7.4.2015

Uudella koulutuksella insinööristä AMK-insinööriksi

JAMKissa suunnitellaan muuntokoulutusta insinööristä AMK-insinööriksi. Uudessa opintokokonaisuudessa opisto- ja ammatillisen korkea-asteen insinöörin tutkinnon suorittaneet voivat opiskella 1,5−4 vuodessa AMK-insinöörin tutkinnon. Koulutus on tarkoitus aloittaa alkuvuodesta 2016, ja sen voi suorittaa työn ohessa.

Opintoihin voi hakea syksyllä 2015 järjestettävässä erillishaussa. Lehtori Matti Mieskolainen sanoo, että ensivaiheessa on ajatuksena koota 30 opiskelijan ryhmä.

”Kiinnostusta tämän tyyppisiin opintoihin on tullut monelta eri suunnalta, ja halusimme reagoida tarpeeseen mahdollisimman pikaisesti”, Mieskolainen toteaa.

Insinööristä AMK-insinööriksi -opintojen toteutusmalli räätälöidään työelämässä työskenteleville. Muuntokoulutus pitää sisällään sekä kontaktiopetusta että etäopintoja verkossa. Pakolliset opinnot ovat kaikille yhteisiä, minkä jälkeen opiskelijat siirtyvät hakemansa tutkinto-ohjelman opintojen pariin.
Opinnot voi aloittaa jo syksyllä 2015 avoimessa AMK:ssa, jossa tarjolla on 20 opintopisteen kokonaisuus pakollisia perusopintoja. Avoimen kautta suoritetut opinnot luetaan osaksi insinööritutkintoa, mikäli opiskelija hakee ja tulee myöhemmin valituksi tutkinto-opiskelijaksi JAMKiin.


Teksti Tommi Salo

Takaisin