. Jokainen oppii itse, mutta oppiminen on luonteeltaan aina myös sosiaalista. – Toiset ihmiset ovat tärkeitä verkko- -opiskelijallekin. Teknologia kehittyy onneksi jatkuvasti sellaiseen suuntaan, että kohtaamisia on yhä sujuvampaa järjestää. Pyrimme hyödyntämään erilaisia digitaalisia ratkaisuja oppimista tukevalla tavalla, kertoo opettajankoulutuspäällikkö Harri Keurulainen JAMKin ammatillisesta opettajakorkeakoulusta.

LÄHIOPETUSTA vastaavasti opiskelijat voidaan jakaa verkossakin pienryhmiin. Luennoilla käsi nousee kysymyksen merkiksi ja keskustelu jatkuu, sama onnistuu myös osallistavissa webinaareissa. Vertaistukeen ja toisilta oppimiseen taipuvat myös verkon keskustelupalstat ja yhteisöpalvelut.

– Digitaaliseen toimintaympäristöön liittyvä osaaminen on oikeastaan jo yleinen kansalaistaito. Sisällön ohella myös työskentelytavat verkossa ovat opiskelijoille tärkeitä oppeja. Tulevaisuudessa verkko- opiskelu kehittynee vielä nykyisestä, kun erilaisten ratkaisujen käyttö yksinkertaistuu, Harri jatkaa.

VERKKO-OPINNOT OVAT JAMKissa osa jo oikeastaan kaikkien alojen koulutusohjelmien toteutuksia. "Ihan tavallisissakin" koulutuksissa opiskelija siis pääsee hyödyntämään verkkovälineitä.

Viime vuosina erityisesti niin sanottu monimuoto-opiskelu, eli verkko- ja lähiopiskelua yhdistävä koulutuksen toteuttamistapa, on yleistynyt kaikilla JAMKin aloilla. Kevään 2016 yhteishaussa monimuotokoulutuksena on tarjolla esimerkiksi sähkö- ja automaatiotekniikan insinööritutkinto sekä kaikki sosiaali- ja terveysalan viidestä tutkinto-ohjelmasta.

– Saamamme palautteen ja kokemusten myötä olemme lisänneet monimuotoryhmiä. Niissä verkko-opiskelun osuus on hyvin suuri. Suunnittelussa osaaminen puretaan osiin: mitä voi oppia verkossa ja mihin tarvitaan tapaamisia kasvokkain. Lähiopetuksessa keskitytään esimerkiksi erilaisiin kädentaitoihin ja ohjaustaitoihin, kertoo hyvinvointiyksikön monimuotokoulutuksista vastaava asiantuntija Tiina Blek.

Haussa oleviin tradenomin ja restonomin monimuotokoulutuksiin valituille opiskelijoille tarjotaan ensimmäistä kertaa mahdollisuutta suorittaa vaikka kaikki opinnot verkossa. Jyväskylässä ei välttämättä tarvitse käydä opiskeluaikana kertaakaan.

– Lukuvuonna on kaksi, kolmen päivän kontaktijaksoa, joihin osallistumista suosittelemme lämpimästi. Näiden päivien aikana sinulla on oivallinen mahdollisuus tutustua muihin opiskelijoihin ja koulun opettajiin. Lähipäivissä tutustumme tuleviin opintojaksoihin ja niiden sisältöihin. Lähipäivissä painottuu myös välitön vuorovaikutus ja yhdessä oleminen, kokemus siitä, että et ole opintojesi kanssa yksin. Teemme opetuksessa yhteistyötä myös kummiyritysten kanssa, eli osa oppimisesta tapahtuu lähellä olevilla työpaikoilla tai opiskelijan omassa työpaikassa, elävässä elämässä, kertoo restonomitutkinnon monimuotokoulutusta kehittävä lehtori Pauliina Silvennoinen.

– Vuosien varrella verkkototeutuksista kertyneiden hyvien kokemusten myötä uskallamme ottaa digiloikan nyt koko tutkintoon. Teknologian on tarkoitus palvella oppimista, eli pysyvien puitteiden lisäksi meidän pitää pysyä kehityksessä mukana. Uteliaisuus ja kokeileva asenne ovat tarpeen. Verkossa saa ja pitää ihmetellä!

Teksti: Sonja Rahkonen, Kuvat: Mikko Vähäniitty

Opiskele
kokonaan verkossa
  • Tradenomi, liiketalous (AMK) 210 op
  • Restonomi, matkailu- ja palveluliiketoiminta (AMK) 210 op
  • Ammatillinen opettajankoulutus 60 op
  • Avoimen AMK:n verkko-opinnot
  • Eri alojen täydennyskoulutuksia verkkokursseina

Lue lisää verkko-opinnoista