7.4.2015

Sairaanhoitajien oikeutta määrätä lääkkeitä halutaan laajentaa

Ensimmäiset sairaanhoitajat, joilla on rajattu lääkkeenmääräämisoikeus, valmistuivat JAMKista keväällä 2012. Maaliskuussa 2015 valmistuvan 18 sairaanhoitajan lisäksi koulutettavana on parhaillaan Suomen suurin ryhmä – kaikkiaan 26 sairaanhoitajaa.

JAMK on ollut koko ajan koulutuksen ja tehtävänkuvan kehittämisen eturintamassa. Sairaanhoitajien laajennetulla tehtävänkuvalla on voitu parantaa hoitoon pääsyä, hoidon laatua ja kustannustehokkuutta sekä helpottaa lääkärivajetta. Myös asiakkailta on tullut hyvää palautetta

Sosiaali- ja terveysministeriö on nimittänyt asiantuntijatyöryhmän, jonka tehtävä­ on arvioida uudistusta, sen toteutumista sekä laajentamista uusiin lääkeaineisiin ja tautitiloihin.
”STM kuulee valmisteluprosessin aikana muun muassa useita ammattijärjestöjä. Itse näen lääkkeenmääräämisoikeuden laajentamisen tärkeänä. On mietittävä myös sitä, voiko oikeutta laajentaa julkisesta avoterveydenhuollosta myös yksityisen puolen tervey­denhoitoon ja iäkkäiden kotihoitoon”, toteaa asiantuntijatyöryhmässä ammattikorkeakoulujen edustajana toimiva JAMKin asiantuntija Johanna Heikkilä.


Teksti Pia Tervoja

Takaisin