9.4.2015

Uutta tietoa rainan jännitystilasta

Matti Kurki: Tehokkuutta teollisuuden rainanvalmistukseen. Väitöskirja. Jyväskylän yliopisto, tietotekniikka. 2014.

Paperiraina kohtaa tuotannossa useita erilaisia rasituksia, jotka aiheuttavat turhia ja huomattavan kalliita ratakatkoja. Matti Kurki on ollut työurallaan käynnistämässä ja vetämässä useita teollisuuden tutkimusprojekteja, joilla on voitu vähentää ratakatkojen määrää. Tutkimustieto jalostui vuosien aikana teoriaksi, jota Kurki avaa väitöskirjassaan.

”Kehitin liikkuvan viskoelastisen rainan teorian, jossa keskitytään siihen, miten rainan kireys muodostuu, mikä olisi oikea tapa säätää kireyttä ja mikä on rainan optimaalinen nopeus. Teoriassa esitän matemaattisen mallin kiinteän ja virtaavan aineen yhteydestä. Tämä on ollut tutkimuksessa puuttuva lenkki”, Kurki kertoo.

Väitöskirjan teoriaa ja tutkimustuloksia voi soveltaa paperirainojen lisäksi myös muihin ohuisiin, liikkuviin rainoihin, kuten kartonki-, selluloosa-, muovi- ja metallirainoihin.
”Tutkimuksestani on käytännön hyötyä teollisuusyrityksille, jotka haluavat tehostaa tuotantoaan ja vähentää rainojen katkoherkkyyttä.”

Takaisin